A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

=?UNKNOWN?Q?=28tr=29_=DDstanbul=3A_Kendili=F0inden_=F6rg=FCtlene?==?UNKNOWN?Q?n?= PTT =?UNKNOWN?Q?i=FE=E7ilerinin_m=FCcadelesi?=

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 13 Jan 2004 21:48:53 +0100 (CET)
Delivered-to a-infos-outgoing@ainfos.ca


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Bahçelievler PTT'sinde çalışan taşeron işçiler 290 milyonluk ücretlerinin
yükseltilmesi, ücretli izin hakkı, kıdem - ihbar tazminati, fazla mesai
gibi gasp edilen haklarını almak için 17 Ekim 2003 tarihinde BİS (Bağımsız
İşçi Sendikası)* sendikasında örgütlenerek greve başlamışlardı. Polis
baskısına rağmen direnişlerini sürdüren işçilerin örgütlendiği BİS
sendikası geçtiğimiz günlerde kapatıldı. 26 Aralık Cuma günü, grevdeki
işçilere maddi manevi destek sağlamak amacıyla Boğaziçi Üniversite'sinde
Grup Yorum, Hilmi Yarayıcı ve Yaşar Kurt'un katıldığı bir dayanışma konseri
düzenlendi.
Bu arada, işçilerinin insani şartlarda çalışma hakları ve onurları için
başlattıkları sendikal mücadele Ekmek Davası adıyla belgesel bir film
oldu.17 Ekim 2003 gününden beri direnişte olan PTT işçilerinin direniş
öncesi ve direniş esnasında yaşadıkları 11. Tez Film Atölyesi tarafından
belgesel film haline getirildi.
Ekmek Davasıı adlı belgeselin ilk gösterimi 3 Ocak 2004 Cumartesi günü saat
10:00’da Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirildi. İngilizce altyazısı da
tamamlanan belgesel ikinci olarak da 14 Ocak 2004 Çarşamba günü saat
18:30’da Kadiköy Baris Manço Kültür Merkezi’nde gösterilecek.

* [Ed. notu: 2001 Ağustosu’nda 35 işçi tarafından kurulan ve Türkiye'nin
tek taban sendikası olan BİS (Bağımsız İşçi Sendikası) kuruluşundan
itibaren, taban insiyatifine dayanan bir yönetim biçimini benimsediğini
ifade etti. Sendikanın, yasal bir yönetim kurulu olmasına rağmen, gerçekte
sendika, üyelerinin aktif katılımıyla yönetilmektedir. 16 Aralık’ta
İstanbul 3 No’lu İş Mahkemesi tarafından alınan kapatma kararına karşın BİS
adı altında örgütlenen işçiler mücadelelerini sürdürüyor. Grevlerini
sürdüren taşeron işçiler, PTT Bahçelievler Dağıtım ve İşleme Merkezi
önündeki direniş çadırında bekliyorlar.]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center