A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Nato'ya karşı 27 Haziran'da anarşist komünist kortej

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 18 Jun 2004 13:13:31 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
Devletlere, Kapitalizme ve Ordularına Karşı Anarşist Komünizm
NATO geliyor. Devlet erkanında bir panik, bir ağırlama
telaşı yaşanıyor. Bizlerin, bu coğrafyanın
ezilenlerinin, emekçilerinin ve özgürlükçülerinin ise
NATO'ya "Hoş geldin" demeyeceği açık. Evrenin
efendileri, bizlere soğuk savaş döneminde çizdikleri
yeşil kuşağın içinde bir yeri layık gördüler. Bu
coğrafyanın efendileri ise onlara biçilen görevi
yerine getirmek için bu coğrafya'daki insanları
militarizm ve aşırı İslamcı motifler arasında tercih
yapmaya zorladılar. 12 Eylül öncesi destekledikleri
sivil faşizm ve sonrasındaki askeri darbeyle muhalif
sesleri bastırdılar, on binlerce insanın ölümüne neden
oldular. Tüm bunların açlığa, yoksulluğa, sömürüye,
savaşlara yol açan, paraya ve iktidara sahip
olanlardan başka kimsenin çıkarına olmayan vahşi
düzeni, kapitalizmi korumaktan başka bir amacı yok.

Bugün bizlere "Ülkemizin dünyadaki yeri çok önemli.
Zirvenin burada yapılması da bunun göstergesi."
diyorlar. Gerçekten de yıllardır devletler ve
devletlerin arkasındaki sermayedarların yaptıkları
ittifaklarda Türkiye çok önemli bir yere sahip.
Yıllardır dünyanın pek çok yerinde süren savaşlarda,
milyonlarca insanın aç ve yoksul kalmasında, doğanın
yok edilmesinde Türkiye de üzerine düşen görevi
başarıyla yerine getiriyor.

Devlet egemen sınıfın baskı aracıdır, bu nedenle
devletler arası oluşturulan bir savaş örgütünün de
aynı egemen sınıfın baskı aracı olduğu açıktır.
NATO'nun isminde "savunma paktı" geçiyor. Oysa hepimiz
biliyoruz ki NATO bir saldırı paktıdır. Uluslararası
sermayenin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda
davranmaktadır. NATO halkların ya da ezilenlerin değil
egemen sınıfın, sermayenin örgütüdür. Sermaye
hayatlarımızı çalıyor, birer meta gibi değerlendirip
zamanlara bölüyor, bizi vardiyalara mahkum ediyor.
Kendi aramızda örgütlenmememiz için sürekli propaganda
yapıyor. Toplumsal hiyerarşiyle statükoyu koruyor.
İhtiyaç için değil üretmek için üretiliyor ve bu
üretim fazlasını tüketebilmek, krizi aşabilmek için
savaşlara giriliyor. Savaş sadece Irak'ta, Filistin'de
değil, hayatlarımızın her anında devam ediyor. Bu
savaş gözü paradan dönmüş egemenlerin yönettikleri
insanlara karşı savaşıdır. Bu düzen, kapitalizm
varlığını baskıya ve zulme dayandırmaktadır. Bizlere
ise sürekli varlığını meşrulaştırmaya, hatta
kaçınılmaz göstermeye çalışmaktadır.

Hayır! Patronlar bize muhtaç! Biz onlara değiliz!
Onlar olmadan da biz aynı fabrikaları işletebilir,
aynı tarlaları sürebiliriz. Bize emir veren
otoriteler, devletler olmadan, kolektifler oluşturarak
kendi aramızda ve tüm yeryüzünde federasyon şeklinde
örgütlenebiliriz. Bu anarşidir. Akla yatkın olan
toplumsal yaşamdır.
Kapitalizmin bizleri köleleştiren, savaştıran ve
birbirimize öldürten NATO gibi örgütlerine karşı
yaratacağımız öz yönetime dayalı, özgürlükçü
örgütlenmelerle mücadele edebiliriz. Özgürlüğü ve
devrimi bugünden yaşamlarımızda var etmeye başlayalım.
Bir yandan sömürü düzenlerini küreselleştirmeye
çalışırken bir yandan da bizleri uluslarla,
haritalarda ve kafalarımızda yarattıkları sınırlarla
birbirmizden ayıran, savaştıran egemenlere karşı
mücadelemizi küreselleştirelim. Evrenin efendilerine
karşı mücadeleyi dünyanın bütün ezilenleriyle beraber
sürdürelim.

karakizil-A-excite.com
Nato Karşıtı KARAKIZIL Kortej


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center