A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Detroit, Een verslag van de Anarchist People of Color Conferentie - APOC zet Motown op stelten - door M. Mayuran Tiruchelvam (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 9 Nov 2003 14:50:14 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Afkomstig uit alle delen van de natie en de wereld, woonden bijna 150
mensen de Anarchist People of Color Conferentie van 3 tot 5 okt. in
Detroit bij. Anarchisten en anti-autoritairen reden meer dan 20 uur vanaf
Texas, vlogen in uit Seattle en reden over de rails vanuit het
Noordoosten. Meer dan een dozijn activisten uit Canada kwamen over
de grens, terwijl anderen uit BraziliŽ, Colombia, Bhutan, Jamaica en
Korea kwamen.
Puck uit Tucson toonde zich tevreden over het samenkomen met zo
veel gelijkgezinde geesten. "Ik ben nu enkele jaren anarchist en heb
nooit meegemaakt dat er meer dan een of twee mensen van kleur in
dezelfde kamer en op hetzelfde tijdstip waren als ik."

Herhaaldelijk werd opgemerkt dat dit de eerste conferentie was die
anarchistische mensen van kleur bijeen bracht. Als men denkt aan het
anarchisme, ontstaat het beeld van een overheersend blanke beweging.

Joe, uit Montreal, verklaarde het belang van de gebeurtenis. "Als je naar
plaatsen in Canada gaat, wat voor belangrijke stad ook Ö zie je niet
conferenties met mensen van kleur zoals deze, en het is zo belangrijk.
Je kunt niet automatisch rekenen op de nogal Euro-centrische posities
die in heel Canada aanwezig zijn."

Behalve de geografische vertegenwoordiging van degenen die de
conferentie bijwoonden, was er een verscheidenheid in de bewegingen
en vormen van strijd waaruit ze afkomstig waren. Anarchistische
mensen van kleur brachten ook ervaringen van verschillende generaties
bij elkaar - vroegere leden van de Black Panther Party naast queer
jongeren - gender identiteiten, sexualiteiten, klasse achtergronden en
etniciteiten.

De APOC Conferentie werd bekendgemaakt als een gebeurtenis voor
alleen mensen van kleur. Terwijl blanke activisten van buitenaf steun
boden, werkten degenen die de conferentie bijwoonden aan het
scheppen van een gemeenschap van steun en vertrouwen. Aanwezigen
gaven zich ook op als vrijwilliger om veiligheid te verschaffen gezien
gewelddadige, maar uiteindelijk loze, dreigementen door aanhangers
van de blanke suprematie.

Terwijl ze bewegingen op het gebied van volksonderwijs, Palestijnse
solidariteit, punk rock, queer jongeren activisme, transgender
huisvestingsrechten en bevordering van geestelijke gezondheid, onder
tientallen andere kwesties, vertegenwoordigden drukten de aanwezigen
een wens uit om zich te verbinden en een nieuwe visie over activisme
en begrip van mensen van kleur op te bouwen. Veel mensen spraken
over onsmakelijke ervaringen in kringen van blanke anarchisten of in
autoritaire organisaties van mensen van kleur, waardoor de
kameraadschap onder de aanwezigen werd gevoed.

"Iedere eerdere keer dat het initiatief is genomen voor een gebeurtenis
voor alleen mensen van kleur Ö kreeg het echt ongezonde reacties van
andere activisten Ö het leidt tot verdeeldheid, tot separatisme," zei
Darcy van Portland Oregon. "Mensen van kleur hebben heel veel
belangstelling voor een eigen ruimte waar we bij het organiseren
kunnen praten over kwesties en racisme, op onze eigen voorwaarden
zonder onderbrekingen of veronderstellingen. Dit is echt gezond, en we
zullen het weer hebben."

Workshops werden gehouden over vrouwen van kleur en feminisme in
de beweging, het gesproken woord, organiseren tegen het criminele
justitiŽle systeem, de politie, blanke nationalistische bewegingen,
seksisme, groepen die de smeris in de gaten houden, alternatieven
voor de politie vanuit de gemeenschap en karate.

Verschillende plenaire bijeenkomsten stonden aanwezigen toe het
belang aan te geven van wat het betekent om een anarchistisch
persoon van kleur te zijn en hoe we verder kunnen gaan als een
beweging of ondersteunend netwerk. In Detroit onderzochten mensen
van kleur het anarchisme als een beweging in de richting van
zelfvoorziening en zelfbeschikking die gebaseerd is op een kennis en
begrip van verhoudingen en geinternaliseerde onderdrukking en daagt
traditionele blanke wijzen van organisatie uit. Rafael, uit New York City,
verklaarde dat we als anarchistische mensen van kleur "het idee dat we
mensen organiseren moeten opgeven."

Tot de conferentie was opgeroepen door het Black Autonomy Network
of Community Organizers, uit Michigan. Echter, onenigheid in de laatste
weken van de planning leidden er toe dat BANCO leden een dag voor
de conferentie begon de bijeenkomst besloten te boycotten.
Tegelijkertijd zond BANCO lid Lorenzo Komboa Ervin een brief over
ruzies met andere organisatoren van de conferentie en gebruikte met
betrekking tot de organisatoren termen als "karaktermoord" en
"sectarisme". Hoewel de aanwezigheid van deze zusters en broeders
werd gemist ging de conferentie door als gepland.

Toch hing de ruzie, net als problemen van macho gedrag en houding
binnen anti-autoritaire bewegingen, enige tijd over de conferentie.
Terwijl veel mensen van kleur bereid zijn tot zelfkritiek en verandering,
voelen anderen de wens om vooruit te gaan - alsof de eenvoudige daad
van samenkomen in Detroit ons voorbereidde om actie te ondernemen
tegen een grote hoeveelheid van kwesties.

Meer dan drie dozijn anarchistische mensen van kleur uit het drie-staten
gebied waren aanwezig, en zeggen dat ze terugkeerden met energie
om samen te werken aan het scheppen van een meer rechtvaardige
wereld. "Ik ging naar een workshop waarin werd gediscussieerd over
alternatieven voor de politiestaat waarin we leven. Mensen hebben echt
goeie ideeŽn over hoe autonome gemeenschappen moeten worden
georganiseerd om echt samen te werken tegen geweld," zei Alana uit
Queens. "Dat is echt iets waar ik veel over zal nadenken en thuis zal
proberen aan te werken."

Wat betreft toekomstige Anarchist People of Color bijeenkomsten
worden plannen gemaakt om regionale, lokale en nationale
bijeenkomsten te creŽren, en mogelijke bondgenoten mee te brengen
die niet naar Detroit konden komen. Zie ook:
http://www.indypendent.org/webnews/index.php?action=show&type=ne
ws&id=28

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center