A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) TOMA SIK, VETERAAN ISRAELISCHE ANTI-

From worker-a-infos-nl@ainfos.ca (Flow System)
Date Sun, 22 Aug 2004 19:09:16 +0200 (CEST)


AUTORITAIRE
ACTIVIST, GESTORVEN BIJ EEN ONGELUK (en)
To: a-infos-nl@ainfos.ca
From: Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Sender: worker-a-infos-nl@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-nl

___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Israelische en Palestijnse progressieven rouwen om de dood van de
anti-autoritaire activist, anti-Zionist en pacifist Toma Sik (1939-2004),
omgekomen bij een tragisch incident op zijn boerderij in zijn
geboorteland Hongarije, waarnaar hij in 1996 vanuit Tel Aviv
terugkeerde. Hij stierf op de velden van de pacifistische biologische
commune van "nieuwe boeren" die hij opbouwde.

Toma was gedurende vier decennia, vanaf zijn vroege jeugd als het
kind van Holocaust overlevenden, een actief tegenstander van het
Israelische militarisme - en de militarisering van de Israelische
maatschappij. Zijn niet-doctrinaire libertair socialistische beleid en sterk
veganistische levensstijl waren in het Israel van de jaren '70 en '80 bijna
uniek. Vandaag worden ze belichaamd in het werk van groepen als One
Struggle/Ma'avak Ehad (http://www.onestruggle.org).

Toma is een bekend voorloper van de huidige vredesbeweging, en van
het gevecht voor een Israel met volledige gelijkheid voor al de burgers.
Hij was, als een vertrouwd figuur bij demonstraties in centraal Israel
gedurende vele jaren, actief in solidariteit met de strijd van de Negev
Bedouin, het meest onderdrukte segment van de Palestijnse
maatschappij binnen de Israelische etnocratie. Hoewel Toma in Tel Aviv
woonde gaf hij ruimschoots zijn tijd en energie (en
kameraadschappelijke humor) aan de Associatie voor de
Ondersteuning en Verdediging van Bedouin Rechten die is gevestigd in
Beersheva.

Toma leidde het werk van de War Resisters International in Israel, waar
dienstweigering een "misdaad" is. Hij was het enige actieve lid van de
Internationale Beweging van Dienstweigeraars - WRI's afdeling in Israel
- gedurende vele jaren, en was een absolute pionier op het pad van de
dienstweigeraars van nu.

Links in Israel heeft hem gedurende de afgelopen acht jaren gemist,
aangezien hij werkte aan het realiseren van zijn droom van een
communitaire commune. Toma was verheugd dat veel van de principes
waar hij voor vocht nu in toenemende mate aandacht krijgen onder
steeds meer progressieven die genoeg hebben van Israel's militarisme
en onmenselijke beleid - zoals wordt weergegeven door groepen als
New Profile (http://www.newprofile.org), Ta'ayush en One Struggle, en
de internationale solidariteit van ISM.

Wat woorden van Toma, terugkijkend in 1997: "Ik weigerde de militaire
dienst en gaf in het militaristische Israel gedurende 30 jaar advies aan
dienstweigeraars; ik ben een actieve seculiere humanistische strijder
voor mensenrechten en burgerrechten voor zowel Arabieren als Joden
van iedere godsdienstige stroming geweest; een actieve wereldburger
die het recht van alle staten om zichzelf op alle mensen die allemaal
wereldburgers zijn op te leggen ontkende; een Reichiaans
georiënteerde die probeerde te leven in een duurzame agrarische
commune - alles met een grote inherent actieve sympathie voor en
identificatie met degenen die lijden; omdat degenen die het veroorzaken
het niet nodig hebben: ze hebben veel eigendunk." Toma verwonderde
zich over wat hij noemde "de grootste puzzel van mijn leven: hoe is het
gebeurd, dat zo veel Joodse kinderen, waaronder mijn broer, en
volwassenen, die de zelfde verschrikkingen hebben meegemaakt,
onmiddellijk daarna nationalistisch, chauvinistisch, militaristisch,
racistisch, moorddadige strijdende zionisten zijn geworden; terwijl ik,
met de zelfde achtergrond en ervaring - een internationalistische
universalistische anarchist, antimilitarist en pacifist, anti-racist, anti-
zionist en zelfs veganistische vegetariër werd. Mijn conclusie van mijn
ervaring als 5 jarig kind in getto Boedapest is geweest dat ik niet zo'n lot
wilde veroorzaken voor enig 5 jaar oude, jonger of ouder persoon.
Andere mensen concludeerden: nooit meer voor onze kinderen; en ze
hebben kinderen opgevoed en hebben ze naar de legers gestuurd om
te moorden en te worden vermoord …" (op basis van het geheugen te
vinden op http://www.gush-shalom.org).

Toma's overlijden wordt diep betreurd. Maar in de woorden van Joe Hill,
ROUW NIET, ORGANISEER JE!

Gepost door Bill Templer op infoshop.org


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center