A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarsist Komünist Teori-Strateji Ve Örgüt Karsiti Sapma: ANARSIZMIN KOMÜNİST KÖKENLERİ (it,en)

From Federazione dei Comunisti Anarchici <internazionale@fdca.it>
Date Fri, 30 Jul 2004 13:13:46 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
Enternasyonel döneminde Bakunin ve örgütün üye
seksiyonlarinin çogunlugu tarafindan anarsizmin
anti-otoriter komünizm olarak tanimlanan temelleri
atilmisti; örgütsel ikilik,devrimin tek gücü olan
kitlelerin ve onlarin örgütlerinin ve onlarin
arasindaki ‘görünmez öncüler’ olarak bilinçli
azinligin rolleri, Enternasyonel Isçi Birligi,
ve bizim ugrunda mücadele ettigimiz özgürlükçü ve
esitlikçi toplum olarak anarsi ideali...

Cafiero da anarsizmin tamamen komünist olan
karakterini su sekilde tanimlar; "komünizmin
gerçeklesmesi mümkün bir sistem oldugunu vurgulamak
yetmez ... bizler ayni zamanda onun gerekliligini de
vurgulamaliyiz" ... "sadece komünist olmak yetmez,
devrimin yenilebilecegi riskinin bilinci ile de
yasanmalidir" ... "kendimizi ‘kollektivist’ olarak
adlandirirken bizler, bunu, çizgimizi
bireyselcilerinkinden ve otoriter komünistlerinkinden
ayirmak ve emek araçlarinin-materyallerinin ve
kollektif emegin ürünlerinin, arasinda ayirim
yapmaksizin hepsinin, ortak kontrolde olmasi
gerektigini savundugumuz için yapmistik." ... "Ayni
zamanda komünist de olmadan anarsist de olunamaz" ...
"Gerçek esitlige sadece komünizmde ulasilabilecegi
için komünist olamliyiz" ...
"Kollektivist sofimleri anlamayan halk komünizmi
mükemmel bir sekilde anladigi için komünist olmaliyiz"
... "bizler anarsist oldugumuz ve
anarsi ve komünizm devrimin ayrilmaz iki veçhesi/yüzü
oldugu için komünist olmaliyiz"(1)

Anarsizm dogusunda tamamen komünist olmus olsada,
surasi bir gerçektir ki Enternasyonel in dönemin
hükümetleri tarafindan siddetli bir zulme
ugratilmasi ve yikilmasi nedeniyle zamanla Bakuninist
teoriden kopuslar olmustur; Bu sapmalar anarsist
hareketin, özellikle italyadaki hareketin tarihine
silinmez izler birakacaktir.

‘Eylemle propaganda’ akimi (özünde kitleleri
ayaklanmaya itmek için onlarin temsilcisi haline
gelinen eylemlere yönelir) ile birlikte köklerini
kropotkin in teorilerinde bulup ondan beslenen bir
baska akimda örgüt karsiti akimdir. Aslinda
kroopotkinist anarko komünist teoride devrimci eylemin
amaci her zaman ‘herkesten yetenegine herkese
ihtiyacina göre’ ilkesi temelinde örgütlenmis bir
toplum (komünizm) olmustur. Fakat bu komünizm iki
benzer nedenle insanligin zaruri olarak egilimli
oldugu
dogal bir uyumluluk hali olarak anlasilmistir: her
türlü kendiligindenlige yol açacak sekilde insanin
dogal olarak dayanismaci ve insan ruhunun temelde
tanrisal oldugu fikri. Dahasi, bir kez kapitalist
egemenlikten kurtuldugunda bilimsel gelismeninde
tamamen bilinçli ve doga ile uyumlu yeni bir Insanin
yaratilmasinda temel bir faktör olacagida düsünülür.

Kropotkinin anlayisinda komünizm, insanin dogasi ve
doganin yasalari gibi kaçinilmaz etkenlerin sonucu
kendiliginden bir sekilde ulasildiginda insanlik
tarihinin yadsinamaz bir asamasi olarak görüldügünden,
onda hiçbir politik stratejinin herhangibi izine
rastlanmaz. Gerçektende kropotkin ve takipcilerinin
anlayisina göre komünizme yol açmasi kesin olup
tamamen iyi de olan kendiligindenlige zarar verdigi
için her türlü politik ve sendikal (union) örgüt
reddedilmelidir.

Diger yandan anarsist komünistler için örgüt bir bütün
olarak; hem mücadele için bir gereklilik hemde bu
mücadeleler sonucu fethedilen devrimci kazanimlarin
korunmasinin garantisi olarak temel bir gerekliliktir.

