A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) updates op anarchosyndicalism.org: sex-economie - een nieuwe afdeling (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Thu, 9 Oct 2003 19:50:13 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

een nieuwe afdeling http://www.anarchosyndicalism.org/sex-economy
The Emotional Plague door Wilhelm Reich
http://www.anarchosyndicalism.org/sex-economy/plague.htm
"We zien dat het kompas van de emotionele plaag ongeveer samenvalt
met het brede kompas van sociaal misbruik, dat altijd is en nog steeds
wordt bestreden door iedere beweging voor sociale vrijheid. Met enige
aanpassingen kan worden gezegd dat de sfeer van de emotionele plaag
samenvalt met die van "politieke reactie" en misschien zelfs met het
principe van politiek in het algemeen. Dit zou echter alleen waar zijn als
het basisprincipe van alle politiek, namelijk honger naar macht en
speciale voorrechten, zou worden overgedragen naar de levenssferen
die we niet beschouwen als politiek in de gebruikelijke zin van het
woord. Bijvoorbeeld, een moeder die politieke methoden gebruikt om
haar kind te vervreemden van haar man zou onder dit uitgebreide
concept van de politieke emotionele plaag vallen. Het zelfde zou gelden
voor een ambitieuze wetenschapper die zichzelf opwerkt naar een
hogere sociale positie, niet door concrete resultaten maar door intrige."

Sex-Economy in the Fight Against Mysticism door Wilhelm Reich
http://www.anarchosyndicalism.org/sex-economy/fight.htm
"Het fundamentele religieuze idee van alle patriarchale religies is de
ontkenning van seksuele behoefte. Er zijn geen uitzonderingen, als we
afzien van de seksueel bevestigende oerreligies, waarin de religieuze
en de seksuele ervaring nog steeds een eenheid waren. In de overgang
van de maatschappij van een matriarchale organisatie gebaseerd op de
natuurwet naar een patriarchale organisatie gebaseerd op de indeling
naar klassen, werd de eenheid van de religieuze en de seksuele cultus
verbroken. De religieuze cultus werd de antithese van de seksuele
cultus. Op dit punt houdt de seksuele cultus op te bestaan en wordt
vervangen door het barbarisme van bordelen, pornografie, en
clandestiene seksualiteit. Er is geen extra bewijs nodig om aan te tonen
dat op het moment waarop seksuele ervaring ophield een eenheid te
vormen met de religieuze cultus en inderdaad zijn antithese werd,
religieuze opwinding ook een vervanging moest worden voor de sociaal
bevestigde sensualiteit die verloren ging. Het is alleen op de basis van
deze tegenstelling in de religieuze opwinding, die op een en het zelfde
moment anti-seksueel is en een vervanging van de seksualiteit, dat de
kracht en hardnekkigheid van religies kan worden begrepen."

meer volgt binnenkort …

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center