A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Pilav Günü Bülteni

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 25 Aug 2004 16:10:21 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

> From: IAMI (Istanbul Antimilitarist Inisiyatif) <ugur@savaskarsitlari.org>
PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN!
"Savaşın insan kaynaklarını kurutmak" için mücadele veren antimilitaristler,
Dünya Barış Günü'nün akabinde 5 Eylül Pazar günü Ankara Sıhhiye Orduevi
önünde Vicdani Retçiler / Total Retçiler Pilav Günü düzenliyor. Günlük
yaşamın iyice militarize olduğu 21. yüzyılda seslerini duyurmaya çalışan
grup, her türlü silahlanma ve savaşlara karşı "hayır" diyor. Aile, okul,
işyeri hatta bireysel ilişkilerde dahi hiyerarşinin ve otoritenin varolduğu,
şiddetin yüceltildiği ortamda, temel yaşam hakkı olan vicdani / total reddi
benimseyip kamuoyuna duyuran antimilitaristler, hiç bir şekilde, hiç
kimsenin askeri olmayacaklarını bir kez daha yineleyecekler.

VİCDANİ RET / TOTAL RET NEDİR?

Vicdani ret; bireyin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerden
dolayı askere gitmeyi reddetmesidir. Total ret ise bireyin askerlikle
beraber tüm alternatiflerini, militarist, hiyerarşik, otoriter yapı ve
kurumları reddetmesidir.

Sivil itaatsiz eylemlilikleriyle herkesi yaşamın demilitarizasyonuna davet
eden grup, silahların değil insanların cinayet işlediğine dikkat çekiyor.
Militarizmin sadece orduların tekelinde olmadığını, sivil silah
üreticilerinin de varolduğunun altını çizen grup her türlü silahlanma, silah
üretim ve transferine karşı çıkıyor. Pilav Günü’nün, resmi idarenin merkezi
olan Ankara’da ve özellikle orduevi önünde yapılacağını duyuran grup “biz
varız, buradayız” diyecekler. Toplumsal rolleri etkinliklerinde tersyüz eden
antimilitaristler, dayanışmalarını pekiştirmek ve üzerlerine serpilen
görünmezlik tozunu silkelemek için bu kez de Pilav Günü sembolünü
kullanacaklar. 15 Mayıs'ta düzenledikleri Militurizm Festivali'yle, ses
getirip antimilitarizmin bilinirliğini arttırmaya çalışan gruptaki, vicdani
ve total retçiler ağır cezalarla burun buruna olmalarına rağmen
etkinliklerini sürdürüyor. Yasalara göre aranıyor olması gereken retçilerin
Pilav Günü’nü Sıhhiye Orduevi önünde yapması, orduevlerinin elit çevrelerin
toplanma ve eğlenme merkezi olması açısından ironik ama aynı zamanda
antimilitaristler açısından da kararlı bir tavır barındırıyor. Öğle yemeğini
sembolik olarak askerlerle karşılıklı yiyecek olan antimilitaristler,
eylemlerinde tamamen şiddetsiz yöntemler uyguluyor. Etkinlik sonunda yeni
ret açıklamalarının yapılacağını belirten grup, tüm savaş karşıtları ve
antimilitaristleri Pilav Günü’ne davet ediyor. Etkinliğin yükselen sesi ise
“düşünün ki bir savaş çıkmış ve kimse gitmiyor” olacak.

iletişim : (536) 895 92 90
Ankara : ank_aa@yahoo.com
İstanbul : iami@savaskarsitlari.org
İzmir : coskunusterci@hotmail.com
www.savaskarsitlari.org*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center