A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Cuba Libertaria, nr. 2: Een overzicht van onafhankelijk syndicalisme vandaag de dag in Cuba (ca, en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 7 Jul 2004 18:14:51 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Als een gebrek aan vrijheid verantwoordelijk is voor de toename van de
politieke, sociale en ideologische oppositie tegen het Castro regime,
dan is de zich verdiepende economische crisis en het gebrek van
belangstelling van de autoriteiten voor de fundamentele problemen die
de arbeiders beinvloeden verantwoordelijk voor het optreden en de
ontwikkeling van het onafhankelijke syndicalisme. In andere woorden:
dit syndicalisme zou niet bestaan zonder het niet actief zijn van het
officiŽle syndicalisme en haar compromissen met de regering. De CTC
heeft wat betreft het vertegenwoordigen van de echte belangen van de
arbeidersklasse alle geloofwaardigheid verloren, doordat die alleen
optreedt om de verwijdering van een groot aantal arbeiders uit hun
respectievelijke vakbonden vanwege meningsverschillen met de
gevestigde officiŽle lijn of vanwege het steunen van verschillende of
tegengestelde ideologische of politieke benaderingen tegenover het
Castro regime te bevestigen.

Syndicalisme op het platteland:

Sinds hun ontstaan in 1997 zijn de Cooperativas Campesinas
Independientes [Onafhankelijke Landbouw Cooperaties] door de
machthebbers niet goed in ogenschouw genomen. Niettemin verbergen
ze zich niet en in 1999 organiseerden ze zelfs het Eerste Congres van
de Alianza Nacional de Agricultores Independientes [Nationale Alliantie
van Onafhankelijke Boeren - ANAIC] om zich bezig te houden met hun
voornaamste zorgen: de levenssituatie van landbouwproducenten, het
vervoer van produkten en hun verkoop binnen het wettige raamwerk dat
is opgelegd door de regering.

Het zou niet moeten worden vergeten dat de Cubaanse
landbouwhervorming 73% van al de landbouwgrond omzette in
Staatsbezit en dat de resterende 27% werd verdeeld over cooperaties
die onder toezicht van de Staat staan en aan minuscule individuele
bedrijven. Volgens officiŽle cijfers 120.000 kleine landeigenaren (minder
dan 5 Cubaanse "caballerias", dat wil zeggen: 6.715 gebieden). Dit is
waarom onafhankelijke cooperaties het recht eisen om zich autonoom
te organiseren en hun eigen projecten in praktijk te brengen vanwege
het gebrek aan benzine, kunstmest, insecticiden, enz. Dit zijn niet
directe politieke eisen: ze eisen slechts het recht om zich te organiseren
buiten de officiŽle Asociacion Nacional de Agricultores Pequenos
(Nationale Associaltie van Kleine Boeren -ANAP) omdat ze het
eenvoudigweg als een werktuig van de regering zien en niet als een
uitdrukking van de belangen van de sector.

Niettemin, en hoewel hun project "strikt economisch" is, treft de laatste
golf van Castristische repressie hen. De "reden" is dat, door het recht
om hun produkten vrij te verkopen op te eisen., deze cooperaties in
feite de staatscontrole over de economie en de maatschappij ter
discussie stellen.

Syndicalisme in de steden:

In 1996, na de oprichting van de Colegio de Pedagogos Independientes
[Associatie van Onafhankelijke Onderwijzers - CPI], begon een aantal
andere kleine initiatieven te verschijnen (groepen van dokters,
ingenieurs en architecten, degenen die zelf werk hadden geschapen,
onafhankelijke pers associaties, onafhankelijke bibliotheken, enz.) die
gemeenschappelijk hadden en hebben het feit dat ze tegen het
monopolie zijn dat wordt uitgeoefend door organisaties die zijn
verbonden aan de Communistische Partij en de CTC. Bovenal met
betrekking tot de CTC, aangezien de meeste Cubaanse arbeiders het
beschouwen als de massa organisatie die het meest verbonden is met
de regering, die het op haar beurt exclusief gebruikt om de arbeiders
onder controle te houden en de richtlijnen van de Communistische Partij
in praktijk te brengen. Het is dan ook niet verrassend dat wat van die
intiatieven verbonden waren en zijn met politieke dissidentie, en dat ze
als prioriteit eisen de erkenning van vakbondsrechten, bovenal van
vakbonden wiens lidmaatschappij vrij en vrijwillig is en die bereid zijn te
staken tegen de gebreken en misbruik van de bazen-staat.

Het is waar dat in aantallen hun mate van vertegenwoordiging op dit
moment bescheiden is, maar het eenvoudigweg bestaan van deze
organisaties toont aan dat, ondanks de repressie, de Cubaanse
maatschappij in beweging is en dat verscheidenheid van vakbonden de
sociale uitdrukking van het Cuba van morgen zal zijn.

De weg die het onafhankelijke syndicalisme gaat is lang en moeilijk
geweest; arbeidersklasse syndicalisme is altijd de meest naar de marge
gedrukte (ook vanwege de politieke dissidentie tegen de klasse posities
en partijen) en, tot nu toe, de meest kortstondige geweest, zoals het
geval is geweest met het libertair-geinspireerde syndicalisme.

Vanwege puur informatieve redenen is hier een lijst van de bekendste
"onafhankelijke vakbond organisaties" die nu verbonden zijn met politiek
en arbeid dissidentie in Cuba:

* CONIC (Confederacion Obrera Nacional Independiente de Cuba -
Onafhankelijke Nationale Arbeiders Confederatie van Cuba) * CUTC
(Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos - Eenheid Raad van
Cubaanse Arbeiders) * USTC (Union Sindical de Trabajadores de Cuba
- Cubaanse Arbeid Vakbond van Arbeiders) * CSC (Central Sindical
Cristiana - Christelijke Arbeid Vakbond) * CDTC (Confederacion
Democratica de Trabajadores de Cuba - Cubaanse Democratische
Confederatie van Arbeiders)

Voor meer informatie: http://www.cubasindical.org

Contact en informatie:

MLC: movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx
Solidaridad con Cuba: cubava2003@yahoo.com.mx
El Libertario: ellibertario@hotmail.com
GALSIC - Frankrijk: cesamepop@noos.fr

Websites met informatie over Cuba:

El Libertario: http://www.nodo50.org/ellibertario
Cubanet: http://www.cubanet.org
A-Infos: http://www.ainfos.ca
http://www.infoshop.org

Ons adres:
GALSIC
Tribuna latinoamericana
145 Rue Amelo
75011 Parijs
Frankrijk

>Uit Cuba Libertaria, Nr. 2 - mei 2004
In Parijs gepubliceerd door GALSIC (Steun Groepen voor Libertairen en
Onafhankelijke Syndicalisten in Cuba)

Vertaling door nestor mcnab

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center