A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Workers Solidarity #80 maart 2004 - Denkend over Anarchisme Immigratie (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 18 Apr 2004 15:02:23 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

We leven in een wereld waarin het kapitaal met niet te meten snelheid
van het ene uiterste van de wereld naar het andere uiterste stroomt,
waarin de soldaten van de VS en Groot Brittanië in een oogopslag
overal op de planeet kunnen binnenvallen; waarin produkten die zijn
gefabriceerd in verre landen, door onbekende arbeiders, over onze
markten stromen; waarin voedsel van over de oceanen onze smaak
bevredigt; waarin hordes toeristen veilig in een paar uur de Atlantische
Oceaan, de Sahara of de Indische Zee kunnen oversteken.

Maar de keerzijde van deze wereld van vrijheid van beweging voor de
rijken en hun produkten is dat er massieve beperkingen zijn voor de
vrijheid van beweging voor degenen die de armoede van de derde
wereld proberen te ontvluchten. Ze worden in de steek gelaten om te
verrotten in oorlogszones of moeten het risico nemen illegaal te reizen
in onbestendige schepen om de kusten van "overvloed" te bereiken, om
hun ellende te ontvluchten tegen het risico van hun eigen sterven. Is dit
rechtvaardig? Zeker niet. Waarom gebeurt dit dan?

Hiervoor zijn veel redenen, maar een voorname reden is dat de veel
opgehemelde "globalisering" niet iets is waarvan iedereen in gelijke
mate profiteert. Investeringen van de grote bedrijven in de derde wereld
betekenen niet rivieren van winst voor de lokale bevolking, maar eerder
voor de Transnationale meesters.

De globalisering van het kapitaal brengt ongelijkheden in de verdelen
van welvaart voort. En dit veroorzaakt migratie. Immigranten komen niet
omdat ze gemene barbaren zijn die onze banen willen stelen.
Immigranten komen hier omdat hun landen (gewoonlijk voormalige
kolonieën) zijn leeggeroofd door imperialistische heerschappij, van hun
rijkdom zijn beroofd door multi-nationale bedrijven, of na oorlog ruines
zijn geworden. In deze landen ondergaan ze moeilijke perioden:
achtervolgd door de geesten van uithongering, oorlog en armoede en
ze leven onder brutale regimes.

Immigranten zijn mensen net zoals jij en ik, die zich zorgen maken over
hun toekomst en over de toekomst van hun kinderen. Dus nemen velen
de moeilijke beslissing om hun thuis en degenen waarvan ze houden
achter te laten om naar een onbekend land te gaan om hun droom van
een betere toekomst te bereiken. Grote delen van de wereld zijn nu net
zo verwoest als Ierland in de tijd van de hongersnood was. Mensen die
uit deze landen vluchten zijn zoals de miljoenen die Ierland vanaf de
jaren '40 in de 19e eeuw tot aan de jaren '90 van de 20e eeuw moesten
ontvluchten om elders een beter leven te zoeken.

Het is ook goed te herinneren dat er nooit een absoluut geisoleerde
menselijke gemeenschap is geweest, en dat interactie tussen
verschillende culturen altijd is uitgelopen op sociale vooruitgang en
culturele ontwikkeling voor iedereen. Racistische vooroordelen ontstaan
door onwetendheid en worden gevoed door de heersers die profiteren
van de vormen van verdeeldheid tussen arbeiders overal.

Heersers, zowel de politieke - als de zakenvleugel, zijn om twee
voornaamste redenen tegen open grenzen. Ten eerste, omdat ze de
bedoeling hebben de overgrote meerderheid van de armste mensen uit
de derde wereld in de derde wereld te houden zodat ze altijd kunnen
rekenen op enorme massa's van werklozen die wanhopig genoeg zullen
zijn om tegen de meest ellendige lonen te werken. Dit oefent overal een
negatieve druk op de lonen uit aangezien bazen arbeiders van de ene
regio zullen bedreigen dat ze de produktie zullen verplaatsen naar waar
het op dat moment het goedkoopst is.

Ten tweede, omdat ze weten dat sommige mensen altijd naar Europa
zullen komen om te werken, maar door ze illegaal te houden kunnen ze
ze gemakkelijk veel meer uitbuiten dan volgens de wet is toegestaan.
Een immigrant arbeider zal altijd aarzelen met klagen over slechte
arbeidsvoorwaarden. Tenslotte kan de baas hen chanteren met de
dreiging van deportatie.

Onze oppositie tegen de immigratie beperkingen van het Fort Europa is
gebaseerd op de erkenning dat immigratie een verschijnsel is dat wordt
voortgebracht door kapitalistische globalisering die het leven in veel
delen van de wereld ondraaglijk maakt. Het is gebaseerd op onze
erkenning dat ieder mens hetzelfde recht op geluk, op de
mogelijkheden en goede dingen van het leven heeft ongeacht wat hun
huidskleur of plaats van herkomst is. Een wereld waarin er meer
rechten om te reizen zijn voor het kapitaal, bankrekeningen en
goederen dan voor mensen kan geen eerlijke wereld zijn.

Zie ook

Refugees & Asylum seekers in Ireland
http://struggle.ws/wsm/refugee.html Een verzameling van artikelen uit
Workers Solidarity over racisme tegen vluchtelingen en asielzoekers in
Ierland en de strijd er tegen.

Het deporteren van onze buren - Government plays race card to divide
and rule http://struggle.ws/wsm/ws/2004/80/deportations.html Het komt
de Ierse elite goed uit vluchtelingen aan te wijzen als zondebok voor al
de problemen die hun wanbeheer van de maatschappij veroorzaakt. De
heersende klasse wil Ierse arbeiders opzetten tegen immigranten
arbeiders om te voorkomen dat de arbeiders inzien dat hun belangen
hetzelfde zijn ongeacht hun nationaliteit.

Deze bladzijde komt van de afgedrukte versie van het Ierse
Anarchistische blad 'Workers Solidarity'. We hebben ook PDF
bestanden van al onze http://struggle.ws/wsm/pdf.html publicaties die je
kunt printen en op lokaal niveau verspreiden.

Print het PDF bestand van dit nummer
http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/80.html
Print het PDF bestand van het meest recente nummer
http://struggle.ws/wsm/ws/latest.html
Je kunt er achter komen wanneer nieuwe nummers van het blad
uitkomen door je aan te sluiten bij de
Ainriail lijst.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center