A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Workers Solidarity #79 - Anarcha-Feminisme - Denkend over Anarchisme (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Tue, 10 Feb 2004 23:30:07 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Een belangrijk principe van het anarchisme en een dat meer dan enig
ander verschilt van andere types van socialisme is haar nadruk op
vrijheid en niet-hiŽrarchische sociale verhoudingen. Centraal aan het
anarchisme is de afwijzing van ieder machtshiŽrarchie tussen mannen
en vrouwen. Anarchisten geloven dat de vrijheid van de een gebaseerd
is op de vrijheid van allen en dat er dus geen ware anarchistische
maatschappij kan zijn zonder een einde aan alle bestaande structuren
van overheersing en uitbuiting, waaronder natuurlijk de onderdrukking
van vrouwen. Als anarchisten geloven we dat het middel het doel
bepaalt. Dit betekent dat we niet wachten op een toekomstige revolutie
om de problemen van het seksisme aan te pakken maar in plaats
daarvan inzien dat het belangrijk is er in het hier en nu tegen te strijden.
Als anarchisten streven we er naar dat zowel onze eigen organisaties
als de campagnes waarbij we betrokken zijn vrij zijn van seksisme en
machtshiŽrarchieŽn en dat alle leden gelijke macht bij de besluitvorming
hebben.

We erkennen dat de volledige deelname van vrouwen aan de
anarchistische beweging en vormen van sociale strijd van vandaag heel
belangrijk is. Om de toekomstige maatschappij te scheppen moeten
vrouwen betrokken zijn bij de creatie en, natuurlijk, zonder de deelname
van de helft van de bevolking zal er geen sociale revolutie zijn. Zoals we
geloven dat de emancipatie van de arbeidersklasse de taak van de
arbeidersklasse zelf is, zien we ook in dat, in essentie, de ontwikkeling,
vrijheid en onafhankelijkheid van vrijheid van hen zelf moet komen.
Betrokken raken in politieke strijd is op zichzelf een daad van machtiger
worden. In de maatschappij van nu geloven veel vrouwen niet dat ze
een rol kunnen hebben in het fundamenteel veranderen van dingen.
Echter, door betrokken te raken, door onze plaats in te nemen -
agiteren, voorlichten en organiseren - beginnen we controle te krijgen
over onze levens in het proces van het actief strijden voor het
veranderen van de onrechtvaardige maatschappij waarin we leven.

Alleen in een anarchistische maatschappij zal de basis voor de
onderdrukking van vrouwen ophouden te bestaan. Dit is omdat
vrouwen, vanwege hun reproductieve rol, altijd kwetsbaarder zullen zijn
dan mannen in een kapitalistische maatschappij die gebaseerd is op de
behoefte om winst te maximaliseren. Abortus rechten, betaald
ouderschapsverlof, crŤche en faciliteiten voor het zorgen voor kinderen
enz., in het kort alles dat noodzakelijk zou zijn om de economische
gelijkheid van vrouwen onder het kapitalisme zeker te stellen, zullen
altijd in het bijzonder van belang zijn voor vrouwen. Vanwege dit worden
vrouwen in het algemeen gezien als minder economisch dan mannen
om in dienst te hebben en zijn ze meer onderworpen aan aanvallen op
verworvenheden als crŤche faciliteiten enz.

Ook kunnen vrouwen niet vrij zijn totdat ze volledige controle over hun
eigen lichamen hebben. Onder het kapitalisme zijn abortus rechten
nooit gegarandeerd. Zelfs als op dit gebied vooruitgang wordt geboekt
kunnen ze worden aangevallen, zoals in de VS gebeurt met abortus
rechten. De onderdrukking van vrouwen onder het kapitalisme heeft dus
een economische en een seksuele basis. Uit deze basis oorzaken van
onderdrukking van vrouwen komen andere vormen van onderdrukking
voort zoals, bijvoorbeeld, de ideologische onderdrukking van vrouwen,
geweld tegen vrouwen enz. Dat betekent dat seksistische ideeŽn niet zo
maar zullen verdwijnen met het einde van het kapitalisme, maar eerder
dat we met het einde van het kapitalisme kunnen afrekenen met een
institutionele vooringenomenheid die voortgaat met het propageren en
aanmoedigen van seksisme.
Aangezien een anarchistische maatschappij niet zal worden gedreven
door winst zal er, bijvoorbeeld, geen economische straf staan op het
hebben van kinderen of op het meer tijd aan hen willen besteden. Zorg
voor kinderen, huishoudelijk werk enz. kunnen worden gezien als de
verantwoordelijkheid van de gehele maatschappij en dus vrouwen en
mannen in het algemeen meer opties kunnen geven.

Anarchisme/Anarcha-feminisme* verenigt de strijd tegen klasse
uitbuiting en die tegen onderdrukking van vrouwen. Ware vrijheid, zowel
voor vrouwen als mannen, kan alleen worden bereikt in een klassenloze
maatschappij, waarin werkplekken zelfbestuurd zijn, privť bezit is
afgeschaft en de mensen die beslissingen nemen degenen zijn die
daardoor worden beinvloed.

Het is duidelijk dat de strijd voor vrijheid van vrouwen een klassenstrijd
door de arbeiders vereist. En omgekeerd kan de klassenstrijd alleen
succesvol zijn als het tegelijkertijd een strijd tegen onderdrukking van
vrouwen is.

door Deirdre Hogan

* Anarchisme en anarcha-feminisme zijn hetzelfde - anarcha-feminisme
benadrukt alleen maar dat het feminisme inherent is aan het
anarchisme.

Zie ook

* Anarchisme & Bevrijding van Vrouwen
http://struggle.ws/wsm/women.html
* Denkend over Anarchisme, het laatste nummer
http://struggle.ws/wsm/anarchism.html

Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse Anarchistische
blad 'Workers Solidarity'. http://struggle.ws/wsm/paper.html
We verschaffen ook PDF bestanden van al onze publicaties die je kunt
afdrukken en op lokaal niveau kunt verspreiden
http://struggle.ws/wsm/pdf.html
Druk het PDF bestand van dit nummer af
http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/79.html
Druk het PDF bestand van het meest recente nummer af
http://struggle.ws/wsm/ws/latest.html


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center