A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) PGA 3. Avrupa Konferansı Çağrı Metni, 23-29 Temmuz, Belgrat

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 5 Jan 2004 11:39:19 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
TÜM OTKÖKÜ , ANTİ-KAPİTALİST HAREKETLERE GRUPLARA VE KOLEKTİFLERE ÇAĞRI
People’s Global Action-PGA (Halkların Küresel Eylemi)
ağının 3. Avrupa konferansı:Temmuz’un 23’ünden 29’una
dek Eski-Yugoslavya’da, Belgrat civarında bir sanayi
bölgesinde.PGA yerel mücadelelerin küresel bir ağıdır,
partilerin, devletlerin ve devletlerin ideolojik
aygıtlarının (devletleşmiş işçi sendikaları, sivil
toplum örgütleri ve diğerleri) mantığından uzak,
kapitalizme ve tüm baskı sistemlerine karşı uzun
ömürlü politik, sosyal, sınırsız ve doğrudan
demokratik bir alternatife doğru çalışan dünya çapında
bir ağdır. Anti-otoriter ve anti-kapitalist
inisiyatiflerin buluştuğu bir yerdir.

PGA NİTELİKLERİ:

PGA takaslarının ve PGA ağının amacı PGA niteliklerini
kabul eden grupları birleştirmektir:

1. Kapitalizm, emperyalizm ve feodalizmin; yıkıcı
küreselleşmeyi destekleyen tüm ticari anlaşmaların,
kurumların ve hükümetlerin çok açık bir reddi.

2. Patriarşi, ırkçılık ve her tür inanca dair dinsel
köktencilikle birlikte tüm baskı ve ayrımcılık
sistemlerini reddediyoruz. Tüm insanların saygınlığına
inanıyoruz.

3. Uluslararası kapitalin tek siyaset üreticisi olduğu
böylesi önyargılı ve demokratik olmayan örgütlerde
lobi faaliyetinin gerçek bir etkisinin olmayacağını
düşündüğümüzden mücadeleci bir tutum.

4.Doğrudan eylem ve sivil itaatsizliğe çağrı, sosyal
hareketlerin mücadelelerine destek, baskı altındaki
insanların hayatına ve yaşama saygıyı en üst dereceye
çıkaran direniş biçimlerini savunmak ve bunların
yanında küresel kapitalizme karşı yerel
alternatiflerin inşası.

5.Ademi merkeziyet ve otonomi üzerine temellendirilmiş
bir örgütlenme teorisi.

PGA bir koordinasyon aracıdır, örgütlenme değil.
PGA’nın üyeleri yoktur, bir tüzel kişiliği de yoktur
ve olmayacaktır. Ne bir örgüt ne de birey PGA’yı
temsil edemez. Drugajici Svet je Moguc (DSM!)
koalisyonu PGA’nın bir sonraki konferansının
buluşturucusudur. DSM! Avrupa’daki tüm dostları
organizasyon sürecine katılmaya davet ediyor. Bu
noktada şimdi bir çağrı yaparken ileride şematik
konularda, yolculukta, vs.daha ayrıntılı bilginin
online ya da bültenlerle verileceğini belirtmek
isteriz.

NEDEN?

Halkların Küresel Eylemi ağı nedeniyle: PGA ağının
Doğu Avrupa’da varlığının ağımızı güçlendirme ve
genişletmek için muazzam önemi olduğu kanaatindeyiz.

Çünkü ABD müdahaleciliği ve militarizmi esnasında yeni
Avrupa ulusalcılığı ve Avrupa-merkezciliği tarafından
sunulan yanlış dilemmayı kabul etmek yerine radikal
politik ağlar için alternatif bir Avrupa konferansı
organize etmek önemli.

Çünkü gerek ABD’nin gerekse AB’nin ekonomileri
karşısında ulus devlet ekonomisini savunma hatasına
düşmemek de eşit derecede önemli.
Doğu Avrupa politik mücadelesi nedeniyle: Doğu
Avrupalı gruplar arasında örgütlenme düzeyinde PGA
prensipleriyle uyum hala çok nadir ve bağlantısız, bir
sonraki toplantıyı eski Yugoslavya’nın bir parçasında
gerçekleştirmenin bölgedeki PGA sürecinin gelişimi
açısından hayırlı olacağından eminiz. Zirveden zirveye
zıplamayı geride bırakıp ağlaşma ve yerel mücadelelere
önem vermenin zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapmak
için Doğu Avrupa ve özellikle de eski Yugoslavya’dan
daha iyi bir yer bulmak güç.

