A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Gazete #6 - NATO İSTANBUL'DA TOPLANYOR

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 9 Jan 2004 12:31:56 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

NATO İSTANBUL'DA TOPLANYOR
Küresel kapitalizmin militarist çetesi NATO Haziran
ayında İstanbul'da toplantı yapacak. Dünyada süren
egemenlik savaşında, tüm insanlık üzerinde kurdukları
baskılarla güçlerini arttıran kapitalist devletlerin
başkanları ve üst düzey komutanları toplantıya
katılacaklar. Toplantıda ağırlıklı olarak NATO'nun
genişleme planlarının tartışılması bekleniyor. Bununla
beraber çeşitli muhalif grupların ve sivil toplum
örgütlerinin NATO'ya ve bu toplantısına karşı
çalışmaları şimdiden başladı.

Nato nedir?
Nato soğuk savaş döneminde Sovyet emperyalizmine karşı
batılı emperyalist güçlerin oluşturduğu askeri bir
örgüttür. Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki
hakimiyet yarışında NATO, batı avrupadaki üsleri, batı
avrupaya yığdığı nükleer silahlar, komünizm ve diğer
sol hareketlere karşı oluşturduğu gizli para-militer
örgütlerle bir savunma ve saldırı hattı oluşturmak
amacını güdüyordu. Sovyetlerin çöküşünden sonra
NATO'ya artık gerek kalıp kalmadığı çeşitli çevrelerde
sürekli olarak tartışıldı.

Nato'nun şu anki işlevi ve görevi ne?
Batılı devletlerin tüm dünyaya "demokrasi" adı altında
dayatmaya çalıştığı egemenlik anlayışını yaymak,
küresel kapitalist şirketler için hammadde ve pazar
alanı sağlayacak askeri müdahalelerde bulunmak
NATO'nun öncelikli görevleri arasında. NATO IMF, WTO
gibi kurumlarla eş güdüm içinde etnik çatışmaları
körükleyerek, savaşlar çıkartarak, küresel kapitalist
pazara açık olmayan ülkeler üzerinde askeri baskı
kurma görevini üstlenmiştir. Yıllardır olduğu gibi
bugün de varlığını çeşitli "düşmanlar" göstererek ve
insanların zihinlerinde paranoyalar yaratarak
meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Nato Yugoslavya'da neler yaptı?
İlk amaç eski doğu bloku ülkelerine yayılmaktı. Bunu
gerçekleştirmek için Yugoslavya'da etnik çatışmalar
körüklendi. Faşist ve militarist görüşler desteklendi
ve iktidara gelmeleri sağlandı. Çatışmaların
tırmanmasıyla NATO'nun bölgeye müdahale etmesi meşru
hale getirildi ve Yugoslavya ele geçirildi. Hemen
arkasından tüm doğu bloku ülkeleri Nato üyesi oldu. Bu
ülkelerin ordularının teçhizatlarının Nato
standartlarında belirtilen ölçütlere uydurulması
sürecinde silah tüccarları büyük karlar sağladı.
Yugoslavya'nın ele geçirilmesi sırasında Nato, pek çok
uluslarası antlaşmayla yasaklanan seyreltilmiş
uranyum* ve kimyasal-toksik silahlar kullandı.

NATO varoldukça ve doğuya doğru genişlemesini
sürdürdükçe çok büyük ve kitlesel ölümlere gebe
savaşlar kaçınılmaz görünüyor. NATO ülkeleri son
yıllarda silah üretimlerini ve harcamalarını önemli
ölçüde arttırmışlardır. Üretilen ve depolanan muazzam
sayılardaki bu silahlar tüm insanlığın geleceği için
açık bir tehdittir.

* Seyreltilmiş uranyumlu silahlar, yıkıcı etki gücü
azaltılmış nükleer silahlardır. Bu silahlar nükleer
patlama yerine nükleer ışıma yoluyla tahribat
yaratırlar. Bu sayede atıldıkları hedefteki ticari
veya stratejik önemi olan binalara zarar vermezler. Bu
silahların tek hedefi canlı yaşamı ve tabii ki
insanlardır.


[Kara Gazete: http://karagazete.cjb.net]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center