A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Oakland, Ca. The Dawn #1 - Beweging voor het

From worker-a-infos-nl@ainfos.ca (Flow System)
Date Wed, 4 Aug 2004 20:27:18 +0200 (CEST)


afstand
nemen van Israel voor Palestina (en)
To: a-infos-nl@ainfos.ca
From: Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Sender: worker-a-infos-nl@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-nl

___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Een reportage van Agence Frence Presse1 over een recente actie van
het leger als reactie op jongeren die stenen gooiden, waarbij soldaten
Jeruzalem's Al Aqsa moskee bestormden, deed er verslag van dat
verschillende journalisten die probeerden verslag te doen van de
gebeurtenis werden geslagen door Israelische soldaten, waarbij van
een van hen de camera werd gebroken en de film in beslag genomen.
Dit incident is niet uniek, noch is het een recente ontwikkeling. In "A
Gaza Diary"2 herinnert Chris Hedges er aan dat de Israelische soldaten
tijdens de eerste Palestijnse opstand, of Intifada (1987-1993) "bij een
paar gelegenheden, vanwege ergernis over de aandacht van de media,
hun wapens keerden in de richting van groepen fotografen en
cameramannen. Ze schoten rubber kogels in hun benen." Wat wil Israel
verbergen?

Er is een systeem van apartheid dat discrimineert tegen Palestijnse
Arabieren ten gunste van Israelische Joden, zowel in de Bezette
Gebieden als binnen de grenzen van Israel. De aanhangers van Israel
praten over Israel's veiligheid, alsof er geen context is, die bestaat uit
een militaire bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza
Strook sinds 1967. De context is dat de staat Israel in 1948 werd
opgericht over de ruggen van bijna 800.000 Palestijnse vluchtelingen,
die nu de grootste en meest langdurige vluchtelingen bevolking in de
wereld vormen. Er is een systeem van apartheid dat discrimineert tegen
Palestijnse Arabieren ten gunste van Israelische Joden, zowel in de
Bezette Gebieden als binnen de grenzen van Israel (Israel bestaat nu
uit 78% van het historische Palestina, terwijl de Westelijke
Jordaanoever en de Geza Strook slechts 22% vormen). Deze
discriminatie is te zien aan de veel hogere niveau's van armoede en
werkloosheid voor Palestijnse Arabieren. Twee overduidelijk racistische
Israelische wetten onder velen zijn de recentelijk doorgevoerde wet
volgens welke Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever en Gaza die
trouwen met Israelische burgers niet inwoners van Israel kunnen
worden; en het "recht om terug te keren", de wet die bepaalt dat een
Jood van waar dan ook in de wereld naar Israel kan verhuizen en een
burger kan worden, terwijl een Palestijnse vluchteling die uit het huis is
verjaagd niet in staat is terug te keren naar hun land.

Deze discriminatie is fundamenteel aan het Zionisme, de ideologie op
basis waarvan de staat Israel werd opgericht. De Zionistische beweging
is altijd gegaan over de creatie en het behoud van een staat voor
Joden, wat natuurlijk betekent dat Joden bevoorrecht zijn boven niet-
Joden. Aldus kan volledige gelijkheid niet bestaan in het land van het
historische Palestina zo lang er een staat genaamd Israel is die
gebaseerd is op het Zionisme. Dit zou niet eens behoeven te worden
gezegd, maar ik benadruk het hier omdat het onvermijdelijk is dat anti-
Zionisten anti-Semieten worden genoemd door mensen die of
onwetend zijn over de ware aard van het Zionisme of door degenen die
politiek gemotiveerd zijn - Zionisme staat niet gelijk aan Judaisme, en
dus is de verwerping van het Zionisme op geen enkele manier anti-
Semitisch. Eerder is de verwerping van het Zionisme, in de woorden
van Tim Wise, een verwerping van "etnisch chauvinisme, koloniaal
etnocentrisme, en nationale onderdrukking."3