Anarkho-komünistler için, insan dogasinin ve onun
pozitif öz-örgütlenmesi egiliminin tanrisal
gelismesini engelledigi, bizi son hedefin ötesine
tasidigi için, örgüt, bir ‘burjuva fenomeni’ olur. En
önemli sey doktrinin ahenkli dünya görüsünü , diger
bir degisle Insanin ulasmak istedigi hedefin safligini
korumak olarak görüldügünden, sinif mücadeleside en
fazla bu amaca ulasmakta bir araç olabilir. Böylelikle
kendisini anasist-komünizmin (ayrilmaz baglarla sinif
mücadelesine bagli olarak ezilenlerin kurtulus
mücadelelsi olarak anlasilabilecek olan) tarihsel
yolundan ayirarak, daha çok herkes için makul(kabul
edilebilir) bir teori haline gelir. Bu sadece her
insan bireyinin kisisel özgürlügüne bel baglayan ve
kerkes için makul olan bir teoriyi sinirladigi
düsüncesi ile sinif mücadelesinin reddine götürür;
vurgu sadece ‘iktidar’ (soyut bir kavrayisla)
iliskileri üzerine yapilirken sömürü iliskileri arka
plana atilir.

Ardindan tekrar, sinif mücadelesini insanligin
kurtulusu için kullanisli bir araç olarak görenler,
gündelik yasam kosullarina yönelik sürekli
ihtiyaçlarindan dolayi isçi hareketinin, toplumsal
adalet çagrisina verdigi cevabin yavasligi ve
temkinliligi (kesintililigi) nedeniyle hayal
kirikligina ugrarlar. Bunun için bu tip
anarko-komünistler, ekonomizmden etkilenmis ve
gelecege iliskin büyük ümitlere sahip olmak elinden
gelmeyen, çaresizce reformist kitlelere karsi derin
bir güvensizlik beslemeye egilimlidirler. Bu
öncüllerden
hareketle, anarsist komünizm ilkelerinden bir
dejenerasyonu temsil eden, birbirine çok benzeyip
bazen de karistirilabilen iki tür politik tavir
türer.

Ilki, idealin özgün güzelligini digerlerinin de er ya
da geç kavrayacagi beklentisi ile, daha çok insani
teori üzerinden kazanmaya dayanan ve tek sonucu
rastgele ideolojik propaganda olan bir tür
egitimciliktir.

Ikinci durum da ise, sadece devrimcini hedef ve
vicdani ile uyumlu oldugu için, planli bir stratejinin
parçasi olmasada her türlü kahramanlik eyleminin bir
kazan kaldirmanin baslangici olabilecegi ve ahenk
komünizmi yolunda ileri bir adim olabilecegi için,
devrimcinin eylemi kitleninkinin temsilcisi durumuna
getirilir. Eger devrim silahla olacak ve baskinin
merkezi olarak anlasilan devleti yikacaksa o zaman
devrimcilerin ilk andan itibaren devlete karsi somut,
silahli bir mücadeleye baslamasi da gerekecektir.
Bunun sonucunda bu akim tarihsel olarak, terörizmin
gerekliligi olasiligini dislamayi gerekli görmeden
maceraci eylemlere atilmaya ve kitle örgütlerine cevap
vermek zorunda olmayan bireysel eylemin
propagandistleri ile baglantilanmaya egilimli
olacaktir. Ikisi de eylemlerini,
anarsist-komünistlerinkinden farkli olarak,
mücadelelerin ve toplumun öz-örgütlenme kapasitesinin
yeniden
ortaya çikmasi ile gelisen isçi sinifi ve onun
müttefiklerinin politik büyümesi sürecinin bir parçasi
olarak yapmazlar. Anarko-komünistler bizi, insan
dogasina içkin olan, yavas ve çok çaba gerektiren bir
süreç olmayan kendiligindenlik sürecinin gelismesi
için iktidarin zincirlerinin kirilmasinin yeterli
olduguna inandirmak isterler. Aslinda her sey olup
bittiginde anarko-komünistlerin karsilik verecekleri
tek sey yine kendi vicdanlari olacaktir.

Bu öncüllerden yola çikarak anarko-komünistler
kendilerini, insanligin zincirlerini kirarak,
proletaryanin bilgiyi yeniden elde etme sürecini
umursamadan devletin düsüsünün onu (insanligi)
kendiligindenligini provoke edip (hiçbir hazirlik
olmadan) komünizm yoluna çikaracagina inanan, vicdanli
devrimciler olarak görürler.

Geçen yüzyilin sonunda anarsizmin bir dizi yalitilmis
terörist eylem dizisinin ardindan çöküsü ile birlikte,
kitle tabani anarko-sendikalizm yoluyla yeniden
kesfedildi daha dogrusu bu isçi örgütleri anarsizmi
yeniden komünist köklerine döndürdüler. Yüzyilin ilk
yirmi yilinda güçlü anarko sendikalist örgütlerin
(Fransa da UGT, Arjantin de FORA, Ispanya da CNT,
Italya da USI en bilinenleridir) kesin olarak anarsist
komünist olan Fransa da Federation Communiste
Revolutionnaire, Ispanya da Federacion Anarquista
Iberica ve Italya da Unione dei Comunisti Anarchici
d’Italia (daha sonra Unione Anarchica Italiana haline
gelecektir) gibi örgütlerle bütünlesmesi de sans eseri
degildi.

