A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(sv) Anarkist aktionsalbum... (tr, en)

From unthatow <unthatow-A-yahoo.com@ainfos.ca>
Date Sun, 4 Jul 2004 22:26:10 +0200 (CEST)


______________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
______________________________________

> Från: unthatow <unthatow-A-yahoo.com>
Till alla anarkister i världen.
Vi har bestämt att utarbeta ett album inkluderat med foton och
beaktansvärda affischer om aktioner som hållits sen den anarkistiska
rörelsens början till nu. Därför, ber vi dig om dina beaktningsvärda
aktionsfoton (som inte exponerar dig) och affisch bilder… Om du också kan
skriva en kort beskrivning om materialet du skickar (som t.ex. vilket år
och vilken aktion eller som en kort förklaring) tror vi att det kan bli
ett bra arbete.

För kommentarer;
edge_chaos@yahoo.com [du kan kontakta på engelska och turkiska]
unthatow@yahoo.com [du kan kontakta på turkiska]

Webb: http://www.geocities.com/anarsizmir_2004/aef_index.htm

Origin:

(en) anarchist actions album... (tr)
http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00105.html


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center