A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Vicdani Ret Açıklaması

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 21 Nov 2003 10:38:09 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Tuğkan Tuğ'un vicdani ret açıklamasına dair toplantı bugün yapıldı.
İzmirli Savaş Karşıtları ve Anarşistler ile İnsan Hakları
Savunucuları'nın yanısıra İHD İzmir Şube Başkanı Av. Mustafa Rollas,
birkaç sol partinin temsilcisi ile total retçilerden Mehmet Bal, Sertaç
Girgin ve Yavuz Atan hazır bulundular. Tuğkan'ın ret deklerasyonunu
okumasından sonra İzmirli Savaş Karşıtlarından Coşkun Üsterci ve İHD
şube başkanı ile total retçiler de desteklerini bildiren kısa konuşmalar
yaptılar. Açıklamayı Doğan Haber Ajansı, Star, Cumhuriyet, Evrensel,
Haber Expres (İzmir'de yayınlanan bölgesel bir günlük gazete) ve atılım
gazetesi izledi. Açıklama sırasında Tuğkan'ın başka şehirlerden gelen
arkadaşları da vardı.
Tuğkan Tuğ aşağıdaki metni okuyarak vicdani retçi olduğunu ilan etti:

Dünya üzerinde epeyce uzun bir zamandır insanlar toplumsal uyum ve
bireysel hesaplaşma açmazında kendi benliklerini sorgulamaktalar.
Kanımca bu durum uzunca bir süre daha devam edecek. Ürettiği sonuçlar
açısından en azından sistemin büyük bir kısmına karşı olan insan,
vicdani hesaplaşma ya da onurlu yaşama isteklerini doyurmak; bununla
beraber en dar yada en geniş toplumsal alanlarda onaylanmak ihtiyacını
sürdürecek. Şimdiye kadar içimizden pek azımızı sarsmayan şu serzeniş,
bir süre daha zihinlerde yankılanacak: Değiştirmem gereken şeyleri
değiştirebilme gücü; asla değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenme gücü ve
daha önemlisi, bu ikisini ayırdedebilme gücü istiyorum.
Bugün dünyada dizginsiz bir sömürü, devasa bir açlık ve hiç bir
gerekçeyle meşrulaştırılamayacak aşğılık bir savaş var. Savaş olgusu bu
metni doğrudan ilgilendirecek. Savaşa hayır demek, savaş durumunu
değiştirmek için biriken çabalara bireysel bir katkı olacak.
Bireylerin savaşa karşı olmalarına rağmen savaşı durdurmaya güç
yetiremeyecekleri açık. Kaldı ki, sistem kitlesel olarak savaşa karşı
olmanın da savaşı durdurmaya yetmeyeceği düsüncesini bizzat bu aynı
kitlelere kabul ettirmiş görünüyor. Peki sistemin bunu salt askeri
gücüyle sağladığını söyleyebilir miyiz? Elbette kitle iletişim araçları
üzerinden yayılan bir propaganda, akıl tutulmasına yol açan sayısız
manüplasyon var. Fakat bunların dışında da sistem kendi içine doğan ve
onun içinde ayakta kalmaya çalışan bizlere de ortak bir bilinç, bir
sistem bilinci vermiyor mu? ABD Irak'ı işgal edeceğini ilan ettiğinde,
savaşa karşı sokaklara akan insanlar, Irak bombalanmaya başladığında, bu
savaşı, evlerine dönüp televizyonlardan izlediler.Bu durum insanların
savaş karşıtlığının, savaşı güç mücadelesini pekiştiren bir arena gibi
kutsayan, hayatın gerçeği olarak kanıksayan bir perspektifi de
barındırdığını, en azından bunu askeri düzeyde taşıdığını gösterir. Bir
başka deyişle, savaş gündeme geldiğinde karşı olunan, tahammül edilemez;
ortaya çıktığında ise zorunlu olarak kabullenilen 'hayatın gerçeği'olur.
Oysa devletlerin mevcut varlıkları çerçevesinde nasıl bir donanımla
savaşa hazırlandıkları, sistemin kendi içinde nasıl bir savaş
potansiyeli taşıdığı zihinlerden uzaklaştırılır. Zira ağır bir yüktür.
Özellikle savaş karşıtı için.
Dünyadaki çoğunluğa paralel olarak Türkiye'de de savaş karşıtı bir
çoğunluk var. Oysa burası askeri hizmetin zorunlu olduğu bir ülke. Bu
durum tartışılmaz bulunmuş kanıksanmış. Orduya girmek, silah kullanmayı,
insan öldürmeyi öğrenmek, itaat etmek insanlık dışı mumelelere maruz
kalmak, düşünmemek, sorgulamamak...ve tüm bunları en çaresiz ifadeyle
'askerliği aradan çıkarmış olmak için' yapmak. Orduyu büyük bir güç ve
iktidar sembolü olarak içselleştirmek. Evet hakim bakış bu. Aynı bakış,
varolan sistemi devirip yerine Yeni bir sistem kurmak isteyen insanların
da aklına ilk olarak, sistemin karşısına başka bir orduyla çıkmak
gerektiği düşüncesini getiriyor. Kanımca bu da üzerinde düşünülmeye
değer bir durum.
Sistem bilinci gücünü, sistem içinde yaşayan her kesimden farklı renkler
ve tonlarda fikirler olarak üretiyor. Bu bilinç, savaş karşıtlığını
okşayan, barışı 'yüce değer' diye sunan, adları bilhassa savaşlarla
anılabilecek devletleri ve orduları onaylayan, bir tuhaf düşünce
silsilesini barındırıyor.
Ben bugün bu ablukaya karşı kendi cephemden bir ses olmak niyetindeyim.
Bir birey olarak kendime asla izah edemediğim askerlik hizmetini yapmayı
reddediyorum. Bunun benim açımdan bir iç hesaplaşmanın devamı olmasının
yanısıra, aynı kaygının toplumsal yaşamdaki izdüşümü olan sistem
karşıtlığı açısından da yaşamsal bir önemi var. Ben savaşlara ve onun
yürütücüsü olan ordulara karşıyım. Savaşa hizmet etmek istemiyorum.
İnsanların özgürce yaşayabilecekleri bir dünya ve yalnızca bu ihtayaca
dönük hizmetler vermek istiyorum. Savaşın suç ortağı olmak istemiyorum.
Bu gerekçelerle kamuoyuna ilan ediyorum:
Ben vicdani retçiyim !
Öldürmeyeceğim, ölmeyeceğim; kimsenin askeri olmayacağım!*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center