A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Çek Ülkesi, AKA - Anarşist Komünist Alternatif (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 8 Aug 2004 16:17:41 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
"AKA - Anarşist Komünist Alternatif Bir Kuruluş Deklarasyonu"
Bizler, Solidarita (devrimci anarşistler federasyonu)dan
ayrılmamızın ardından daha ileri aktif işbirliği ihtiyacı
duyan küçük ve yeni devrimci anarşist bir grubuz.
Solidarita’daki mevcut eğilimler ile ilgili artan
hoşnutsuzluğumuz ve bireyler arası uyuşmazlıklar
kopuşumuzu hızlandırmıştır. Bir yıldan uzun bir
süredir devrimci teori ve pratik konusu solidarita
içinde tartışılmaktaydı ve Prag’daki son S-DAF
konferansında bütünüyle onaylandığı gibi, bu günlerde
S-DAF en sonunda anarko-komünist konumunu terk ediyor.
Bu konferansta S-DAF’ın çeşitli üyeleri artık
kendilerini anarşist addetmediklerini ve anarşist
hareketin karşı-devrimci olduğuna inandıklarını açıkça
ifade ettiler. Bugünlerde Solidarita’ya esin kaynağı
olanlar sol-komünizm ve komünizm gibi hareketlerdir.
Bu nedenle Brno’dan, Uh. Hradista’dan ve Perovsko’dan
bir üye fraksiyonu S-DAF’ı protesto ayrıldı ve AKA’yı
kurdu. Bunu yapmamızın birkaç nedeni var;

Her ne kadar sol-komünizm ya da konsey-komünizmi
birçok açıdan ilham verici olsa da, bir kısım
sol-komünist tarafından reddedilen ve karşı devrimci
olduğu söylenen, devrimci bir örgütün taktiklerinin
oluşturulması önermesinden başlayarak, anarşist
hareketteki platform geleneğinin reddedilmesini kabul
etmiyoruz. Dahası bizler işçi mücadelesindeki sendikal
unsurların ve politik aktivizmin reddini de
onaylamıyoruz. Biz hala anarşist örgütün işçi
sınıfının en özgürlükçü bilince sahip kesimlerini
birleştiren ideolojik bir "öncü" olduğuna ve ayrıca
kapitalizme karşı mücadelesinde işçi sınıfı
örgütlenmesinin destekçisi ve düzenleyicisi
[mastermind] olduğuna inanıyoruz. Birleşik oluşumuz
sayesinde bolşevizm ya da onun
filizleri[scion], faşizm ve ulusal sosyalizmin
engellenmesinde etkili olabiliriz.

Biz aktivizmi reddetmiyoruz; bize göre o hâlâ devrimci
fikirleri işçiler arasında yaymanın, tek yolu olmasa
da, en iyi yollarından biridir. Dayanışma ve otonomi
ilkelerini savunarak ve bağımsızlığını vurgulayarak,
sendikal mücadeleleri desteklemeye devam edeceğiz.
Bunu yapmamızın nedeni işyerinde örgütlenmenin
yararlılığının kalmadığını düşünmeyişimizdir. Hem
bizim ülkemizde hem de dünyada, birçok radikal sendika
eylemlilikleri hâlâ olanaklıdır. Bunların reformist
olduğu doğru olsa bile, işçi sınıfı kısmi unsurlar
için mücadelede devrimci bilinç kazanabilir ve
öz-örgütlülüğü öğrenebilir.

Biz kendimizi anarko-sendikalist, otonom,
ekoprimitivist (ilkelci) ya da anarko-bireyci olarak
tanımlamıyoruz. Bizler anarko-komünistleriz ve
devrimci anarşist bir örgütlenmeye önem vermemizin
nedeni de budur. Geçici olarak, bu yeni girişimi bütün
gücü ile (broşürler, kitapçıklar, dergiler ve kamusal
eylemler yoluyla) sınıf mücadelesi fikirlerini yaymayı
ve daha sonra platformist ilkelere dayanan daha
netleşmiş anarşist bir örgütlenmenin yolunu açabilecek
teorik tartışmayı geliştirmeyi amaçlayan insanların
propagandist kollektifi olarak tanımladık.

Bizim de aktif olarak katılmış olduğumuz ve
Solidarita’nın hâlâ "anarşist" olduğu zamanlarda
başlayan, olumlu olarak değerlendirdiğimiz herşeye
devam etmek istiyoruz.

12 Nisan 2003

Anarko Komünist Alternatif’in
Kurucu Üyeleri


[ Kaynak:
http://www.network54.com/Forum/message?forumid=294605&messageid=1091564836 ]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center