A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Workers Solidarity #79 - De Strijd voor een Vrij Irak (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 15 Feb 2004 05:33:36 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De bewering van George Bush dat de oorlog in Irak afgelopen mei werd
gewonnen lijkt nu zeer voorbarig. Saddam mag zijn gepakt maar
troepen van de VS zijn in toenemende mate gebonden aan hun bases
of voeren omvangrijke patrouilles daar buiten uit, met het constante
risico van een hinderlaag. Maar hoe is het leven voor de Irakese
arbeiders onder de bezetting, die maar al te vaak in het kruisvuur
worden getroffen? Een verslag van de VN/de Wereldbank dat werd
uitgegeven in oktober schatte dat in een land met 26 miljoen mensen,
50 procent van de arbeiders in Irak werkloos of was of geen volledige
baan had. De economie is vernietigd, niet alleen door drie oorlogen
maar ook door meer dan een decennium van sancties. De
bezettingstroepen hebben veel van de Ba'athistische doodseskaders
die onder Saddam de arbeiders onder de duim hielden teruggebracht.
Maar ondanks dit alles organiseren de Irakese arbeiders zich om hun
situatie onder het nieuwe regime te verbeteren.

Afgevaardigden van vakbonden in de hele wereld hebben Irak bezocht
om waar te nemen wat er gebeurt. Een zo'n Brits vakbondslid, Alex
Gordon (van de NURMT) rapporteerde: "In de fietsfabriek in Bagdad,
bijvoorbeeld, hielden ze op 27 september een dag een staking en
verhoogden hun lonen van 17.000 tot 60.000 Irakese Dinar per maand"
(ongeveer 60 euro). Hij ging verder te beschrijven hoe enkele weken in
de Spoorwegen leden van de burger regering van de VS op kwamen
dagen om het management en vertegenwoordigers van de vroegere
Ba'athistische 'gele' vakbonden te ontmoeten.

In reactie hierop hielden 600 spoorwegarbeiders een massale
bijeenkomst en kozen drie afgevaardigden om de bezettende
autoriteiten van de VS er van op de hoogte te stellen dat de
spoorwegarbeiders het niet zouden tolereren om te worden
vertegenwoordigd door voormalige Ba'athisten en om erkenning te
eisen voor hun eigen democratische vakbond. De troepen uit de VS
richtten hun mitrailleurs op de arbeiders die bleven staan, met als
gevolg dat hun vakbond nu in feite de enige erkende organisatie op de
werkplek is. Wettige erkenning krijgen van de door de VS aangewezen
Irakese Regeringsraad is echter een andere zaak.

David Bacon, die naar Irak reisde als lid van een delegatie van U.S.
Labor Against the War (USLAW) vertelde dat de bezettende autoriteiten
Saddam's anti-vakbond wetgeving in stand hielden. Sterker nog, "in juni
stelde Bremer een regel vast over 'verboden activiteit'. Onderdeel B
onder verboden activiteiten moedigt iedereen aan een of andere staking
of verstoring te organiseren in een of andere fabriek of een economisch
belangrijke onderneming. En de straf hierop is dat men wordt
gearresteerd door de bezettende autoriteit en wordt behandeld als een
krijgsgevangene."

Ewa Jasiewicz, van het International Occupation Watch Center in
Bagdad beschrijft de strijd van arbeiders bij een stenenfabriek in de
buurt van Bagdad. In oktober liepen 3 op de 4 arbeiders die $1.50
betaald krijgen voor een werkdag van 14 uur naar het kantoor van het
management en eisten een loonsverhoging, een formeel contract,
medische faciliteiten op het terrein en pensioenbetalingen.

"De eigenaar had geen idee dat een vakbond was gevormd en vertelde
hen 'Leuk, ga staken, ik zal jullie ontslaan, anderen zullen komen om
jullie plaats in te nemen." De arbeiders reageerden door naar hun
huizen te gaan, hun wapens te halen en vormden spontaan een
gewapende picket line.

"Bewapend met machinegeweren en Kalishnikovs bewaakten arbeiders
de fabriek en verdedigden hun staking tegen vernietiging door
onderbetaalde arbeidskrachten. De eigenaar, overdonderd, eindigde
met het garanderen van een verhoging van de lonen met 500 dinars -
25 centen - en stemde in met het openen van onderhandelingen over
sociale- en gezondheidsuitkeringen. De staking werd algemeen gezien
als een massief succes".

