A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Chicago, Open brief naar anarchisten in de V.S. van Midwest Unrest (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 22 Aug 2004 19:07:41 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De late jaren '90 en de vroege 21e eeuw zagen we in de VS een
toename van energie, inspiratie, activiteit en aandacht voor het
anarchisme. Maar sinds kort is de motivatie en de daarbij horende hoop
in vergaande mate als een nachtkaars uitgegaan. Ik maak me zorgen
door de trends die we ontwikkelen en door de richting waarin ons
anarchisme wordt gedreven. We moeten een stap terug doen, de
overwinningen en de fouten die we hebben gemaakt onderzoeken,
vaststellen waar we van hier af naar toe moeten gaan, welk pad we
moeten nemen, en wat we moeten doen om daar te komen. We
moeten beginnen met opbouwen. Revolutie verschijnt niet uit het niets.
De revolutie komt niet plotseling aan en kondigt zich niet plotseling aan.
De revolutie is nu - is al begonnen - en we lopen schandalig achter op
het schema. We moeten grote stappen maken om het terrein dat we
hebben verloren te herwinnen. We moeten de draad oppakken waar de
moeders en vaders van het anarchisme een eeuw geleden begonnen.

Malatesta's Fra Contadini, met alleen al in 1920 100.000 copieŽn
gepubliceerd, werd beschouwd als "zeer elementair en gericht op de
massa van het volk dat niets wist over sociale kwesties Ö", maar het
"voorkwam niet dat Malatesta zijn meest opvallende ideeŽn
ontwikkelde". Malatesta was niet alleen. In die tijd werden
anarchistische publicaties bij duizenden en honderdduizenden gedrukt
om tegemoet te komen aan de vragen van die tijd. Zoals Malatesta's
tijd, en zoals het in Spanje werd uitgevoerd tijdens de oorlog, hebben
we een stroom van frisse, toegankelijke, beeld en schriftelijke
propaganda nodig die wordt geproduceerd en verspreid op een schaal
die in de VS nog ongekend is.

Toegankelijkheid is het belangrijkste. Als we een massieve basis van
steun willen bereiken - en we moeten een massale basis van steun
krijgen - is de allereerste stap om de mythes en angsten die het woord
"Anarchist" - werkelijk het meest natuurlijke, pure, en fantastische van
alle dingen - in de weg zitten te verwijderen. Onze benadering als een
beweging moet verschuiven. Los van wat we door de praktijk willen
aantonen, zal kunst en geschreven propaganda aan het voorfront van
ons arsenaal zijn. Onze eigen soort van advertenties - voor het leven in
plaats van produkten. Misschien zoiets als CrimethInc, plus inhoud en
relevantie. Met uitgeknipte en opgeplakte fotocopieŽn die "dumpster
diving" en dergelijke stimuleren komen we niet verder dan tegen onszelf
praten. En werkelijk, dat vertegenwoordigt niet de wereld die ik zou
willen stimuleren.

Terwijl we niet de stevige greep op ons beleid kwijt willen raken door af
te dalen naar het niveau van de zich koest houdende, opnieuw
gevormde, beperkte spanwijdte van aandacht van de kapitalistische
consumptiecultuur, is de werkelijkheid dat dat het startpunt is waaraan
we, in de VS, moeten werken. Vanaf dat gegeven punt kunnen we
beginnen met het opbouwen van onze capaciteit om het denken,
bewustzijn, intelligentie, sociale kwesties, samenwerking, vreugde,
hartstocht, en leven tegenover de hoofdstroom opnieuw in te voeren.

Het vereist het aantonen van de denkbaarheid van Het Idee door de
praktijk, onze onwankelbare toewijding er aan, evenals die stroom van
frisse kunst en geschreven propaganda. In plaats van tegen onszelf te
spreken, zoals we het liefst lijken te doen, is het nodig dat we praten
met (en niet tot) degenen die niet bewust aan de frontlinies van het
slagveld zijn verschenen, maar die meer aan de voorkant van de strijd
zitten dan wij. Ons doel moet zijn een duurzame kracht op te bouwen,
terwijl we, opnieuw, Het Idee populairder maken.

