A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) India - Activisme vs WTO & gentech - info/video avond

From worker-a-infos-nl@ainfos.ca (Flow System)
Date Wed, 24 Sep 2003 20:26:54 +0200 (CEST)


ACU
To: a-infos-nl@ainfos.ca
From: "v.v. GroenFront! | EarthFirst! s.g. NL" <listfilter@groenfront.nl>
Sender: worker-a-infos-nl@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-nl

___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Nieuwe bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben
desastreuse effecten op boeren, zo ook in India. Doordat gentech
gewassen niet meer geweerd kunnen worden en door
vergrootschaliging
gestimuleerd door WTO regels, verdwijnen inheemse soorten en is het
bestaan van inheemse landbouwers bedreigd. Armoede en
natuurvernietiging is het gevolg.
Ingeleid door Gurusamy, een boer en activist uit Madurai (Zuid India).

Gevolgd door videoavond filmhuis Pasthei.

28 september 18 uur, ACU, Voorstr 71 Utrecht

Meer info: mailto:india@groenfront.nlVrienden van GroenFront! | EarthFirst! Netherlands Support Group

NO COMPROMISE IN DEFENSE OF MOTHER EARTH!
++ http://www.groenfront.nl ++
++ mailto:vrienden@groenfront.nl ++

PO BOX 85069 3508 AB Utrecht Netherlands
Voicemail/fax: +31 84 8666018
Giro 5434556 tnv Steungroep NVDA Utrecht ovv GroenFront!
POSTBANK IBAN NL59 PSTB 0005 4345 56

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center