A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(sv) Italien: Nationell antimilitaristisk demo av anarkister i Livorno (en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Mon, 12 Jul 2004 16:02:21 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

Söndagen den 29:e maj 2004 tog en nationell antimilitaristisk
demonstration plats i Livorno. Mellan 1,000 och 1,500 anarkister från
hela Italien deltog i marschen som följdes upp av flera konserter. Hela
listan över dem som anslöt sig till initiativet kan hittas på
http://www.ainfos.ca/04/may/ainfos00507.html och en kort video av
marschen finns på http://italy.indymedia.org/news/2004/05/558063.php] –
nmcn

Origin:

(en) Italy: National anti-militarist demo by anarchists in Livorno
http://www.ainfos.ca/04/may/ainfos00542.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center