De aanhangers van Israel praten ironisch genoeg over Israel's veiligheid
alsof Palestijnse veiligheid niet van belang is, terwijl het aantal
Palestijnse doden meer dan drie keer het aantal Israelische doden
sinds september 2000 bedraagt (2933 Palestijnen en 898 Isrealiërs zijn
gestorven4), terwijl Israelische soldaten iedere beweging van de gehele
Palestijnse burgerbevolking bepalen met hun militaire controlepunten en
hele steden omvattende beperkingen, tanks die door Palestijnse steden
en vluchtelingenkampen rollen, met bommen die vallen op gehele
stadsblokken, militaire operaties vaak in de vroege ochtenduren,
vernielingen van huizen, het beschadigen van agrarische velden, en het
opwerpen van een muur en hek waarmee enorme stukken Palestijns
land op de Westelijke Jordaanoever in beslag wordt genomen,
enzovoorts. Natuurlijk zijn zelfmoordaanslagen immoreel als ze gericht
zijn tegen onschuldige burgers, maar het terrorisme van de Israelische
regering is ook fout, en wordt verricht op een veel grotere schaal.
Zelfmoordaanslagen zouden moeten worden bekritiseerd als een
immorele tactiek - en een van vele andere tactieken - van Palestijns
verzet tegen bezetting en apartheid. Ze zouden niet in het middelpunt
van de belangstelling moeten staan, alsof ze plotseling plaatsvinden -
alsof er geen decennia lange bezetting is geweest.

"Ik ben een zwarte Zuid Afrikaan, en als ik de namen zou veranderen
zou een beschrijving van wat op de Gaza Strook en de Westelijke
Jordaanoever gebeurt de gebeurtenissen in Zuid Afrika kunnen
omschrijven." Als studenten en als belastingbetalers in de Verenigde
Staten, steunen we Israel's acties. Het UC Systeem, bijvoorbeeld,
gebruikt collegegelden van studenten om te investeren in bedrijven die
zaken doen in Israel, zoals General Dynamics, producent van F-16
Falcons die Israel tegen Palestijnen gebruikt; Lockheed Martin,
producent van Israel's F-16 jachtvliegtuigen; en IBM (bezoek voor meer
www.ucdivest.org). De regering van de Verenigde Staten geeft meer
buitenlandse hulp aan Israel dan aan enig ander land in de wereld;
meer dan drie keer wat het geeft aan Afrika ten zuiden van de Sahara.
Het is ook genoeg om het onderwijs van miljoenen studenten in de VS
te betalen. Er is nu een beweging aan het groeien die universiteiten
oproept zich af te keren van Israel, vergelijkbaar met de beweging om
zich af te keren van het apartheid Zuid Afrika in de jaren '80 (voor meer
informatie zie www.divest-from-israel-campaign.org). Er zijn duidelijke
overeenkomsten tussen het apartheid in Zuid Afrika en apartheid in
Israel. Aartsbisschop Desmond Tutu, een Zuid Afrikaanse anti-
apartheidsactivist en Nobel Prijs winnaar in 1984 is het daar mee eens:
"Ik ben een zwarte Zuid Afrikaan, en als ik de namen zou veranderen,
zou een beschrijving van wat op de Gaza Strook en de Westelijke
Jordaanoever gebeurt de gebeurtenissen in Zuid Afrika omschrijven."5
De Aartsbisschop is een aanhanger van de beweging om afstand te
nemen van Israel.

De beweging om afstand te nemen van Israel steunt rechtvaardigheid,
vrede, en gelijkheid voor alle volkeren van het historische Palestina
(Israel en de Bezette Gebieden). Desmond Tutu stelde het goed toen hij
zei: "Als apartheid eindigde, kan dat ook gaan gelden voor de bezetting,
maar de morele kracht en de internationale druk zullen net zo
vastbesloten moeten zijn."6 Of we het leuk vinden of niet, we zijn
medeplichtig aan Israel's mensenrechtenschendingen van het
Palestijnse volk, en dus verplicht om te handelen. We moeten ons
afkeren van Israel en de steun van de V.S. aan de Israelische apartheid
beëindigen.
Hoo Chie Men

1 Agence France-Presse verslag, 2 april 2004.

2 Chris Hedges, "A Gaza Diary, " Harper's, oktober 2001.

3 Tim Wise, "Reflections on Zionism from a Dissident Jew, " Z-Net, 5
september 2001
http://www.zmag.org/sustainers/content/2001-09/05wise.htm

4 "Palestinian shot dead by Israelis, " AIJazeera.net, 11 april 2004-08-
03
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/C4DD91DC-D672-4314-A375-
213642340BC5.htm

5 Ha'aretz, 25 december 1989.

6 International Herald Tribune, 14 juni 2002.

The Dawn is een stem voor het anarchistisch-communisme.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center