A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Cuba: GALSIC Bulletin No.0 - 1 Jan. 2004 (en, ca)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 29 Feb 2004 16:36:01 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

GALSIC: DE WAAROMS EN WAARVOORS
GALSIC: Support Groepen voor Libertairen en Onafhankelijke
Syndicalisten in Cuba.
De verslechtering bij de Castristische repressie tegen alle vormen van
dissidentie zette ons er toe aan een open brief te sturen naar de
internationale libertaire gemeenschap, aan het begin van september
2003, waarbij wordt voorgesteld de vorming van support groepen voor
libertairen en onafhankelijke syndicalisten in Cuba die strijden voor het
volk om hun vrijheid van meningsuiting, vrijheid van organisatie en
vrijheid om samen te komen te herstellen zodat ze kunnen besluiten
over hun toekomst volgend op meer dan 40 jaar van dictatuur. Zoals je
je kunt voorstellen waren de antwoorden talrijk en er was
overeenstemming over deze solidariteit en over de behoefte om te
coordineren om het zo effectief mogelijk te maken.

Gegeven deze overeenstemming, en omdat de meesten bereid waren
te werken als een open netwerk, niet gecentraliseerd, zodat informatie
en voorstellen direct kunnen circuleren (op het Internet of door andere
middelen van communicatie), besloten we onszelf te vestigen als de
eerste GALSIC groep in Frankrijk.

Ons doel is om, voorlopig, te fungeren als een schakel voor degenen
die hebben aangegeven dat ze het er over eens zijn op het
internationale niveau een coordinatie te vestigen die ons allemaal
vertegenwoordigt en die onze solidariteit kan versterken.

Dit Bulletin is de spreekbuis van de GALSIC in Frankrijk en het zal
dienen om een informatie basis te leveren aan degenen die geen
toegang hebben tot het internet.

We verzoeken al degenen die wensen samen te werken in deze taak
van solidariteit met de libertairen en onafhankelijke syndicalisten in
Cuba om contact met ons op te nemen:

G.A.L.S.I.C. - Tribuna Latinoamericana
145, rue Amelot
75011 Parijs (Frankrijk)
E-mail: cesamepop@noos.fr

VERKLARINGEN EN INITIATIEVEN

"(…) Aangezien Cuba nu in een van de meest pijnlijke momenten in
haar geschiedenis is, zetten wij Cubaanse anarchisten onze traditie om
ongeacht welk staat politiek systeem dat bestaat af te wijzen en te
bestrijden voort, of het nu koloniaal, kapitalistisch, dictatoriaal of
totalitair is. We hebben deze al lang voor de oprichting van de Libertaire
Associatie van Cuba bestreden en afgewezen en later de
overeenkomsten van het 1e Congres in 1944; het 2e Congres in 1948;
het 3e Congres in 1950; de Internationale Libertaire Conferentie in
1955; de Verklaring van Principes in 1960 en die van de bannelingen in
1965; de Verklaring van de Libertaire Beweging in 1975; de
redactionelen in het Bulletin voor Libertaire Informatie tot 1979, die van
Guangara Libertaria tot 1994 en de verklaringen en toespraken in
verschillende internationale fora in 1979, 1988, 1993 en 1995 (…) We
zijn zonder ideologisch onderscheid tegen alle Staten en we strijden om
ze af te schaffen (…) De Cubaanse Libertaire Beweging (MCL) strijdt
voor een libertair socialistische maatschappij (…). " [MCL Verklaring
van Principes, 2003]

Tegen de FTAA:

"De Cubaanse Libertaire Beweging verzet zich tegen deze poging tot
imperialistische expansie (…). Het Internationaal Monetair Fonds en de
Wereldbank smoren de mensheid met hun eindeloze eisen,
gelegitimeerd door corrupte regeringen en lakeien die hun plannen
gehoorzamen en onze klasse broeders en zusters in de lengte en
breedte van Amerika onderdrukken en uitbuiten (…). De globalisering
van het Kapitaal, ofwel door middel van de FTAA of de MERCOSUR
(met haar plannen voor kapitalistische integratie met een "menselijk"
gezicht), is in strijd met de aspiraties en principes van de uitgebuite
arbeiders (…). Een andere wereld is mogelijk. Een ware integratie is
noodzakelijk, een die is gebaseerd op menselijke solidariteit,
wederzijdse steun, zelfbestuur, erkenning en respect voor culturele
diversiteit en niet een gebaseerd op kapitalistische integratie die is
opgelegd door de Free Trade Agreement of the Americas. Nee tegen
de FTAA en de lakei regeringen in ons Amerika!" [Manifest tegen de
FTAA, Miami - 2003].

