A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(sv) Working Class Resistance bulletin till din inbox (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Fri, 30 Jul 2004 04:33:05 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Hej, Working Class Resistance är den regelbundna bulletinen för den
irländska anarkist organisationen - Organise!.För mer information om
Organise!, gå till: http://www.organiseireland.org Organise! gör en
åttasidig bulletin varannan månad - Working Class Resistance.Om du skulle
vilja ha WCR! direkt till din inbox varannan månad, skicka ett blankt
meddelande till:workingclassresistance-subscribe@yahoogroups.com
Prenumeranter kan vara säkra på att de bara får ett e-mail och det kommer
var hela textversionen av bulletin

Al

Origin:

(en) Working Class Resistance bulletin in your inbox*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center