Bugün, (eski) Yugoslavya ( 1991’den günümüze dek)
savaşta öldürülmüş 250.000 insanı ve bir buçuk milyon
dahili olarak yerinden edilmiş ve politik olarak
iadesi imkansız görünen geri dönmemiş insanı olan bir
ülkedir. Göç eden insanların sayısı da buna yakın ve
insanlar her gün yeni Roma imparatorluğunu “Barbar
istilası”ndan koruyan yeni Berlin duvarını aşarak
Shengen devletine gitmeye hazırlanırken bu sayı da
giderek artıyor. Kayıp insanların sayısı kitle
mezarlarının açığa çıkarılması ve beyaz ceset
torbalarında yatan tanınamayan kurbanların
kalıntılarıyla birlikte “davayı kapatmak” üzere bir
idari birimden diğerine sevk edilirken gününe göre bir
azalıp bir artıyor(Tuzla).En önemli haberler
kapaktakiler değil, gazetelerin arkasına, spor ve
kültür kısımlarının arasına seri ilanlar arasında
sıkıştırılmış olanlar: yasal ve yasadışı vizeler,
insan kaçakçılığı, herhangi bir iş arayan işten
çıkarılmış insanlar, bir iş gücünü kiralayanlar,
insan organları takdimleri ( görünmez olanların
çocuklarına eğitim sağlamak için böbreklerini
satmaları sık görülen bir durum- ki bu Yugoslavya’da
hala yasal olarak izin verilmeyen bir ticaret). “Sivil
toplum”(burjuva orta sınıf olarak okuyunuz)
temsilcileri ve onların önde gelen destekçileri
–“insan hakları” için mücadele eden sivil toplum
örgütleri- yüz binlerce işlerinin ve
mega-ücretlerinin kaybıyla kesinlikle statükonun
değişmesi ve ülkemizde yaşam koşullarının gerçekten
gelişmesi için en çok zarar gören kişilerken suç
işleyenlerin çoğu hala serbest ve rahat; tek bir
kelimeyle politik bir kategori olarak zırvalık”
ülkemizde hüküm sürüyor. Bu paradoksu doruk noktasına
taşıyor, çünkü kapitalizm “barış” getirdi ( batı
medyası ve uluslar arası toplum elbette zamanında kamu
mülkiyetinde en büyük son soygunun, özelleştirmenin ve
geleceğe yatırımın yapıldığı- örneğin Slobodan
Mlosevic’i “yüzyılın son komünisti” olarak liberal
demokrasinin önemini gerekirse bombaların yardımıyla
bir kenara atmasıyla ilişkilendirerek liberal
kapitalist modeli sunmakta büyük çaba harcadı). 10
yıllık izolasyona ve kararlı kapitalist “özgürleşme”
hevesindeki büyük orana rağmen, son seçimlerde nüfusun
%45’i bir seçenek olarak parlamenter demokrasiyi
boykot ettiler.

TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI YUGOSLAVYA’DA BUGÜN KARMAŞA
DORUKTA

İç savaş, askeri çatışma (kendi askeri tarafından
kendi ülkesinde), ambargo, NATO çatışması, NATO
işgali, yeniden inşa,parlamentarizm, inkarcılık, azgın
kapitalizm, etno-faşizm modern atavizm, ataviktik
modernizm, kitle fakirleşmesi, tek kelimeyle – Avrupa
realitesinin en kara kabusu, Yugoslavların “normal
dünya”nın bir iç savaş ve geçtiğimiz on yılda
yukarıdaki politik zırvaları yaşamamış geri kalanı
tarafından tamamen yanlış anlaşılma hissinin
nedenlerinden sadece bir kaçı. Zaten varolan bir şeye
geri dönmenin absürd hissi, pazar Avrupa’sının
Birleşik devletlerine girmek için Yugoslav Birliği
devletlerinin kanlı dağılışı, “uygar Avrupa’nın
keyifli beklentisi”ne sürüklenen ortalama bir
Yugoslav’ın umutsuzluk hislerinin bir başka etkeni.
Doğrudan demokrasi ve meşru direniş olarak
öz-örgütlenme ve olası “alternatif yol(lar), ve
yön(ler)”i geliştirmek, halkımız arasında büyük ve
ortak propaganda bayrağının arkasında kapitalizmin
başka bir yüzünün olduğunu yaymak bizim için bu
yüzden son derece önemli. Çünkü ülkemiz satışa
çıkarıldı, ve işçi haklarında devlet müdahalesinin
kitlesel olarak ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıya.
Çünkü DSM, Avrupa’daki bir sonraki PGA konferansının
buluşturucusu olarak, ülkemize Shengen Avrupa’sının
kapıları önünde bir avlu ve filtre koridoru rolü
biçildiği görüşünde.Son UNHCR istatistiksel verilerine
göre Sırp ve Montenegro nüfusu dünyada diğer ülkelere
iltica etmeye çalışanlar arasında üçüncü sırada yer
alıyor. Bu yüzden, bu bölge hem Doğu hem de Batı için
eşit derecede önemli olan çok mühim iltica konusunun
üstesinden gelmek için elverişli bir ortak alan. Çünkü
şimdi Avrupa radikal hareketini tek tük zaferlerden(
Bolivya, Meksika, Arjantin, Brezilya) toptan
yenilgisinin topraklarına – eski Yugoslavya’ya
taşımanın tam zamanı.

