A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Cuba Libertaria, Nr. 2: Onafhankelijk Syndicalisme (ca, en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 11 Jul 2004 13:20:48 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Gegeven de lange duur van de Castro dicatatuur en het bewust
herschrijven van het verleden, heeft het idee zich verspreid dat de
Cubaanse politieke geschiedenis begint met het Castro regime. En zo
komt het dat, voor de nieuwe generaties, de culturele, politieke en
sociale rijkdom en verscheidenheid van de Cubaanse geschiedenis van
voor de overname van de macht door Fidel Castro is verborgen. Het is
daarom niet vreemd dat, na meer dan 40 jaar dictatuur, de overgrote
meerderheid van de Cubaanse arbeiders niets weet over dat verleden
en alle banden met de organisaties van arbeiders die het voedden zijn
kwijtgeraakt. Noch is het vreemd dat, als een gevolg van deze arbeid
acculturatie en van het "syndicalisme" dat nu in Cuba bestaat (die de
rechten van de arbeiders niet verdedigt, maar de belangen van de
bazen-Staat en haar nomenklatura), alle pogingen om vakbonden aan
de rand van dit "syndicalisme" te scheppen onafhankelijkheid van
arbeiders als hun hoofddoel hebben. Zulke onafhankelijkheid is
onverdraaglijk voor het Castro regime, omdat het het einde van hun
vakbond, politieke en culturele monopolie zou betekenen; dat wil
zeggen het einde van de enige vakbond, van de enige partij, enz. Dit ligt
in de kern van hun systematische gebruik van repressie zodat arbeiders
bang zijn hun ontevredenheid over en oppositie tegen het officiŽle
"syndicalisme" te tonen, om alle vormen van debat en onafhankelijke
uitingen van arbeiders op het nationale niveau te belemmeren.

Dit ligt ook in de kern van de dringende noodzaak om de geschiedenis
over het syndicalisme van voor de "Cubaanse Revolutie" te
herontdekken en te verspreiden (het syndicalisme dat het de revolutie
mogelijke maakte om, in haar eerste dagen, echt emancipatorische
bedoelingen te hebben), zodat een werkelijk onafhankelijke
arbeidersbeweging die in staat is werkelijke verandering te bereiken
opnieuw in Cuba kan ontstaan.

>Van oorsprong was de Cubaanse arbeidersbeweging sterk
georiŽnteerd op het anarcho-syndicalisme. Vanaf 1880 verspreidde de
Cubaanse anarchistische pers het concept van klassenstrijd en de
ideeŽn over verdediging en eisen van de arbeidersklassen. Na de
vestiging van de Republiek (1902) daagden niet-marxistische
socialisten en anarcho-syndicalisten elkaar uit om het ideologische
leiderschap van de arbeidersbeweging zonder de organisatorische
taken en de eisen van de arbeiders te benadelen. Vanaf 1910 kregen
ambtenaren en agenten een 8-urige werkdag en kinderarbeid voor
degenen onder 14 jaar werd verboden.

Frank Fernandez' boek, "The History of the Cuban Libertarian
Movement" is een waardevolle bijdrage aan het essentiŽle werk van het
herontdekken van ons historisch geheugen, zelfs als het er alleen om
gaat uit te zoeken hoe de eerste organisatorische activiteiten van
arbeiders in de laatste helft van de 19e eeuw in Cuba ontstonden, en
uiteindelijk de ruggegraat van het Cubaanse syndicalisme werd, of om
te begrijpen waarom een enige Nationale Arbeiders Vakbond [Central
Obrera Nacional] werd gevormd. Een eenheid conceptie van het
syndicalisme dat indertijd geen enkel syndicalist ter discussie stelde
omdat alle stromingen van sociaal denken uit die tijd democratisch
vertegenwoordigd waren in deze Vakbond. Een conceptie die op
dezelfde manier door ging tot de tijden toen Fidel Castro, die de macht
had gekregen, het idee van de Enige Vakbond weer op nam, maar het
iedere pluralistische zin en iedere wil om eisen te stellen ontnam. Met
Castro werden alle stromingen binnen de Vakbond verboden en het
recht om te staken werd afgeschaft. Met Castro werd de vakbond een
appendix van de Enige Partij en van de Staat, waarbij het onderdeel
werd van het apparaat van controle over de arbeidersklasse. Dit is waar
Cubaanse arbeiders vandaag mee moeten leven, wat ze denken over
de officiŽle CTC, en dit is de reden waarom, nu gedurende wat jaren,
onafhankelijke vakbonden ontstaanÖ

Contact en informatie:

MLC: movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx
Solidaridad con Cuba: cubava2003@yahoo.com.mx
El Libertario: ellibertario@hotmail.com
GALSIC Frankrijk: cesamepop@noos.fr

Websites met informatie over Cuba:

El Libertario: http://www.nodo50.org/ellibertario
Cubanet: http://www.cubanet.org
A-Infos: http://www.ainfos.ca
http://www.infoshop.org>

Ons adres: GALSIC
Tribuna latinoamericana
145 Rue Amelot
75011 Parijs
Frankrijk

>Uit Cuba Libertaria, Nr. 2 - mei 2004-07-08
Gepubliceerd in Parijs door GALSIC (Steun Groepen voor Libertairen
en Onafhankelijke Syndicalisten in Cuba)

Vertaling door nestor mcnab

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center