A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Organise! Working Class Resistance - DE GESCHIEDENIS VAN DE DAG VAN DE ARBEID (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 20 Jun 2004 13:37:19 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

ANARCHISME & KLASSENSTRIJD - DE GESCHIEDENIS VAN DE
DAG VAN DE ARBEID
Ieder jaar wordt 1 mei gevierd als een dag van arbeiders verzet en
solidariteit. Maar de redenen achter deze traditie, de oorsprong en de
ware geschiedenis worden vergeten, verborgen in de vergetelheid. De
geschiedenis begint in de VS in 1884 bij een bijeenkomst van de
Federation of Organised Trades and Labour Unions, de voorloper van
de American Federation of Labour. Deze bijeenkomst markeerde het
begin van de beweging om de 8-urige werkdag te winnen (in die tijd
waren dagen van 10, 12 of zelfs 16 uren voor de Amerikaanse
arbeiders de norm). Het plan was om twee jaren te besteden aan het
overtuigen van werkgevers om de 8-urige dag als norm in te stellen. De
climax van de campagne zou zijn op 1 mei 1886, op welk tijdstip alle
arbeiders die nog niet op een 8-urige werkdag zaten een natie-brede
staking zouden uitvoeren tot de eis werd ingewilligd.

Veel werkgevers haalden de deadline niet, en dus vonden op 1 mei in
de hele VS grote demonstraties plaats. De grootste was in Chicago,
waarbij een geschatte 80.000 mensen over de Michigan Avenue liepen.
De leiders uit de zakenwereld zagen het als een inleiding op een
'revolutie' en eisten een hard optreden hiertegen. Dus toen in de
Chicago's McCormick Reaper fabriek een staking uitbrak werd die door
de politie bruut onderdrukt, waarbij werd geschoten op stakers en hun
aanhangers, waarbij verschillende arbeiders werden vermoord en
gewond raakten, op 3 mei 1886.

Voor de volgende dag werd een massa protest georganiseerd op het
Haymarket Square van de stad. Zo'n 20.000 mensen woonden de actie
bij. Toen de laatste spreker zijn toespraak aan het beëindigen was
begon het te regenen en een macht van 200 politiemensen kwam aan
om de menigte uiteen te drijven. Tot dan was de bijeenkomst
vreedzaam geweest, een feit dat de burgemeester later in de rechtbank
toegaf. Maar toen de politie aan kwam gooide iemand een bom naar de
politie, waarbij er een werd vermoord. Ze openden het vuur, waarbij
minstens vier arbeiders werden vermoord en veel meer gewond
raakten. Enkele andere politieagenten werden vermoord, of dit kwam
door arbeiders of door 'vriendelijk vuur' is onbekend.

In de nasleep werden in het hele land invallen gedaan bij vakbonden en
de woningen van organisatoren van acties en anarchisten. De 8-uur
beweging raakte ontspoord, tot 1935 niet in wetgeving omgezet. Acht
anarchisten werden gearresteerd en vervolgd. Ze werden niet
beschuldigd van het bommen gooien zelf maar dat ze door hun
woorden en publicaties hadden aangespoord tot de aanval.

Michael Schwab, Oscar Neebe, Adolph Fischer, August Spies, Louis
Lingg, George Engel en Samuel Fielden werden gearresteerd. Albert
Parsons ontweek arrestatie, maar in een vertoon van
verbazingwekkende solidariteit presenteerde hij zichzelf aan de
rechtbank om met zijn kameraden te worden vervolgd. Het proces was
een schijnvertoning, de jury zat vol met mensen die vijandig stonden
tegenover het doel van de arbeiders. Parsons, Spies, Fischer, Engel en
Lingg werden veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Lingg
ontsnapte aan de strop door in zijn cel zelfmoord te plegen. Schwab ,
Neebe en Fielden werden gevangen gehouden tot 26 juni 1894, toen
Gouverneur John P. Altgeld besloot dat de rechtszaak een juridische
fout was en alle acht beklaagden werden vrijgesproken. Een schrale
troost voor de vier die op 11 november 1887 werden opgehangen
ondanks wereldwijde protesten.

Een monument voor de Martelaren staat in Forest Home Cemetery,
Chicago. In 1998 werd het een nationale historische plek, waarvan de
toewijding een nieuwe poging was om de geschiedenis van de
Martelaren te verduisteren. Een vertegenwoordiger van de VS regering
en een priester legden verklaringen af over het graf van atheisten die
werden opgehangen door de staat waartegen ze zich hadden verzet. De
ironie ging niet voorbij aan degenen die kwamen opdagen op hun
afkeer hiervan te tonen, waarbij ze werden berispt en bedreigd omdat
ze dit deden.

2004 - DE STRIJD GAAT DOOR

Als we vandaag om ons heen kijken, zien we dat veel van de
verworvenheden waarvoor mensen als de Chicago Martelaren hebben
gevochten worden weggevaagd doordat het kapitalisme de aanvallen
op arbeiders verhevigt. Van de geplande invoering van betalingen voor
water, privatisering van onze openbare voorzieningen, het recht van
arbeiders om hun werk vrij van intimidatie en aanvallen te doen, de
aanval op de 'verzorgingsstaat' tot en met de enorme toename van het
gebruik van tijdelijke arbeidskrachten, is het kapitalisme in oorlog met
de arbeidersklasse.

Als we de ware geschiedenis van de Dag van de Arbeid willen
onthullen, is het heel geschikt dat we dat doen door de strijd te
hernieuwen die werd begonnen door de kameraden die we vandaag
herdenken. Door te strijden tegen betaling voor water en privatisering,
het verzet tegen tijdelijk werken en de soms fatale gevolgen hiervan, het
verzet tegen aanvallen op mensen die een uitkering krijgen. In het
weigeren de intimidatie of moord van onze collega arbeiders door
bazen, de staat of paramilitairen te tolereren. In de voortgaande strijd
tegen het wereldwijde kapitalisme, zullen we de profetie van August
Spies vervullen, wiens woorden zijn gegraveerd op de bodem van het
Martelaren monument:

"De tijd zal komen dat onze stilte machtiger zal zijn dan de stemmen die
je vandaag wurgt"

Van de bladzijden van Working Class Resistance, bulletin van
Organise!, nu online op:

http://www.organiseireland.org

Neem voor het verspreiden in je regio contact op met:

Organiseireland@yahoo.ie

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center