Simdi bugün bile bizi anarsizmin diger yönelimlerinden
ayiran, anarsist-komünizmin kendine özgü niteliklerini
özetleyelim.

Bakunin in teorisini referans alarak, anarsist
komünizm politik sinif hareketi(devrimci azinlik) ile
ekonomik sinif hareketini(kitle örgütü) açikça
birbirinden ayirir.

Ilki kitle örgütünün içinde olup, ayni teoriyi, ayni
politik stratejiyi ve net bir sekilde taimlanmis
taktikleri paylasan bütün militanlari örgütler. Bir
yandan sinif hafizasinin (tarihinin) tasyicisi olarak
davranmak diger yandan da bir uyarici(tahrik unsuru)
ve yol gösterici olarak çesitli mücadele anlarinin
sinif içinde baglantilanmasini saglamak bu örgütün
görevidir. Bakunin in ‘italyan yoldaslara’
mektubundan alinti yaparsak; "yalitilmis bir halde
kendi inisiyatifinizle çalismayi sürdürürseniz
kesinlikle güçsüz-aciz bir durumda kalmaya devam
edeceksiniz: Ayni fikir, ayni hedef, ayni
pozisyodan ilham alarak tek bir basit kollektif
eylemde bile ne kadar az olursaniz olup birlesip,
güçlerinizi örgütlerdiginiz durumda ise, yenilmez
olacaksiniz."(2)

Diger yandan kitle örgütü de, proletaryanin
çikarlarini korumak için katildigi bir örgüttür ve
amaci sinifin dogrudan eylemi, öz-örgütlülügü
yoluyla, bunlarida pratikte sürekli uygulayarak
sinifin zincirlerinden kurtulmasidir. Gerçek otonom
kitle eyleminin hedefi sermayenin, birlesmis isçilerce
kamulastirilmasi, esdeyisle yüzyillarca isçi
sinifinin emegi ile üretilmis olan bu dünyanin yine
emekçiler ve onlarin örgütlerince tazmin edilmesidir.
En acil hedef mücadeleyi her türlü biçimi ile sürekli
devam ettirerek proletaryayi pratik içinde tutacak
olan ve ne kadar küçük olursa olsun, kapitalizm
tarafindan çalinmis olan her türlü özgürlügü ve
zenginligi feth etmek için, isçiler arasindaki
dayanisma ve baskiya karsi direnis ruhunu
durmaksizin gelistirmektir.

Politik örgüt ile kitle örgütünün rollerinin en temel
tanimlari bile anarsist komünist örgütün islevi ile
leninistlerinki arasinda hiç bir alaka olmadiginin
kanitidir. Politik örgüt kitle örgütü içinde resmi bir
konum ile bulunmaz. O, kendi çözümlerini dayatan ve
"gerçek" sinif çikarlarini temsil ettigi farz edilen
leninist tarzin bir sonucu olarak taninmis ve
kurumlasmis bir liderlik degildir ve olamazda. O
basitçe, kitle örgütü içinde yer aldiklari için
fikirlerinin kabul edilmesini beklemeksizin(bunu
dayatmaksizin), ideolojileri ve analizleri
dogrultusunda belirlenmis eylem ve planlari hazirlayip
sonuçlandirdiklari, politik olarak homojen yoldaslarin
karsilasma ve biraraya gelme zeminidir. O basitçe
fikirlerini kitle örgütüne dayatmaya çalismaksizin,
politik düsüncelerinin kökenleri ortak olan
yoldaslarin ideolojileri ve analizleri ile uyumlu
olarak amaçlarina ulasmak için eylem ve planlarini
tartistiklari, hazirladiklari ve uygulamaya
giristikleri bir platformdur.

Bunun için anarsist komünist ideoloji politik örgüte,
devrimci sürecin etkin bir "motoru" olma ve sadece
kitlelerin biricik devrimci gücünün araci/militani
olma görevini verir. Örgütün rolünün bu kavranisinda
bir yandan öncelikle marxistlerin, fakat diger yandan
anarsist komünizmden sapmis çok çesitli anlayislarin
farkliligi görülebilir.


Adriana Dadà


Notlar:

1. Anarchia e Comunismo, C. Cafiero. L’anarchismo in
Italia: fra movimento e pertido da A. Dada' nin yldas
Cafiero nun jura federasyonunda yaptigi bir konusmanin
özetinden alinti. Milan, 1984, sf.187-190

2.Bu döküman Celso Ceretti ye mektup seklinde Bakunin
tarafindan yazilmis olup A. Dada tarafindan yeniden
basilmistir. Op. Cit..., sf.152-65.


Communismo Libertario nun subat 1992, Temmuz 92’deki
32. ve 33. sayilarindan alinmistir.

* * * * *

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI
http://www.fdca.it


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center