Ze "bezocht ook een arbeider die niet was aangesloten bij de vakbond
maar werkte voor de Zuidelijke Olie Maatschappij in een huis dat hem
door zijn bedrijf was geleverd. Zijn lonen zijn gestegen maar bedragen
nog steeds slechts 10 dollar per dag. Hij is niet in staat, en zal nooit in
staat zijn, om uit zijn caravan met 2 kamers te komen, tenzij hij een
loonsverhoging krijgt. Hij vertelt ons dat het management, de zelfde
dictatoriale en moordlustige Ba'athisten die verantwoordelijk zijn voor
het bevelen van de moorden op honderden olie arbeiders, nog steeds
bepaalt wat er gebeurt. "We gooiden hen er uit, allemaal, maar het
Ministerie van Olie/CPA gaf bevel dat velen van hen moesten
terugkeren'.

Zoals kan worden voorgesteld is de VS/GB bezettingsmacht niet al te
gelukkig dat Irakese arbeiders zich organiseren in plaats van de
marionetten van de Irakese Regeringsraad te gehoorzamen. U.S. Labor
Against the War liet in midden december vanuit Irak een oproep
circuleren die beschreef hoe "De Amerikaanse bezettingsmacht het
tijdelijke hoofdkwartier van de Irakese Federatie van Arbeiders
Vakbonden (TFTU, in Bagdad) op zaterdag 6 december 2003 om 10.30
uur aanviel en 8 van haar leiders en kaderleden arresteerde, die
handboeien om kregen en naar een onbekende bestemming werden
afgevoerd, waarbij een macht van ongeveer tien pantservoertuigen en
tientallen soldaten werd gebruikt.

De aanvallers vernielden de bezittingen van de IFTU, haalden
spandoeken en posters waarop terroristische acties werden afgewezen
neer, bewerkten de naam van de WTU en die van de Algemene Unie
van Transport Arbeiders (aan de voorkant van het gebouw) met zwarte
verf en gooiden de ruiten in, zonder enige reden of verklaring te geven."
De gearresteerden werden de volgende dag vrijgelaten, dit is onderdeel
van een serie van arrestaties van vakbondsleiders en activisten door de
bezettende legers.

Irak moet op een of andere manier veilig worden gemaakt voor het
kapitalisme. Gedurende meer dan 20 jaar werd de baan van
boekhouder gegeven aan Saddam Hussein, tot hij in de jaren '90 te
groot werd voor zijn laarzen. Nu zoeken de bezettende machten naar
een andere geschikte sterke man die de zaak kan overnemen als ze
vertrekken om andere oorlogen te voeren.

door Andrew Flood

Zie www.occupationwatch.org voor veel van de artikelen waaruit delen
zijn overgenomen.

Interne Verbanning voor Shannon Activist

In Shannon kreeg een van de activisten, een inwoner van de stad
Shannon, een aanklacht wegen het blokkeren van de weg naar het
vliegveld tijdens een anti-oorlog demonstratie, kreeg een boete van 200
euro en kreeg het bevel zijn woning en de stad Shannon te verlaten als
de politie hem er van op de hoogte stelt dat een protest gaat
plaatsvinden bij het vliegveld van Shannon. De laatste keer dat we
hoorden over rechtbanken die vonnissen van interne verbanning
oplegden was in het Stalinistische Rusland!

Zie ook

* Het Anarchisme en de strijd tegen het Imperialisme
http://struggle.ws/wsm/imperialism.html
* Stop het hervullen van brandstof bij het vliegveld van Shannon
http://struggle.ws/wsm/shannon.html

Deze bladzijde komt van de afgedrukte versie van het Ierse
Anarchistische blad 'Workers Solidarity'.
http://struggle.ws/wsm/paper.html
We verschaffen ook PDF bestanden van al onze publicaties die je kunt
afdrukken en lokaal kunt verspreiden
http://struggle.ws/wsm/pdf.html
Druk het PDF bestand van dit nummer af
http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/79.html
Druk het PDF bestand van het meest recente nummer af
http://struggle.ws/wsm/ws/latest.html

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center