NIEUWS

Een chronologie van de golf van repressie van maart 2003:

De golf van repressie tegen onafhankelijke journalisten en
mensenrechtenactivisten begon voor de maand maart 2003.
Repressieve maatregelen (in beslag names, boetes en arrestaties)
gericht tegen de "cuentapropistas" (een onafhankelijke economische
tendens die er naar streeft haar eigen economie te ontwikkelen die het
overleven van duizenden handwerksmensen en onbeschermde oudere
mensen en jongeren mogelijk zou maken) begon en werd wijdverspreid
met de afkondiging in februari 1999 van Wet Nr. 88 voor de
Bescherming van Nationale Onafhankelijkheid en de Economie van
Cuba", bekend als de Gag Wet.

Op 21 maart 2003 was er een golf van arrestaties van onafhankelijke
journalisten en activisten van verschillende organisaties van burgers,
waarbij 78 mensen werden gevangen gezet. Op 3 april begonnen de
rechtszaken tegen de gevangen journalisten en activisten. Op 7 en 8
april beëindigde de kangaroe rechtbank haar activiteit en vonnissen van
tussen de 18 en 28 jaar vrijheidsberoving werden afgekondigd. Op 11
april, negen dagen na hun arrestatie, werden drie jongeren bij
zonsopgang geëxecuteerd wegens het te water laten van een motor in
de haven van Havana.

De repressie gaat voort:

Op dinsdag 17 december 2003 volgde de arrestatie van een jonge man,
Carlos Lopez Gomez, die enkele dagen eerder kandidaat was gesteld
als president van een dissidente organisatie genaamd "Universiteit
Jongeren voor een Vrij Cuba". Omar Corrales, die sindsdien optreedt
als president heeft verklaard: "We wisten dat dit zou gebeuren, maar de
organisatie gaat door, ze zullen ons niet intimideren: Voor iedere
jongere die sneuvelt, komen er twee of meer in de plaats."

Corruptie en intriges:

Zoals bekend was werden op 7 december 2003 de president en
verschillende directeuren van de toeristen groep Cubanacam onder
huisarrest geplaatst wegens corruptie, nadat een accountantsverslag de
verdwijning van miljoenen dollars had aangetoond.
Cubanacam werd in augustus 1987 geboren als een internationaal
toerismebedrijf. Later werd het omgezet in een gemengd bedrijf met
Spaanse kapitaal, en in 1996 werd het gereorganiseerd als een holding
waarin de Cubaanse regering volledige controle over het eigendom en
het management uitoefent.

Het schandaal was zo serieus dat de Minister voor Toerisme, Ibrahim
Ferradaz, het presidentschap van deze zakengroep, dat het grootste
toerisme en commercieel bedrijf in Cuba is, moest overnemen.
Cubancam heeft 9 vertegenwoordigers in verschillende hoofdsteden in
Europa en Amerika, 23 gemengde bedrijven voor de ontwikkeling van
hotels en andere zaken, evenals 15 bedrijven op het eiland waaronder
ongeveer vijftig hotels en restaurants, 300 winkels voor buitenlandse
valuta en 3 commerciële zaken op het internet.

De mythe van het embargo:

Nadat ze hadden gedineerd met Fidel Castro verklaarde een groep
Noord Amerikaanse zakenmannen op 17 december 2003 dat
Amerikaanse bedrijven "hard zullen werken" om handel te blijven drijven
met Cuba, hoewel de druk op Bush om het embargo te handhaven
voortduurt. Deze groep zakenmannen was deel van een contingent van
meer dan 200 van ons buurland, die op het eiland aan kwamen om de
2e verjaardag van directe verkopen aan Cuba, die mogelijk werden
dankzij een amendement van het Congres dat voedsel uitsloot van het
embargo, te herdenken. Tijdens het sluiten van de gebeurtenis werd
bekendgemaakt dat deze handel sinds 2001 590 miljoen dollar
bedraagt. De gastheren van het eiland bevestigden hun belangstelling
door het voortgaan van de banden aan te moedigen. Ook werd op 7
december 2003 bekendgemaakt dat de Cubaanse regering had
aangekondigd dat het "geen bezwaar" had tegen het boren naar
olievoorraden op Cubaans grondgebied door Amerikaanse
oliebedrijven, "op de basis van wederzijds voordeel".

Adressen voor contact en informatie:

MLC: movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx
Solidaridad con Cuba: cubava2003@yahoo.com.mx
El Libertario (Venezuela): ellibertario@hotmail.com
GALSIC - Frankrijk: cesamepop@noos.fr

Webpagina's met informatie over Cuba:

Cubanet: http://www.cubanet.org
El Libertario: http://www.nodo50.org/ellibertario

Doe mee aan de "Zend een Boek naar Cuba" Campagne!

Vertaling door nestor mcnab/ainfos

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center