A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Zuid Afrika: BeŽindig de oorlogen, vecht tegen het systeem! (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 4 Apr 2004 12:42:01 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

DE POLITICI EN BAZEN ZIJN DE VIJAND
In de hele wereld nemen gewone mensen stelling tegen het kwaad van
oorlog, van gewapende bezetting, en van de hebzucht van bedrijven.
Mensen vechten terug tegen deze wereld, en streven naar iets beters.
Als revolutionaire anarchisten mengen we ons in deze strijd, waarbij we
weten dat alleen directe actie verschil kan maken. WAAR NAAR TOE?
De vraag die moet worden beantwoord is evenwel: waar gaan we naar
toe? Welke veranderingen proberen we te bereiken? Wat voor soort
wereld willen we? Om te weten wat we willen, moeten we weten waar
we tegen vechten.

We vechten tegen een systeem dat oorlog voortbrengt: het
kapitalistische systeem. Hierin zijn winst en macht dagelijkse praktijk.
Ieder land in de wereld wordt beheerst door een minderheid - een
heersende klasse. De heersende klasse wordt georganiseerd in
bedrijven en verdedigd door de Staat - haar eigen privť militaire
machine.

Het is deze elite club van de super-rijken, de zakenmensen, politici en
topambtenaren die werkelijk bepaalt wat er in de wereld gebeurt.
Verkiezingen zullen hen niet belemmeren; een beroep op het geweten
kan hen niet overtuigen; slechts strijd van het volk kan hen
tegenhouden; alleen directe actie door de arbeiders en de armen zelf
kan hen tegenhouden.

Ieder ander is voor deze groep slechts kanonnenvoer. Arbeiders
werken, en scheppen rijkdom voor de rijken; soldaten vechten en
sterven, en scheppen macht voor de generaals die orders geven vanaf
veilige kantoren. Arme mensen bewerken het land, laten voedsel
groeien dat ze niet eten, zodat ze degenen die het land bezitten kunnen
voeden.

OORLOG: DE GEZONDHEID VAN DE STAAT
Ieder land heeft een heersende klasse. En, natuurlijk, de heersende
klassen van verschillende landen zijn niet allemaal met elkaar bevriend.
Dit veroorzaakt oorlogen. Iedere heersende klasse mobiliseert haar
arbeiders en arme boeren en soldaten onder een of een aantal wapens
van massa bedrog: de noodzaak om "de democratie te verdedigen",
"tegen het terrorisme te vechten", "massavernietigingswapens op te
ruimen" (de VS), de noodzaak om "de onafhankelijkheid te verdedigen",
"zich te verzetten tegen het imperialisme", "zich te verzetten tegen het
Zionisme" (Irak). De soldaten sterven, de arbeiders lijden, de arme
boeren lijden honger. Na de oorlog gaat alles terug naar de normale
situatie van "vredestijd": de heersers heersen, de massa's lijden.
Akkoorden worden gesloten. Het geld gaat over van de een naar de
ander. Het systeem gaat door.

Een groep van heersers - bijvoorbeeld de kleine elite die in de VS
heerst - valt uit naar een andere groep - de oude Irakese heersende
klasse die werd geleid door Saddam Hussein (die eens sterk werd
gesteund door de VS - in een tijd dat hij werkelijk
massavernietigingswapens had en ze gebruikte). Toen het Irakese
regime niet meer deed wat de VS elite wilde, en het volk aan viel
waarvan ze niet wilde dat die zou worden aangevallen (Kuweit) in plaats
van het volk waarvan ze dit wel wilde (Iran), werd Saddam nuttiger als
een vijand dan als een vriend.

Om er voor te zorgen dat arbeiders en boeren hun eigen bazen blijven
gehoorzamen, helpt het om hen met angst en haat voor een
monsterlijke vijand te vervullen - imperialisten, 'communisten',
Amerikanen, Russen, Duitsers, Irakezen of wat mysterieuze
'terroristen'. Gedurende de jaren '90 was Saddam Hussein voor de VS
zo'n vijand, iemand waar gewone Amerikanen bang voor waren - terwijl
het Irakese volk werd uitgehongerd met 'sancties' en gebombardeerd
als de heersers in de VS daar zin in hadden.

Patriotisme werd in de VS gebruik om verwarring te zaaien onder
gewone mensen. Hen werd verteld dat ze hun problemen moesten
wijten aan de "slechte" Irakezen, niettegenstaande het feit dat Bill Gates
persoonlijk meer rijkdom heeft dan de laagste 45% van de huishoudens
in de VS en dat in 1999 topbestuurders 419 keer het loon van een
blauwe boorden arbeider verdienden, na een verschil van 42 staat tot 1
in 1980. Dit is direct te wijten aan de zichtbare uitvoering van neo-
liberaal/privatiseringsbeleid binnen de VS zelf.

