A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Dublin: weer 10 anti-bin tax activisten gevangen gezet (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 22 Oct 2003 21:27:34 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Gisteren zette het hooggerechtshof 10 bin tax activisten gevangen.
Afgelopen nacht protesteerden meer dan 300 mensen buiten de
Mountjoy gevangenis waar sommige van hen worden vastgehouden.
Op zaterdag zal een mars van de Dublin Council of Trade Unions rond
het midden van de dag vertrekken vanaf Parnell Square naar de
Mountjoy gevangenis. De 10 die gevangen zijn gezet waren deel van
een groep van 24 activisten die voor het overgrote deel uit Finglas
komen, die voor de rechter werden gesleept wegens het blokkeren van
een afval vrachtwagen uit solidariteit met de Fingal campagne. Ze
weigerden te beloven zulke acties niet nog eens te ondernemen en
onder geroep van 'schande' zette de rechter 9 van hen voor twee weken
gevangen. De tiende was een moeder die een baby via de borst voedt,
dus de rechter gaf haar 'slechts' een week.

Vijf van hen zijn mannen en vijf zijn vrouwen. Al de vrouwen zijn
moeders en twee zijn ook grootmoeders. Zeven van de tien zijn niet
betrokken bij politieke organisaties, iets dat niets heel laat van de
bewering van de staat dat de campagne slechts bestaat vanwege de
Socialistische Partij. In feite is van de drie politieke activisten er slechts
een lid van de Socialistische Partij, de andere twee zijn leden van het
Onafhankelijke Socialistische Netwerk, een lokaal netwerk dat
socialisten in Finglas tezamen brengt.

Dit is een belangrijk moment voor de Dublin campagne. Zullen deze
gevangenisstraffen de campagne intimideren of zullen anderen vooruit
stappen om hun plaats in te nemen? De picket van afgelopen nacht
suggereert dat het laatste het geval is aangezien de menigte riep 'Zet er
12 gevangen, zet ons allemaal gevangen'.

Het gevangen zetten van 'gewone mensen' omdat ze durven te
protesteren is voor de staat een riskante stap om te zetten. Al afgelopen
nacht was de stemming tegenover de Gardai zichtbaar veranderd, een
politieauto en bestelwagen die door de menigte reden werden spontaan
uitgejouwd door een groot deel van de menigte. Joe Mooney van
Working Class Action merkte vanaf het platform op dat Finglas een
gebied is dat lijdt onder a-sociale misdaad, vooral 'joy riding', maar er
waren geen maatregelen genomen tegen zulke acties.

Terwijl in het verleden velen riepen om 'meer politie' als de oplossing
van deze problemen laten de acties van de Gardai, in het arresteren
van lokale bewoners vanwege het protesteren, zien waar de werkelijke
prioriteiten van de politie liggen. Het toont ook aan dat er een volledig
gebrek aan controle van lokale bewoners is over de acties of prioriteiten
van de Gardai. Sommige lokale smerissen voeren deze acties
misschien terughoudend uit, maar als de orders van boven komen zijn
ze er met de rest van hen om mensen rond te duwen of namen te
noteren voor de rechtbanken.

De mars van zaterdag zal heel belangrijk zijn voor de campagne.
Iedereen die kan zou moeten proberen er bij te zijn, niet alleen om
langs de route te marcheren maar ook om met mensen te praten over
het organiseren van lokale blokkades. Vanaf het platform werd
aangekondigd dat we op maandag de vier afvaldepots voor
vrachtwagens zouden blokkeren, waarbij de mars van groot belang is
om bij deze blokkades de aantallen mensen te krijgen die nodig zijn om
ze effectief te maken. Terwijl de smerissen vol vertrouwen waren bij het
opzij schuiven van 20 of 30 mensen die een vrachtwagen blokkeerden,
stonden ze de Grangegorman blokkade, waaraan meer dan 80 mensen
mee deden, toe verder te gaan zonder enige serieuze poging om in te
grijpen.

