A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela, EL LIBERTARIO #37 Redactioneel; april-mei 2004 (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 29 Aug 2004 13:30:00 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

We zijn helemaal niet verrast door het verval van de huidige managers
van de Venezuelaanse Staat. Net als de AD en COPEI partijen die het
land in de voorgaande vier decennia regeerden, en de bedoelingen van
degenen die er nu naar streven om dat te doen ("Primero Justicia",
"Proyecto Venezuela", enz.) volgt de Chavistische Staat alleen de
hoogste staatswet: het eigen voortbestaan, tegen iedere prijs. Dit doel
rechtvaardigt, zoals chavisten leerden van hun voorgangers, liegen,
chantage, werkdwang, afluisteren van telefoons, mensen in de
gevangenis opsluiten en martelen. Deze Staat beperkt, net als de
voorgaande Staten en degenen die zullen volgen, de vrijheid van het
individu, blokkeert haar ontwikkeling, staat onrechtvaardige toeŽigening
toe, verstoort de mensenlijke persoonlijkheid en beperkt de natuurlijke
neiging tot solidariteit, en vertrouwt op de voortgaande dreiging
tegenover haar onderdanen.

Er was een breed bewustzijn over het kwaad van het partij clientelisme,
maar het werd toegeŽigend door een nieuwe partij, de Polo Patriotico,
die Chavez aan de macht hielp. Een bureaucratie werd
omvergeworpen, een regering werd afgezet, maar de manieren van
denken die ze creŽerden bleven onveranderd. Dus produceerden ze
een kloon van het oude, een nieuwe elite die de ondeugden waartegen
het zei te rebelleren, herhaalde, en zelfs overtrof.

Sommige mensen beweren dat de huidige bureaucratie het minste
kwaad is, vanwege de zogenaamde sociale missies. Geen regering kan
lang blijven bestaan zonder haar ware aard te verbergen - het
monopolie van sociale functies - onder het masker van zorgen voor het
welzijn van allen; het kan de bevoorrechten niet beschermen zonder te
doen alsof het de niet bevoorrechten ook beschermt. In de meeste
Latijns Amerikaanse landen overleven regeringen door een brede
clientelistische ondersteunende basis te hebben.

Wij anarchisten ontkennen dat goedwillende individuen aan de leiding
nodig zijn om de situatie te veranderen. De corrumperende invloed van
Macht ontkent die mogelijkheid. Bakunin, een van de vele libertaire
denkers, zei: "Zo is de geschiedenis van politieke macht geweest sinds
het eerste begin van de wereld". Dit verklaart ook hoe en waarom
democratische en rebelse individuen van de meest rode
verscheidenheid (terwijl ze leefden onder de geregeerde massa's)
extreem conservatief werden toen ze zelf aan de macht kwamen. Deze
soorten van terugval worden gewoonlijk toegedragen aan verraad. Maar
dat is een vergissing; de voornaamste oorzaak is de verandering in
positie en perspectief. Daarom is het regeren zelf het probleem.

Degenen die corruptie, mensenrechtenschendingen en excessen van
alle soorten afwezen, rechtvaardigen nu, als ze aan de macht zijn, alles,
herhalen alleen het script dat is geschreven voor de heersers. Hun
heerschappij herhaalt, onder verschillende leuzen en partijkleuren, wat
een eeuw eerder werd voorspeld door de russische anti-autoritaire
beweging. "Een regering die geen misbruik maakt van haar macht, en
niet onderdrukt, en eerlijk en onpartijdig handelt, de belangen van haar
onderdanen [benadrukt], zo'n regering is net zoiets als de kwadratuur
van de cirkel, een onbereikbaar ideaal, omdat het in strijd is met de
menselijke aard. Deaard van ieder mens is zodanig dat, als hem macht
over anderen wordt gegeven, hij hen zal onderdrukken; ieder individu
zal, als hij eenmaal is geplaatst in een uitzonderlijke positie, en
vrijgesteld van menselijke gelijkheid, een schurk worden".

Laten we onze hoop niet verspillen aan degenen die de macht hebben,
noch de huidige of degenen die in een rij wachten om hen te vervangen;
ze proberen allemaal, zonder uitzondering, alleen maar hun honger
naar macht te bevredigen, dronken worden in vetes en zichzelf
verschansen in hun posities. Het verdiepen van de autonome,
horizontale netwerken van de maatschappij, het steunen van radicale
culturele verandering en het scheppen, hier en nu, van mechanismen
en manieren van leven die de maatschappij die we willen benaderen,
zijn wat van de alternatieven. Een nieuwe wereld is niet alleen mogelijk;
ook is deze nieuwe wereld spoedig nodig, om het kwaad dat Macht
brengt te vermijden.

[Vertaling: Rubťn]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center