A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(sv) UK, Uppdateringar på Class War Webbsidan (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 27 Jun 2004 21:35:16 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Bland uppdateringarna på www.londonclasswar.org finns detaljer om det
uppdaterade "No Comment - The Defendants Guide to Arrest" ("Ingen kommentar
– Den Svarandes Guide I Arresten") och nya saker på varu- och länk sidorna.
Demonstrationer listade inklusive den 4:e juli "Independence From America"
(Självständighet Från Amerika) aktioner.
Slutligen så finns det en dödsruna för en före detta medlem i Doncaster
Class War som har dött i en ledsamt ung ålder
Class War Po Box 467 London E8 3QX
www.londonclasswar.org

Origin:

(en) UK, Updates to Class War Website
http://www.ainfos.ca/04/jun/ainfos00460.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center