A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(sv) Tal av Sam M'Bah om anarkistiska tendenser i afrika

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Mon, 12 Jul 2004 16:49:22 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Sammanfattning: Sam M'Bah, en nigeriansk journalist och författare till
"African Anarchism" pratar om anarkismens uppkomst i Afrika, hur
statssystemet har misslyckats och hur både staten och den etniska
identiteten är en produkt av kolonialismen

Introduktion:

Sam M'Bah, en nigeriansk anarkist och författare av "African Anarchism"
talade på Luna Sol Cafe i Los Angeles den 21:e november 1998. Han är en
medlem i Nigerian Awareness League, en radikal fackförening.

Han pratade om anarkistiska tendenser i det traditionella afrikanska
samhället, och hur den moderna Afrikanska statens struktur och etniska
konflikter är en följd av kolonialismen. Den kapitalistiska statens
struktur har misslyckats med att lätta den extrema fattigdomen i Afrika,
snarare har den skapat underskott där det tidigare inte existerade.

Han förklarar varför västs stil “liberal demokrati” – valens makt, inte
kommer att göra någonting för att lindra de ekonomiska problem i hans
land, och förespråkar en upplösning av dessa centraliserade strukturer
och återvändandet till de bybaserade samhälleliga enheterna.

Talet är på engelska och finns på
http://www.radio4all.net/index.php?op=program-info&program_id=982&nav=&;
(A-infos radio projekt).


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center