A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Verenigd Koninkrijk, De Wombles, Waarom we in Dublin probeerden ons door de politielinies te duwen, Dag van de Arbeid

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 4 Jul 2004 13:06:43 +0200 (CEST)
2004 Dagen van Actie tegen de EU van de bazen (EU) (en)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

We zijn wat van de mensen die mee deden aan het blok dat zich tijdens
de demonstratie naar Farmleigh door de politielinies duwde. Dit blok
werd niet spontaan gevormd. Het ontstond als gevolg van een
bijeenkomst de avond ervoor, waartoe was opgeroepen door zowel
internationale en Ierse mensen die van plan waren mee te doen aan de
mars maar niet wensten te lopen volgens de richtlijnen die waren
uitgegeven door het Dublin Grassroots Network. We hebben geen
leiders en verwerpen autoriteit. We geloven dat het mogelijk noch
wenselijk is anderen tijdens een demonstratie te vertellen hoe ze zich
moeten gedragen. We verwerpen ook de onderverdeling van
demonstranten in "gewelddadig" en "geweldloos".

In een wereld waarin honderdduizenden mensen ieder jaar sterven door
het economische beleid van het globale kapitalisme, wordt de discussie
over het "geweld" van het duwen door politielinies of beschadiging van
eigendommen tijdens een demonstratie irrelevant.

Geweld komt van de staat. Geweld komt van een systeem waarin winst
voorrang krijgt boven humaniteit. Onze pogingen om uit te stijgen boven
de poging om onder te verdelen in "goede" en "slechte" activisten
weerspiegelt de houding van veel van de discussies en manifestaties
van de wereldwijde anti-kapitalistische beweging gedurende de laatste
jaren.

Het consensus besluit van de bijeenkomst was een blok zonder
richtlijnen te vormen dat samen met onze collega activisten van het
Dublin Grassroots network naar Farmleigh House zou lopen, waar de
25 leiders van Fort Europa bijeen kwamen.

Demonstraties waarin mensen worden geleid van de ene plaats naar de
andere plaats, kilometers van waar besluiten worden genomen, kunnen
worden genegeerd. We gingen met ons protest naar Farmleigh House
om de bijeenkomst van de EU direct te verstoren. We vroegen geen
toestemming om dat te doen en we hebben dat ook niet nodig.

We voelen dat het geschikt is om tijdens een weekend van
demonstraties tegen grenzen, de confrontatie aan te gaan met de lijnen
van politie die een grens trekken tussen onszelf en degenen die het
beleid scheppen dat leidt tot de dood van duizenden wanhopige
mensen aan de grenzen van Europa, en het opsluiten van vele anderen
in detentiecentra.

De militarisering van Dublin om de top voor te bereiden is niet
schokkend. Deze 25 politici moeten achter deze linies bijeen komen
vanwege het geweld en de armoede die hun beleid schept. Het is
terecht dat ze dezelfde angst moeten ervaren en uit te kijken op
dezelfde prikkeldraad hekken en militaire controles die de duizenden
migranten en vluchtelingen die worden gedwongen hun huizen te
verlaten.

Onze bedoeling was om Farmleigh te bereiken en ons protest in
waardigheid te houden. We wisten dat we zouden stuiten op
gemilitariseerde politie om dit te doen. We besloten dat we geen
eigendommen zouden beschadigen en we zouden geen aggressief blok
zijn of de politie aanvallen. Echter, we besloten om niet om te keren en
weg te lopen zo gauw de politie ons de weg blokkeerde en ons niet toe
te staan dat we zelf of anderen zouden worden aangevallen door de
politie zonder verzet en zelf-verdediging van onszelf en degenen om
ons heen te bieden.

We wisten dat niet iedereen die deel nam aan de demonstratie op de
hoogte zou zijn van onze bijeenkomst of het eens zou zijn met onze
besluiten en we streefden er niet naar het gedrag van anderen te
controleren.

Toen de politie bij de Ashton Gate rotonde een linie vormde om de
demonstratie tegen te houden stopte het Dublin Grassroots Network
even voor de linies met hun mars.

Sommigen van ons die het besluit om ons protest niet te laten
voortgaan wilden tegenhouden vormden kalm georganiseerde linies
achter een spandoek, gingen arm in arm en liepen en duwden door de
eerste politielinie. We deden dit om te laten zien dat we niet zullen
worden geintimideerd door krachtsvertoon en we niet zullen toestaan
dat staatsgeweld ons tot zwijgen brengt. Veel van de mensen die
volhielden waren gewone vrouwen en mannen uit Dublin.

We zouden willen bedanken voor de solidariteit van mensen, die
ondanks hun besluit om te stoppen en niet in botsing te komen met de
politie, niettemin wachtten op degenen die dit wel deden, zodat we niet
geisoleerd zouden raken, en dus als eenheid terug konden lopen naar
het centrum.

Bij anti-top demonstraties in de hele wereld, hebben staten de mate van
militaire kracht en geweld getoond die ze bereid zijn te gebruiken tegen
mensen die hun "democratische" regimes ter discussie stellen en
afwijzen. Op zaterdag toonden de acties van de oproerpolitie die
waterkanonnen uit het Noorden van Ierland gebruikten en charges
uitvoerden met knuppels om een demonstratie aan te vallen, het
willekeurig arresteren en mensen niet de gelegenheid geven een
borgsom te betalen voor kleine overtredingen zoals verstoring van de
vrede aan dat de Ierse staat niet anders is.

Verzet je tegen staatsgeweld
Onze hartstocht voor vrijheid is sterker dan hun gevangenissen!

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center