We moeten onze neiging om levensstijl beleid te omhelzen verlaten.
Niet alleen wat het anarchisme ten onrechte wordt verondersteld te zijn,
maar ook wat het anarchisme is geworden is zelfs voor de meeste
anarchisten een schandalige, misvormde versie van de ware
schoonheid en mogelijkheden die het in zich heeft. Een alleenstaande
moeder uit de arbeidersklasse geeft waarschijnlijk niks om een vreemd
uitziend kind dat preekt over "dumpster diving". Dat is niet iets waar ze
naar wil streven en we zouden ons ook niet voor die onzin moeten
inzetten. Zulke dingen zouden niet alleen als onwenselijk worden
afgewezen door iedereen die nog niet gereed is om de niet van belang
zijnde anarchistische tegencultuur te omhelzen, maar zal uiteindelijk
niets meer dan een zijpad in de geschiedenis van wat het anarchisme,
voor sommigen, was, blijken te zijn. Maar, als we met die moeder
kunnen praten over het collectiviseren van de kinderopvang, of de
gezondheidszorg, of verbeterde huisvesting, of, nog beter, dat met haar
samen werkelijk organiseren om het te laten gebeuren Ö hebben we
misschien echt iets.

Zoals ik zei, we lopen achter Ö als het goede werk gedurende de
afgelopen 100 jaar, de afgelopen 200 jaar, zou zijn gedaan, zouden we
misschien tijdens ons leven een concrete kans hebben op een betere
wereld. Helaas, dat is niet waar we zijn. We zouden door kunnen gaan
met het gadeslaan, overweldigd door de enormiteit van de strijd die voor
ons ligt, waarbij we beweren dat "de tijd nog niet rijp is", en vasthouden
aan ons comfortabele maar niet van belang zijnde beleid Ö of we
zouden onze mouwen kunnen opstropen en aan het werk gaan.

Als we ons er vandaag in gooien, niet alleen nu, maar ons werkelijk
inzetten om iets beters te creŽren - iets nuttigs, iets duurzaams, iets
nieuws - dan zou de volgende generatie of degene daarna misschien,
als we het goed doen, terug kunnen kijken op het werk dat we hebben
gedaan en de basis die we hebben gelegd, de laatste hindernissen om
gooien en weten wat het is om te roepen "De Revolutie is van ons!" Ö
en het waar maken.

De revolutie stapt niet in beeld en kondigt zich niet beleefd aan. De
revolutie is hier. Het is hier geweest, zich rustig op de loer houdend,
groeiend, en zich voorbereidend, gedurende zo'n lange tijd - voor altijd -
dat we het niet eens herkennen. Zelfs nu het moe is geworden van het
wachten op ons, nu het zichzelf heeft geÔntroduceerd, zijn we nog
steeds vergeetachtig.

De barsten van het kapitalisme worden getoond door de breder
wordende spleten. Het zal voor het kapitalisme, zoals we het kennen,
niet mogelijk zijn zichzelf voor toekomstige generaties in stand te
houden. De kloof tussen de rijken en de verarmden van de wereld wordt
iedere dag breder. Verzet en opstanden zijn dagelijkse gebeurtenissen.
Nu zijn de leerstellingen van het anarchisme meer actueel, meer van
belang dan ooit tevoren. Nu is de tijd om te handelen. Nu is de tijd om
onszelf serieus te nemen. Nu is de tijd om Het Idee te eren. Nu is de tijd
om op te bouwen. Nu is de tijd om onze hartstocht - onze liefde en onze
woede - in welsprekende actie om te zetten.

Uit het eerste en spoedig verschijnende nummer van midwest unrests,
anarchistische nieuwsbrief uit de regio Chicago. Bijdragen worden nog
steeds geaccepteerd, maar haast je en verstuur het gelijk!

Voor altijd de jouwe in de strijd,

Heather
Midwest Unrest

Gecopieerd van infosop.org


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center