De aantallen die bereid zijn actie te ondernemen zullen beslissend zijn
voor het lot van de campagne. Niet iedereen is bereid of in staat om
naar de gevangenis te gaan, dit wordt begrepen. Inderdaad hebben van
de tientallen die voor het gerecht zijn gesleept slechts 12 er voor
gekozen naar de gevangenis te gaan, de rest moest beloven geen
vrachtwagens meer te blokkeren. Er zou geen druk moeten worden
uitgeoefend op mensen die bereid zijn in de gevangenis te zitten, in
plaats daarvan (zoals al is gebeurd) moet de campagne juridische hulp
geven aan degenen die wensen gevangenisstraf te vermijden en
degenen te steunen die besluiten bereid te zijn vanwege deze kwestie
de gevangenis in te gaan.

Wat we nodig hebben zijn grote blokkades, waarbij de Gardai niet in
staat zal zijn namen te verzamelen voor rechtszaken zonder serieuze
problemen te riskeren. In ieder geval zitten de gevangenissen, in het
bijzonder de gevangenis voor vrouwen, al overvol. Volgens de
geruchten van afgelopen nacht moesten sommige gevangenen
vervroegd worden vrijgelaten om plaats te maken voor de 10 die
gevangen zijn gezet. Ze zouden in staat kunnen zijn nog enkele
tientallen gevangen te zetten, maar het is onmogelijk al de duizenden
die betrokken zijn bij de campagne gevangen te zetten.

Wat nodig is is dat iedereen betrokken raakt bij de blokkades op het
niveau waarvan ze denken dat het voor hen geschikt is. Er is veel meer
vertrouwen in een menigte van honderd of meer mensen dan als een
dozijn een vrachtwagen of depot blokkeert. We hebben aantallen nodig,
dus wacht niet tot we in jouw straat aan komen. Ga je huis uit en steun
blokkades overal in jouw gebied. Als je niet weet waar ze zijn kun je
contact opnemen met je lokale campagne en hen vragen je op de
hoogte te houden. Of kom samen met je buren en regel ze zelf.

Deze arrestaties zullen ook de druk op de vakbonden om actie te
ondernemen tegen de onderdrukking van de campagne verhogen. De
meeste vakbonden hebben nu beleid op papier in oppositie tegen
financiële vergoedingen voor het inzamelen van afval. Maar meer dan
15 jaren van sociaal partnerschap betekent dat de meeste van de
vakbondsleiders geen actie zullen ondernemen, in feite zijn ze in veel
gevallen actief om te voorkomen dat groepen arbeiders actie
ondernemen. Als er een staking komt zal die van onderop moeten
worden georganiseerd met de hulp van de handvol vakbondsofficials
die mogelijk helpen zulke actie te organiseren.

De gevangenzettingen tonen aan dat de regering zich serieus in zet
voor het verslaan van de anti-bin tax beweging. De bin-tax is het topje
van een ijsberg van regeringsbeleid dat afgedragen belastinggeld nog
verder wil verschuiven naar de schouders van gewone arbeiders. We
betalen al 80 % van de directe belastingen; de regering probeert zeker
te stellen dat de bedrijven en de rijken niets meer betalen.

Dit ligt in de kern van deze strijd. In wat voor land willen we leven? Is het
een land waarin gezondheidszorg wordt beperkt terwijl gewone
arbeiders stijgende belastingen moeten betalen om de grote bedrijven
te subsidiëren? Of is het een land waarin de rijken worden belast om de
publieke dienstverlening te ondersteunen die we allemaal nodig
hebben?

Als anarchist heb ik een visie van een toekomstige wereld die hieraan
voorbij gaat, een waarin rijk noch arm bestaat, noch leiders noch
geleiden. Maar deze strijd stelt de onmiddellijke vraag wat voor soort
wereld we willen. Er zijn hiervoor veel antwoorden; het eerste doel voor
allen moet de nederlaag van de bin tax zijn.

Joe Black
[verslag door een WSM lid]

http://anarchism.ws
Nieuwe wereldwijde anarchistische index

http://www.struggle.ws
Meer dan 3000 bladzijden over het anarchisme, Ierland, de
revolutionaire geschiedenis van de Zapatistas en strijd rond
globalisering

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)



A-Infos Information Center