A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Israel-Palestina, Tel Aviv, beoordeling van het initiatief van de Anarchisten Tegen de Muur - documentaire video en panel (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 29 Aug 2004 13:29:53 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De verenigde Palestijns-Israelische strijd tegen de muur veroorzaakte
een brede, massale geweldloze strijd van de Palestijnse dorpelingen die
het meest worden geraakt, gecombineerd met Israelische radicalen
rond de kern van de Anarchisten Tegen de Muur en internationale
activisten. De strijd droeg er toe bij - zowel direct als indirect door
internationale bemoeienis, dat het hooggerechtshof zich uitsprak over
de route van de Muur die de Palestijnse dorpelingen schaadt. Terwijl er
een stilstand is bij de bouw van een groot deel van de route, gaat de
strijd door. Terwijl veel activisten betrokken zijn bij de lange mars langs
de route van de Muur, verzamelden ongeveer 100 activisten zich in de
gemeentelijke bioscoop van Tel Aviv om de gedocumenteerde video
van de strijd te zien - beginnend met de eerste gemeenschappelijke
strijd bij de Mas'ha mars in 2003 tot deze dagen.

De eerste gezamenlijke demonstratie van de mensen uit Mas'ha met de
Israelische anarchisten en internationalen eindigde met de vestiging van
een kamp langs de route. Op verzoek van de lokale dorpsbewoners
ging de symbolische gezamenlijke actie maanden door en was die een
katalysator bij het veroorzaken van massale activiteit van de Palestijnse
geweldloze directe actie strijd tegen de bouw van de Muur.

Er waren veel kleine overwinningen die, hoewel ze de bouw slechts
uitstelden, bijdroegen aan het opbouwen van een goede moraal en
betrokkenheid van meer en meer mensen. Na een half jaar van strijd
veroorzaakte de eerste schade die door het initiatief was veroorzaakt
aan het minder robuuste deel van het hek bij Zabuba rood alarm bij de
Israelische autoriteiten die op de volgende symbolische fysieke
beschadiging aan een hek van de Muur reageerden met het schieten
met dodelijke munitie op de Israelische activisten.

Deze daad die serieuze verwonding van een been van een van de
Israelische activisten veroorzaakte, veroorzaakte veel ophef in de media
en de publieke opinie - die de autoriteiten aanzette tot onhandige
leugens die alle Israeliërs op de voornaamste TV kanalen hebben
gezien.

Tijdens het panel na de lange documentaires somden mensen de
bijdrage van het initiatief van de Anarchisten Tegen de Muur tot het
minder legitiem maken van de Muur als instrument van annexatie van
Palestijns grondgebied en een rustige verplaatsing van de dorpen op.
De bijdrage van het initiatief tot de opleving van massale geweldloze
directe actie van de Palestijnen en internationalen werd ook genoemd.
Ilan

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center