A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) anarşist komünist inisiyatif kadıköy'deydi

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sat, 25 Dec 2004 16:42:28 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
anarşist komünist inisiyatif kara-kızıl bayraklarıyla
tecrite ve devlet terörüne karşı Kadıköy meydanındaydı.
19 Aralık katliamının yıl dönümünde anarşist komünist
inisiyatif kara kızıl bayrakları ile tecrite ve devlet
terörüne karşı Kadıköy meydanındaydı. Yaklaşık 20
kişiden oluşan kortej "İçerde dışarda hücreleri
parçala - anarşist komünist inisiyatif" yazılı pankart
taşıdı. Atılan sloganlar:
"İçerde dışarda hüceleri parçala" "bütün devletler
katildir" "katil devlet yıkacağız elbet" "isyan devrim
anarşi" "ne sömürü ne tahakküm yaşasın anarşist
komünizm" " zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük"
"tek yol devrim tek yol anarşi" "başka bir savaş
mümkün - savaşa karşı sınıf savaşı" "kurtuluş yok tek
başına ya hep beraber ya hiç birimiz" "milyonlar aç
işgal altında yaşasın küresel intifada" "susma haykır,
tecrite hayır" "sokağa, eyleme, özgürleşmeye"

Mitinge Çağrı [Metni]

"Bütün devletler katildir...

19 Aralık katliamı devletlerin katil olduğunun,
varlığına ve ona hakim olan egemen sınıfların
çıkarlarına aykırı bir duruma karşı hiçbir acımasının
olmadığının göstergesidir. Hiçbir devlet var olmak
veya güçlenmek için insanları işkenceden geçirmek,
katliamlar yapmak veya savaşlar çıkarmaktan hiçbir
zaman kaçınmamıştır. Bu katliam sadece
hapishanelerdeki devrimcileri değil, toplumun
genelini kontrol altına almak için yapılmıştı. Bu
operasyonla bir yandan devrimcileri izole etmek bir
yandan da yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak
gelişen toplumsal hareketi ve toplumun
geneline hakim olan huzursuzluk ortamını dizginlemek
için göz dağı vermek amaçlanmıştı.
Geçen dönem boyunca da hapishanelerde veya
dı&#254;arıda yaşanan baskıda bir azalma olmadı.
Herhangi bir toplumsal karşı çıkışa izin verilmedi. Bu
baskıların, sömürüden bağımsız olduğunu düşünemeyiz.
Sömürü düzeninin devam edebilmesi için devlet,toplum
üzerinde her tür araçla tahakküm uygulamıştır.
Özgürlük mücadelesi sömürüye karşı mücadeleden
bağımsız düşünülemez. Yürüteceğimiz toplumsal mücadele
gerek tahakküme, gerekse sömürüye karşı eşgüdümlü
olarak sürdürülmelidir. Devlet bir yandan bizleri
işkenceden geçirerek,öldürerek,hücrelere tıkarak tek
tipleştiriyor, bir yandan da yaşamın her alanında
bizleri yalnızlaştırıyor, birbirimizden izole ediyor.
F tiplerine karşı verilen mücadele kapitalizme,
devletlere ve yaşamlarımızdaki hücrelere
karşı verilen mücadeledir.

İÇERDE DIŞARIDA HÜCRELERİ PARÇALA!
KATİL DEVLET YIKACAĞIZ ELBET!

Anarşist Komünist İnisiyatif
email: akinisiyatif@excite.com


[Kaynak:
http://istanbul.indymedia.org/news/2004/12/16259.php
ve
http://istanbul.indymedia.org/news/2004/12/16215.php]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center