"NIEUWE WERELDORDE"
De fundamentele belangen van de heersende klasse worden door
verkiezingen niet beinvloed: de hoofdlijnen van het overheidsbeleid
blijven hetzelfde ongeacht de partij die aan de macht is. De heersende
klasse in de VS heeft intense belangstelling voor het bevorderen en
behouden van haar macht in sleutelgebieden in de wereld, waaronder
het Midden Oosten.

Met de ineenstorting van de rivaliserende heersende klasse van de
Sovjet Unie - niet een socialistisch land maar een staatskapitalistische
dictatuur - keerde de VS de aandacht naar het uitbreiden van de macht
in conflicthaarden in de "Derde Wereld". Dit opnieuw nadenken werd
gedreven door de behoefte om instabiliteit te voorkomen in een
belangrijke olie producerende regio, en de behoefte om de
wereldeconomie te herstructureren rond de belangen van de heersende
klasse van de VS. Een "nieuwe wereldorde" waarbij de heersende
klassen van de wereld werden gedisciplineerd onder het leiderschap
van de VS.

Irak was een doelwit. Het was een voormalige bondgenoot van de VS
tegen het Islamitische regime in Iran - een dictatuur die openlijk anti-VS
was - maar Irak brak de rangen door haar eigen sub-imperialistische
belangen in de regio na te streven door Koeweit binnen te vallen. De VS
vielen in 1991 binnen en legden toen gedurende de jaren '90 sancties
op, die leidden tot mogelijk een miljoen doden door gebrek aan voedsel,
medicijnen en dergelijke.

In 2003 regelden de VS de zaken met een volledige invasie en
bezetting. Met de opkomst van George Bush II veranderde het plan
voor Irak van uithongering en af en toe terreur naar invasie en
verovering. De misdaad van 11 september 2001 werd gebruikt om veel
gewone Amerikanen in een stemming van angst en haat te brengen,
waardoor de weg werd geopend voor een aanval gebaseerd op allerlei
soorten excuses ("massavernietitingswapens" en zo), die nu voor
iedereen duidelijk zijn tentoongesteld als leugens.

NIET ALLEEN VOOR OLIEWINSTEN
Natuurlijk is een deel van het belang van het bezetten van Irak gelegen
in het vestigen van een bevriend regime in het land dat de tweede
grootste oliereserves in de wereld heeft. Maar de VS waren in de jaren
'90 in staat te overleven zonder Irakese olie - dit was een van de
sancties - en de VS zijn in feite niet direct betrokken bij de olieproduktie
zelf in de meeste landen in het Midden Oosten: er is geen noodzaak,
het kan de olie eenvoudigweg op de wereldmarkt kopen.

De oorlog gaat dus om meer dan alleen olie. Het gaat, gedeeltelijk,
OOK om het disciplineren van de regio - de VS wensen te voorkomen
dat de oliewinsten gaan naar heersende klassen die ze niet vertrouwen:
Ecuador, Iran, LibiŽ, Saoedi ArabiŽ, Venezuela, Pakisten etc. Iran heeft
extremistische Islamitische geestelijken, Saoedi ArabiŽ een heersende
klasse die is onderverdeeld tussen neo-liberalisme en Islamitisch
fundamentalisme, Venezuela een onbetrouwbaar "populistisch" regime,
LibiŽ heeft Kadhaffi enz.

Als de grootste koper van olie in de wereld, wil de heersende klasse van
de VS er zeker van zijn dat haar geld in betrouwbare handen terecht
komt, niet in onvoorspelbare en instabiele regimes. Tegelijkertijd is ze
er op gericht vrij baan te maken voor haar militair-industriŽle machine,
een enorme sector van de economie van de VS die niet zou kunnen
draaien zonder voortgaande oorlogen en de contracten van de regering.
"Schurken" regimes als Afghanistan, Noord Korea, en Irak helpen mee
het complex te laten lopen; als er geen "schurken" waren, zouden ze
moeten worden uitgevonden.

Het is om precies dezelfde reden dat de VS Israel steunen: als een
betrouwbare, goed bewapende bondgenoot kan door de VS op Israel
worden gerekend op een manier waarop dat in het geval van de
Saoedische koninklijke familie eenvoudigweg niet kan. Dit is waarom de
VS Israel ieder jaar steunen met miljarden dollars aan hulp, wapens en
andere steun, en zich doof houden voor het lijden en huilen van de
Palestijnen.

Op haar beurt is de Israelische heersende klasse - niet hetzelfde als
gewone Israelische arbeiders en boeren - er sterk op gericht de macht
in de regio uit te breiden - en binnen haar grenzen, waar het raciale
segregatie en de meest brutale vormen van nationale onderdrukking
tegen de Palestijnen uitoefent.

