A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Olimpiyat Oyunları'nda Eylem Günü 06-19-04 (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 2 Jun 2004 10:21:31 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
OLİMPİYAT OYUNLARI: Patronlara ve çokuluslu şirketlere devasa kârlar
kazandıran dopingli makinelerin kârlı bir geçit töreni. Toplumu hakkaniyetten
ve mücadelelerden uzaklaştıran olağanüstü bir uluslararası bayram.
ATİNA 2004, ATİNA OLİMPİYAT OYUNLARINDAN ÖNCE:
1) Dünya çapındaki "terörizm karşıtı" haçlı rejimi altında, Devlet,
Kitle Kandırma Medyası'nın propagandası, "terörizmkarşıtı" yasalar,
kovuşturmalar, gözetim kameraları, muhbirler, semt polisleri,
çeşitli bölgelerdeki "kırmızı bölgeler", iç ve dış gizli servisler ve NATO
silahlı kuvvetlerinin yardımıyla toplum üzerinde baskı kurmayı ve
disiplin empoze etmeyi amaçlayan önlemlerini sıkılaştırıyor.

2) Atina havzasında kalan son yeşil ve boş alanları yıkıyor ve
ticarileştiriyor. Bunun yanısıra, sokak hayvanlarının kitlesel katli
gerçekleşiyor.

3) Bürokratik sendikaların şüpheli konsensüsüyle, çalışan insanların
harcanması pahasına iş ilişkilerini değiştiriyor. Aynı zamanda, sömürü
de, "kazaların" ve "ihmalin" neden olduğu giderek artan sayıda ölüm
ve sakatlanmaya neden olarak zirveye çıkıyor.

4) Polislere ve baskıya şükürler olsun, Ağustos'ta "parazitler"inden
temizlenmiş bir kent olacak (göçmenler, cankiler, evsizler ve her türden
"marjinal" gruplar). Kovuşturmalar başladı bile, çingenelerden başlayarak,
mülteci yerleşimleri sakinlerine vb. karşı

5) Gönüllülüğün teşvik edilmesi yoluyla Devlet, suç ortakları yaratmaya
ve yanlış ve çarpıtılmış bir sosyal konsensüs görüntüsü sunmaya çalışıyor.

Olimpiyat oyunlarına karşı eylemler Atina'da ve Yunanistan'daki diğer
kentlerde gerçekleştirilecek. Herşeye rağmen, bu eylemlere destek
verilmesi ve birlikte çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, tüm
yoldaşlara Haziran'ın 19'unda Olimpiyat oyunlarına karşı Eylem Günü'ne
katılma ve Yunanistan içinde ve dışında, kendi kentlerinde, tek ve
büyük bir dinamik hareket içinde gösteriler, işgaller, müdahaleler ve
daha fazlasını örgütleyerek yıkıcı etkiler yaratma çağrısı yapıyoruz.

OLİMPİYAT OYUNLARINI SABOTE ET

OLİMPİYAT OYUNLARI DOĞDUĞU YERDE ÖLSÜN

ATİNA İÇİN, HAZİRAN'ın 19'u: MONASTIRAKI MEYDANINDA
MÜDAHALE-GÖSTERİ


OLİMPİYATLARA KARŞI ANARŞİSTLERİN İNİSİYATİFİ

ANARŞİSTLERİN BİRARADALIĞI

ANARŞİSTLERİN MÜDAHALESİ

PANTEIOS ÜNİVERSİTESİNDEN YOLDAŞLAR

ANARŞİST GRUP "OTANIS"

ANARŞİST HÜCRE "TOPLUMSAL SAVAŞ"

ANARŞİST HÜCRE "KARA BAYRAK"

ANARŞİST HÜCRE "SOSYAL İTAATSİZLİK BARİKATLARI"

ANARŞİST HÜCRE "İNKAR"

YOLDAŞLAR

28-5-2004
From: spyros <spyroami-A-hotmail.com>


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center