A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Redactioneel van El Libertario #36 Maart 2004 - Venezuela vandaag: het anarchistisch perspectief (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 25 Aug 2004 15:02:02 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Met de leuze "LAAT ZE ALLEMAAL VERTREKKEN" stellen de
redacteuren van de stem van de Comision de Relaciones Anarquistas
voor in de richting te gaan van een libertaire oplossing van de
structurele crisis waar de Venezuelaanse maatschappij onder lijdt. Wie
blijven er over, als ze allemaal vertrekken? We hebben in deze
publicatie de valsheid herhaald van de schijnbare polarisatie die het
Venezuelaanse volk beinvloed. Ondanks de verschillen in nadruk in hun
toespraken - soms niet eens dat - reageert het leiderschap van beide
kanten op de continuiteit van een politieke matrix die tijdens de laatste
vier decennia in steen is gebeiteld; populistische demagogie, gebrek
aan overeenstemming over het nationale project, de cultus van de
persoonlijkheid van de leider en uitsluitende client verhoudingen aan de
sociale basis.

Aan de kant van het zogenaamde chavismo vinden we een heterogene
set van acteurs die in twee dimensies moeten worden opgedeeld: een
sector die is verbonden met de bevolking maar niet op de hoogte wordt
gesteld door - en niet deelneemt aan de instituties, een andere van
leden van de politieke en militaire instituties met diverse deelname aan
het management van de Vierde Republiek. De eerstgenoemden zijn
woordvoerders voor legitieme eisen voor verandering en sociale
rechtvaardigheid, de laatstgenoemden, geplaatst op verschillende lagen
van de pyramide van de macht, herhalen praktijken uit het verleden om
legitimatie te krijgen als agenten van de nieuwe bureaucratie die zich
heeft gevestigd in het gebruikelijke staatsapparaat. Wat de oppositie
betreft, die is net zo divers als het chavismo, maar met het duidelijke
verschil dat niet een enkele leider wordt gevolgd. De sector waarover in
de media het meest wordt gesproken is de Coordinadora Democratica,
erfgenaam van het slechtste van de vorige politieke kaste. Hieronder
vinden we grotendeels de middenklasse (waarvan een deel bij de
verkiezingen op Chavez stemde) met schaarse en geimproviseerde
politieke ervaring, die, net als de chavista basis, verandering in het land
verwacht. Deze groep voedt, aangezien het meer teleurgesteld raakt
over het "leiderschap" van weduwen uit het verleden, de andere groep
die vreemd is aan beide kanten en bekend staat als de "Ni-Ni" (Noch-
Noch) die nu de grootste politieke minderheid vormt.

De scherpe aanvallen, zowel door de officiële kant als door de
oppositie, tegen de gedepolariseerde sector legt de manier van denken
bloot die in beide overheerst: om een namaak confrontatie van loze
retoriek te houden ("Vrijheid vs Dictatuur", "Revolutie vs Fascisme"),
wier oplossing beide ten goede komt. Daarom wordt het bestaan van
verschillende agenten, met verschillende manieren van denken en
voelen, door beide als een bedreiging gezien.

Als libertairen denken we dat we niet terug kunnen gaan naar het
verleden omdat we in het verleden blijven. Ondanks het linkse vertoog
van de regering en haar schreeuwerige strijd tegen de lokale
zakenmensen en de buitenlandse diplomaten, dienen haar zakelijke
afspraken de ware meesters van de wereld: de buitenlandse banken,
telecommunicatie en multinationale bedrijven die verbonden zijn met de
energie sector. We zullen niet uitgebreid ingaan op de pretenties van de
erfgenamen van de AD en COPEI partijen: we kennen hun arrogantie in
de praktijk.

Laat ze allemaal vertrekken, laat geen van hen blijven. Laten we niet
een ander in hun plaats zetten en laten we de Macht laten opgaan
temidden van de sociale basis. Er is niets te hopen van het corrupte en
autocratische leiderschap van beide kanten, we hopen op hun
ballingschap naar een ander melkweg stelsel. De rest van ons zal
blijven: feministen, inheemse volkeren, principiële mensenrechten
verdedigers, studenten, huisvrouwen, boeren, arbeiders, de werklozen,
rockers, de lichtgelovigen, de utopisten, lucht hoofden en zelfs
chavistas en leden van de oppositie die niet besmet zijn geraakt met de
praktijk van de macht, wier oorverdovende schateren en mier-achtig
werken de media manipulatie die beide kanten uitvoeren overstijgt.
MVR, PPT, MAS, AD, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, COPEI,
het leger, de politie, Chavez, Mendoza, Salas Romer: Laat ze allemaal
vertrekken! De rest van ons zal blijven om een vrije en rechtvaardige
maatschappij op te bouwen.

[Vertaling: Luis]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center