A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Thessaloniki 7 - Hongerstaking wordt kritisch (de)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 9 Nov 2003 14:50:16 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Van de Thessaloniki Gevangenen Supporters Groep (Bron:
http://germany.indymedia.org)
Woensdag 5 november 2003. De situatie van de 5 zich in hongerstaking
bevindende gevangen genomen deelnemers aan de Anti-EU-Top-
Protesten deze zomer in Thessaloniki spitst zich toe. Sinds een week
wensen de hongerstakers overplaatsing naar het ziekenhuis, zonder
succes.
Reden voor de poging van de gevangenen om naar een ziekenhuis te
worden overgeplaatst is dat het ziekenhuis zorgplicht en daarmee
juridische verantwoordelijkheid zou hebben. Weigeren de
hongerstakenden echter dan nog voedsel, glucose, vitamine of iets
dergelijks tot zich te nemen, dan kan het ziekenhuis tegenover hen de
juridische verantwoordelijkheid intrekken. Zou daarna ook de
gevangenis juridische verantwoordelijkheid voor het leven van de 5
weigeren te nemen dan zou die hen moeten vrijlaten. Echter, de politie
weigert tot nu toe de gevangenen aan het ziekenhuis over te dragen.
Het lijkt alsof de politie het hier voor het zeggen heeft, en niet het
bestuur van de gevangenis, die gezien de juridische situatie niet meer
bereid lijkt te zijn verantwoordelijkheid voor het leven van de 5, en
daarmee hun dubieuze arrestatie, over te nemen.

Maandagnacht 3 november werd Carlos Martinez, een van de twee
spaanse hongerstakers, door een deels gemaskerde politiemacht van
50 man naar het ziekenhuis op acht kilometer afstand van Thessaloniki
gebracht. Bij aankomst werd hem geen bed toegewezen, maar werd hij
aan een stoel vastgebonden en volgens uitspraken van zijn arts
gedurende de nacht meerdere keren door de politie geslagen. Carlos'
lichaam vertoont overal tekenen van klappen en zwellingen.

In de vroege ochtend werd Carlos naar een ander ziekenhuis gebracht.
Niemand wist op dat moment waar hij zich bevond. In het ziekenhuis
zelf kreeg hij geen tolk toegewezen. Toen artsen probeerden hem bloed
af te nemen verzette Carlos zich, omdat hij dacht dat ze hem glucose
(druivensuiker) wilden toedienen. De artsen dachten dat ze verder niets
voor hem konden doen omdat hij geen tests wilde laten nemen.

Op dinsdag om 11.30 uur kwam de ondersteunende groep er achter,
waar Carlos zich bevond en er werd een demonstratie voor het
ziekenhuis gehouden. Carlos' advocaat probeerde contact met hem te
krijgen en kon pas na enkele uren met hem spreken en verdere
informatie doorgeven.

Om 2 uur 's middags werd Carlos weer teruggebracht in de gevangenis,
waar hij ondertussen door een arts van het onafhankelijke medische
team werd bezocht.

Al de gevangenen zijn in een kritische gezondheidstoestand en
lichamelijk zwak. Suliman Dakduk, een syrische gevangene, lukt het
niet meer vanaf zijn bed op te staan. Simon Chapman kan niet slapen
en Fernando Perez geeft bij w.c. bezoek bloed af.
Op vrijdag en op zaterdag zullen er in Athene demonstraties tegen de
gevangenzetting van de hongerstakers zijn.

In Londen zal op zaterdag van 11-13 uur een solidariteitsdemonstratie
voor het griekse toerismebureau en de kantoren van Olympic Airlines
plaatsvinden. Gevraagd wordt om meer solidariteitsacties.

Wie zijn de 'Saloniki 7' en waarom bevinden 5 van hen zich in
hongerstaking?

Op 21 juni 2003 vonden in Thessaloniki, Griekenland omvangrijke
protesten met meer dan 150.000 deelnemers plaats tegen de EU top.
Hoofdredenen voor de top waren de "Vesting Europa" en de
onderhandelingen over een europese grondwet buiten de mensen uit de
Europese Unie om. Bij botsingen tussen de politie en demonstranten
kwam het tot beschadigingen van banken en winkels evenals
lichamelijke verwondingen, vooral aan de kant van de demonstranten.

Meer dan 100 personen, die aan de protesten mee deden, velen van
hen uit de omliggende europese landen, werden door de politie
gearresteerd. 29 werden er van beschuldigd strafbare feiten te hebben
gepleegd, 7 van hen zitten sindsdien nog steeds in de gevangenis: 3
Grieken, 2 Spanjaarden, een Brit en een Syriër.

Al de demonstranten die zich in de gevangenis bevinden beweren dat
ze ten onrechte worden beschuldigd van het plegen van strafbare feiten
en dat het hoofddoel van hun arrestatie zou zijn om van hen
zondebokken voor de demonstraties te maken om een voorbeeld te
stellen aan anderen.

Bijzonder interessant is de zaak van de Brit Simon Chapman, van wiens
arrestatie foto's, zelfs een Video bestaat, die door de griekse tv is
uitgezonden. Daarop is duidelijk te zien hoe Chapman zijn blauwe
rugzak af doet en hem door de politie een vreemde, zwarte rugzak
toegeschoven wordt. Deze wordt van tevoren met Molotov-Cocktails en
andere spullen gevuld, om als bewijsmateriaal voor Simons schuld te
dienen. Ook dit is op de video te zien. De video werd weliswaar in de
rechtbank door zijn advocaat als ontlastend materiaal naar voren
gebracht, maar de massamedia negeren de geschiedenis. Overal in
Europa worden de demonstranten als onnadenkende, gewelddadige
vandalen voorgesteld, hun motieven worden onder de tafel geduwd. De
onderhandelingen door corrupte politici als de toenmalige EU voorzitter
Silvio Berlusconi over een europese grondwet, zonder enige
democratische deelname van de europese bevolking, wordt als
"verworvenheid" bejubeld.

Simon Chapman en de anderen verwachten een gevangenisstraf van 7
tot 25 jaar. Voor de Syriër Suliman Dakduk dreigt uitwijzing naar zijn
land van oorsprong waar hij als politiek vervolgde de doodstraf moet
vrezen.

Bovenstaande tekst is een vertaling van
http://de.indymedia.org/2003/11/65073.shtml

De video is ook in hogere oplossing te krijgen:
http://italy.indymedia.org/uploads/simon.avi

http://www.freesimonchapman.org/
Contact: thessalonikiprisoners (at) yahoo.co.uk

Meer berichtgeving op:
http://athens.indymedia.org/features.php?target=en

Achtergronden van de in Thessaloniki gearresteerden
http://anarchosyndicalismus.org/thessaloniki1.htm

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center