A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Israel-Palestina, Tel Aviv, Het vieren van de vrijlating van de 5 dienstweigeraars na twee jaren in de gevangenis – de strijd gaat door (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 13 Dec 2004 20:10:45 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Ongeveer vier jaar geleden - bij het begin van de tweede Intifada, werd een
initiatief voor totale weigering van de verplichte 3 jaar militaire
dienstplicht begonnen door anarchistische jongeren en anderen. Deze stap was
een extreme stap binnen het spectrum van dienstweigeraars. Het brede spectrum
omvat veel mensen die de reserve dienst en de verplichte 3 jaar dienst ontlopen
op individualistische basis – voornamelijk door te doen alsof ze
gezondheidsproblemen en geestelijke problemen hebben. Het politieke
dienstweiger spectrum omvatte voornamelijk reservisten van wie de weigering
selectief was – niet te dienen in de bezette gebieden. De tweede intifada die
vier jaar geleden begon veroorzaakte een sterkere golf van selectieve
dienstweigeraars en een nieuwe golf van middelbare school weigeraars.

In het begin waren er weinig dienstweigeraars onder de tieners – voornamelijk
anarchisten, en het leger liet ze gaan na enkele herhalingen van
gevangenisstraffen van 3 weken. In het begin van het derde jaar van de Intifada
breidde het aantal weigeraars en tieners die politiek de verplichte dienst
totaal weigerden zich uit tot minder marginale extremisten en het leger
veranderde van strategie – de tieners weigeraars niet laten gaan na een stuk of
100 dagen in de gevangenis.

De 5 politieke weigeraars en een pacifist stonden in het middelpunt van de
strijd om dienst te weigeren, ondanks de bezwaren tegen die stap van de
gematigder weigeraars beweging die alleen maar de radicale vleugel van het
Zionisme is.

Donderdagavond, twee dagen na de uiteindelijk vrijlating van de 5 weigeraars,
werd een grote welkomstreceptie gehouden in Tel Aviv met ongeveer 700
deelnemers, gesteund door heel radicaal links – waaronder de Anarchisten Tegen
de Muur.

Hieronder volgt de tekst van het pamflet dat door de Anarchisten Tegen de Muur
bij die gelegenheid werd uitgedeeld.

WE MOETEN DE MUUR OMVER HALEN
Zou je een gebruikte toaster gebruiken van Dany Nave [de minister van
volksgezondheid]? Zou je een gebruikte auto kopen van Tsahi Hanegby [de
geschorste minister van politie]? Hoe komt het dat je van hen en hun vrienden
(Aric, Bibi, Ehud, Limor [de voornamen van de top ministers]) koopt, en van
alle anderen die iets te maken hebben met het Likoed [de regerende partij]
centraal comité, rampzalige plannen, die ons leven gedurende vele jaren zullen
beinvloeden?

VERTROUW JE ER OP DAT DE OPLOSSING VOOR DEZE PLEK HEKKEN, MUREN, APARTHEID IS?

Aan het einde van 2002 begon de Israelische regering met de bouw van een
afscheidingshek. De route liep, grotendeels, tot diep in het Palestijnse
gebied, waarbij grote stukken landbouwgrond werden afgenomen, kinderen en
scholen werden gescheiden, net als zieke mensen en medische behandeling en
mensen en hun familieleden,. De betwiste route creëert getto’s – enclaves die
een normale verbinding tussen dorpen en de omringende wereld voorkomen.
Duizenden fruitbomen worden ontworteld om de weg vrij te maken – bomen die de
voornaamste bron van inkomsten waren voor mensen (die het niet werd toegestaan
in Israel te werken). De regering presenteert de route als alleen maar een
veiligheidsmaatregel, maar zowel het israelische hooggerechtshof als het
internationaal hof stelden vast dat de route illegaal is, en het leven van de
bewoners ernstig schaadt. Dit geeft aanleiding tot de volgende vraag: “werd een
zo bruut schaden van de bewoners meegenomen in de veiligheidsafwegingen? Wordt
een persoon waarvan de bron van leven wordt gestolen, zijn bomen worden
ontworteld, en zijn eer vertrapt minder gevaarlijk?”

Dus, als veiligheid niet achter de beslissing om dit hek te bouwen lag, wat dan
wel? Het droevige antwoord is VERJAGEN. Niet het soort waarin mensen worden
gedwongen in transportwagens te zitten en worden weggevoerd, maar het stille
verjagen – het soort dat het leven van mensen zo ondraaglijk maakt dat ze nog
maar twee mogelijkheden over houden: weg te gaan of zichzelf op te blazen.

In januari 2004* hebben de dorpelingen een andere mogelijkheid gekozen –
geweldloze strijd tegen het hek, geinspireerd door leiders als Nelson Mandela
en Martin Luther King. Mannen, vrouwen, kinderen, en oude mensen, gingen uit de
dorpen en probeerden met hun lichamen de bulldozers te blokkeren, om de
vernietiging en diefstal te voorkomen, vergezeld van Israelische en
internationale activisten die aan kwamen om in solidariteit aan hun kant te
staan, en om te proberen de mate van geweld van het leger te verminderen. Niet
altijd hielp dit omdat het leger gewoonlijk antwoordde met extreem geweld, met
het gebruik van knuppels, schok en traangas granaten, en het schieten met
rubber kogels en zelfs dodelijke munitie. Gedurende het jaar werden tientallen
demonstraties grof onderdrukt, waarbij 6 demonstranten werden vermoord en
honderden gewond raakten. De media kozen er gewoonlijk voor geen aandacht te
besteden aan wat er gebeurde en alleen het besluit van het hooggerechtshof
hield de bulldozers een tijdje tegen.

Deze dagen wordt het werk van het bouwen van het hek met volle kracht hervat,
opnieuw in Palestijns gebied, waarbij de oordelen van de hooggerechtshoven
duidelijk worden genegeerd. Nu is het niet meer mogelijk om de ogen te bedekken
en te zeggen – we wisten het niet.

NU IS DE TIJD OM TE HANDELEN.

STOP DE GEKTE! STOP HET HEK!

Kom maandag naar Salon Mazal, Simta Almonit 3 Tel Aviv om meer te horen.
Abonneer je op de lijst van activisten tegen het hek:
againstwall@yahoo.groops.com
Meer details over het hek: www.gader.org

* [Ed. Noot: na 8 maanden van gezamenlijke strijd van de dorpelingen,
internationale vrijwilligers en mensen die betrokken zijn bij het Anarchisten
Tegen de Muur initiatief]

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center