NE ZAMAN NEREDE?

23-29 Temmuz arasında Rakovica, Resnik’te Belgrad
çevresinde bir sanayi bölgesinde (eski Yugoslavya)

KATILIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR MI?

Ah, tabii. Yereldeki durumumuz son toplantıdaki (Ekim
2003) misafirlerimizin de şimdi farkında oldukları
gibi pek çok bakımdan sorunlu. Bunu yalnız yapamayız.

İYİ DE BİZ KİMİZ?

Çoğunuz hala bizi tanımıyor.Peki kimiz biz?DSM
“Drugaciji Svet je Moguc” sloganı altında toplanan
grupların bir grubu, kolektiflerin kolektifidir.
Birlikte politik partilerle ya da kendilerine hükümet
dışı diyen sektörle birleşmemiş yeni bir politik alan
yaratmaya çalışıyoruz. Bu yeni alan lobicilik ya da oy
vermek gibi genel kabul gören angajman biçimleri
yerine doğrudan politik eylemi tercih ediyor.
Hükümetimiz ya da sivil toplum sektörü tarafından
önerilenin dışında bir sosyal diyalogda ısrar
ediyoruz. Parçası olmak istediğimiz yatay sosyal
diyalog temel haklarını uygulamaları sistematik olarak
engellenen marjinalize edilmiş sosyal grupları da
içeriyor. Kendimizi sivil toplum konseptinden ayrı
tutuyoruz ve bunun yerine “katılımcı toplum”
konseptini öneriyoruz. Görece genç bir hareket
olmasına rağmen, DSM çeşitli sosyal ve profesyonel
geçmişleriyle hatırı sayılır sayıda insanı cezbetmeyi
başardı. Farklılığımız bize düzenli bir düşünce akışı
sağlıyor ve bu sayede kısa ve uzun vadeli proje ve
eylemlilikler yürütmeye başladık. Ülkemiz uzun
zamandan beri izolasyon altındaydı ve insanların en
çok ihtiyaç duyduğu şey bir uyanma çağrısı. Bu tam da
bizim yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz şey-
enformasyon sağlayarak, doğrudan eylemle ve insanları
yönetici oligarşi tarafından onlara atılan kırıntılar
için yarışmaktansa yeni bir toplumun inşasında
işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışacak açık görüşlü
bir yaklaşımla. Sonuç olarak, umuyoruz ki ilgilenen
herkes güdülerimize ve pozitif eylem planlarımıza
güvenir ve eski-gelecek ülkemizde başarılı bir
konferans organize etmeye katılır. Bir sonraki
hazırlık toplantısı 10-12 Ocak 2004’te Belgrat’ta
olacak. Amaçlarımızı ve şematik konuları bu
tasarlanmış tarihten önce tanımlamış olmayı umuyoruz.
Yakında katılımcı gruplar için daha detaylı bir
katılım formu hazır olacak.

E-MAIL

PGA konferansı iletişim infosu:
pgaeuconfcontact@riseup.net
DSM ( DSM! koalisyonu üyesi SUS Kolektifi tarafından
idare ediliyor) : drugacijimejl@yahoo.com

INTERNET:

PGA konferansı sitesi: http://www.pgaconference.org
Mail listesi:
http://www.pgaconference.org/internet/en_mailform.html


[çeviri - Mayıs]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center