A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Detroit, Anarchist People of Color conferentie afgesloten; een nieuw APOC netwerk wordt gevormd (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 15 Oct 2003 20:28:00 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Hoe kunnen woorden adequaat weergeven wat dit weekend in Detroit
gebeurde? Hoe kun je aan mensen uitleggen hoe het was om deel uit te
maken van de geschiedenis van onderdrukte volkeren? Niet slechts een
protest of campagne, maar om de geboorte van een beweging te zien?
Hoe zou je reageren op iemand die je hand schudt en zegt 'Dank jullie
voor wat jullie hebben gedaan. Dit heeft mijn leven veranderd'?
Zaterdagavond vulden we het Harmonie Garden Middle Eastern
restaurant. APOCs stonden te eten omdat er geen stoelen meer vrij
waren. Een kat vertelde me dat hij nog nooit had gedineerd met Zuid
Aziatische anarchisten, maar at brood met zes van hen aan dezelfde
tafel. Een vrouw zei later dat ze nooit andere Arabieren had gekend die
anarchisten waren, maar ze ontmoette er vier in de hal. Op het
berichtenbord stonden aantekeningen op blaadjes, zoals 'Desis
vergadert op 7 uur', 'Latinos vergaderen hier later' en 'help me bij het
beginnen met een APOC groep'. Intense zittingen over Palestina en
rassentheorie, naast diepgaande discussies over hoe een groep zou
moeten werken, waren belangrijk, maar het belangrijkste dat uit de
discussies naar voren kwam was dat we ons realiseerden dat we niet
alleen waren. Dat mag voor sommigen niet politiek klinken, maar het
gevoel was onbeschrijflijk als je een persoon van kleur bent en iedereen
in zekere zin hetzelfde voelt als jezelf.

Schrap dat. Wat we voelen is politiek. Laat je niet door een of andere
blanke wijsmaken dat dit niet zo is.

We zijn allemaal die eenzame persoon van kleur op een conferentie
geweest, waarbij we ons geïsoleerd voelden. We hebben ons allemaal
opgewonden over roekeloze opmerkingen, buitensluitende theorie en
praktijk, en minachting over onze geschiedenis als een geschiedenis
van een volk. De werkelijkheid van de behoefte aan iets voor onszelf is
er altijd geweest, maar 3-5 oktober 2003 maakte het levend.

Dit zal zeker binnen 30 jaar in een geschiedenisboek komen.

Workshops op zondag begonnen later, maar we maakten tijd goed.
Gezegd werd dat de gemoederen verhit raakten bij de workshop over
kritische rassentheorie, maar dat aanwezigen goede opmerkingen
maakten. Mensen waren gek op Greg Lewis' karate workshops.

Een thema dat leek op te komen tijdens de workshops op zondag en
inderdaad werden het hele weekend dingen herhaald. Als je merkte dat
een kwestie over het hoofd is gezien ken je je geschiedenis. Ik praat
niet alleen over Chicano Studies, maar over de geschiedenis van je
eigen stad en de rol die mensen van kleur speelden in de opbouw er
van. Dit is ook politiek, en er moet aandacht aan worden besteed.

De veel bediscussieerde workshop over een voorstel voor een netwerk
werd omgezet in een gebeurtenis voor de opbouw van een beweging.
Hieruit kwamen de zaden voor regionale conferenties, bijeenkomsten
en veranderingen aan deze website. We besloten de workshop te
veranderen omdat het niet realistisch leek een organisatie te beginnen
bij een bijeenkomst waar de meeste aanwezigen elkaar nog nooit
hadden ontmoet. We werden het er over eens dat een netwerk nodig
was maar dat het meer gebaseerd moest zijn op onze affiniteit dan een
behoefte aan een programma van tien punten. Een werkelijke
organisatie kost tijd en geduld. Het netwerk leeft zoals we het het minst
verwachten.

De afscheidslunch was vreugdevol en aardig. Niemand wilde dat dit
eindigde.

En geen enkel gewelddadig incident. Dreigementen door nazis werden
niet uitgevoerd. Een groot compliment voor Walidah, Eric en APOC's
eigen Veiligheid van de Derde Wereld - de aanwezigen die het gebouw
in het oog hielden en hun tijd gaven, zelfs na uren reistijd.

Veel waardering voor al degenen die aanwezig waren. We misten al
degenen die niet konden komen. Maar maak je geen zorgen - je kunt
plannen voor 2004. Geloof dat maar.

http://michiganimc.org/feature/display/3443/index.php

Link: http://illegalvoices.org/apoc
Bron: http://michiganimc.org

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center