LIBERAAL EUROPA?
Met de opkomst van de Europese Unie (EU) is de unipolaire wereld die
werd geschapen door de ineenstorting van de Sovjet Unie ter discussie
komen te staan. De oude situatie - twee voornaamste machtsblokken
die elkaar uitdagen voor de overheersing van de wereld - is opnieuw
aan het ontstaan, deze keer gericht op de VS en de EU.

De werkelijke reden waarom de voornaamste spelers in de EU - de
heersende klassen in Duitsland en Frankrijk - tegen de oorlog waren is
dat ze niet willen dat de VS te machtig worden. Ook zij willen hun macht
in het Midden Oosten uitbreiden. Ze geloven ook dat het
oorlogszuchtige beleid van de VS een gevaarlijke benadering is die juist
de instabiliteit die het veronderstelt te voorkomen aanwakkert. Dat is
ook waarom ze de voorkeur geven aan een meer progressieve regeling
in Israel. Niet omdat ze moreel zijn, en "aardiger" dan Bush, maar
omdat hun eigen belangen anders zijn.

Echter, de EU was niet in staat te voorkomen dat de VS oorlog gingen
voeren. Ten eerste zijn de VS economisch en militair nog veel
machtiger dan de EU. Ten tweede is de EU een staat die nog in het
proces van vorming zit. Het is een poging de oudste en machtigste
heersende klassen in Europa in een enkele elite samen te voegen.
Maar het proces gaat langzaam en werkt niet zo goed, Spanje, ItaliŽ en
Groot BrittaniŽ deden mee met de VS; Frankrijk en Duitsland deden dit
niet. Zonder interne eenheid bleek de EU zelf te zwak om de VS
effectief uit te dagen. Voor dit moment!

EEN VIJAND - EEN GEVECHT
Het is duidelijk dat de heersende klassen vaak met elkaar botsen,
waarbij de arbeiders en armen in het kruisvuur terecht komen. Maar er
is een kwestie waarover iedere heersende klasse het eens is - de
noodzaak om het sociale systeem van klasse ongelijkheid in stand te
houden, de noodzaak om een "normale" situatie te behouden, dat wil
zeggen de noodzaak om de heersers aan de top te houden, en ieder
ander er onder, dat wil zeggen de noodzaak om het kapitalisme in stand
te houden. Moraal en principes spelen geen rol.

EEN EINDE MAKEN AAN DIT ALLES
Hoe kunnen we de rijken tegenhouden op hun mars naar wereldwijde
oorlogvoering? We beginnen met ons te realiseren dat arbeiders en
armen, ongeacht waar we leven of vandaan komen, onze huidskleur,
ons geslacht, onze seksuele voorkeur, wat dan ook, allemaal de zelfde
dingen gemeenschappelijk hebben - zoals fatsoenlijke huisvesting,
goed voedsel en schoon water - en we zouden er voor moeten zorgen
dat dit ons verenigt in plaats van dat de leugens van de bazen ons
verdeeld houden. Een ander ding dat we moeten doen is ze ontdoen
van hun macht (geld) door hen te raken waar het het meest pijn doet -
hun portemonnees. We kunnen dit alleen doen door de werkplekken
over te nemen - wij, de arbeiders, hebben ze tenslotte opgebouwd - en
te beginnen ze te beheren in onze eigen belangen - die van de
arbeiders en armen, en niet in de belangen van de bazen. Niet alleen
zal dit een einde maken aan de problemen die we hier ondergaan maar
het zal ook degenen die tegenover de aanvallende legers staan een
moment rust geven omdat de bazen geen winsten zullen hebben
waarmee ze hun oorlogen kunnen voortzetten en moeten afrekenen
met ons omdat we voor hen te veel problemen scheppen. Het is
duidelijk dat we dit moeten doen op een wereldwijde schaal die alle
kunstmatige scheidingen overstijgt, zoals de grenzen die ze hebben
geschapen rond "hun" turf.

Dus wat nodig is is een radicale massabeweging van al de uitgebuite en
onderdrukte arbeiders en armen die gereed zijn om hun levens terug te
nemen door hun werkplekken en gemeenschappen over te nemen en
ze onder zelfbestuur te stellen; die zich inzetten voor directe democratie
aan de basis tegen alle vormen van hiŽrarchie, die bereid zijn hun allen-
tegen-allen houding te laten vallen en samen te werken voor radicale
sociale verandering en een einde te maken aan het krankzinnige
machtssysteem van "hond-eet-hond" kapitalisme.

Zabalaza Anarchist Communist Federation

Zabfed@zabalaza.net
http://www.zabalaza.net/zabfed

[tekst van een pamflet dat op 20 maart werd uitgedeeld bij de anti-
oorlog demonstraties in Johannnesburg en andere delen van Zuid
Afrika]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center