A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VS, APOC Blok Oproep voor Actie in Miami anti FTAA (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 9 Nov 2003 14:50:12 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Van 19 tot en met 21 november, zal de bijeenkomst van de FTAA in
Miami de transnationale elite, die zal streven naar het uitbreiden van het
vrije handel beleid naar het gehele Westerse halfrond behalve Cuba, bij
elkaar brengen. Dit betekent dat de halve wereld zal worden beheerst
door een vrije markt zone waarin een gebrek bestaat aan
gezondheidszorg, bescherming van het milieu en de arbeid, terwijl
volledige macht wordt gegeven aan privatisering en aan bedrijven.
Tegelijkertijd zal de FTAA bijeenkomst mensen bij elkaar brengen die
vechten voor wereldwijde rechtvaardigheid, bij een bijeenkomst
waarvan wordt gedacht dat het de grootste van deze soort op dit
continent is sinds de WTO top in Seattle in '99.
Degenen onder ons die van de Anarchistische Mensen van Kleur
(APOC) Conferentie in Detroit in oktober komen roepen op tot het
ontstaan van een APOC Blok in Miami in verzet tegen de FTAA in
november. We zijn tegen alle vormen van vrije handel, kapitalisme,
racisme, klassisme, patriarchaat, homofobie, hiërarchie, en
overheersing. Onze voorouders en levende familieleden verschijnen uit
een geschiedenis die is geschreven door imperialisten en kolonialisten.
Het is voor ons tijd onze geschiedenis en ons erfgoed op te eisen, en
om ons duidelijk te keren tegen de instituties die toestaan dat onze
broeders en zusters in de hele wereld nu nog steeds worden
onderdrukt.

Het is voor ons belangrijk om het initiatief te nemen, zonder wit
leiderschap, om ons te verzetten tegen de FTAA en wat het
vertegenwoordigt. Als we dit doen sluiten we ons aan bij het machtige
verzet dat groeit in de "Derde Wereld", in het bijzonder in Latijns
Amerika. We gaan naar Miami om het wereldwijde verzet van onze
volkeren tegen het kapitalisme en haar globalisering uit te drukken en
uit te breiden. We staan aan de kant van de mensen in het halfrond die
controle over hun leven eisen van regeringen, kapitalisten,
grootgrondbezitters, en patriarchen. Door ons bij hen aan te sluiten in
de revolutie zullen we de Amerikas niet een gebied van "vrije" handel en
uitbuiting maken, maar continenten van menselijke bevrijding.

Miami wordt niet alleen voorbereid als een nieuwe kapitalistische
hoofdstad van een opnieuw gekoloniseerd Latijns Amerika, maar ook
een levend voorbeeld van de inzet van de globalisering die wordt
nagestreefd door de elites die elkaar in november zullen ontmoeten.
Voorbij de zon en golven zijn er velden van onderbetaalde arbeiders,
getto's en gevangenissen van de armen, detentiecentra voor
buitengesloten migranten, en kantoren van degenen die onderhandelen
over de verkoop van hun landen. Ook daar is verzet: soms geduldig
opbouwen, soms opstandig overleven, soms explosieve woede. We
zullen ons symbolisch en praktisch aansluiten bij dit verzet. In het
bijzonder zullen we meedoen aan de door landarbeiders geleide mars
op Miami van 16 tot 18 november, en aanwezig zijn bij gebeurtenissen
die worden georganiseerd door de lokale coalitie Root Cause (zie
http://www.therootcause.org).

Als APOC zijn sommigen van ons legale immigranten of mensen
zonder papieren, en daardoor ondergaan we verschillende
werkelijkheden op het gebied van directe actie, zoals de dreiging van
deportatie en de toegenomen dreiging van politie brutaliteit. Om
tegemoet te komen aan de veiligheid en legale status van mensen van
kleur, stellen de APOC die bij het overleg in oktober in Chicago waren
voor dat het APOC Blok bijeen blijft binnen een groter niet-APOC Blok,
zoals het Zwarte Blok of het Zwervende Blok, evenals samen te blijven
binnen massale directe acties. Binnen dit grotere raamwerk van
solidariteit zal het APOC Blok zich onderscheiden door bruine
armbanden, spandoeken en andere herkenbare tekens. We hopen de
gemoedsrust van mensen van kleur die directe actie voeren te
vergroten door een veiliger zone voor APOC te creëren om mee te doen
aan militante directe actie.

We zullen de eerste APOC bijeenkomst in Miami hebben op 18
november op een nog aan te kondigen plaats. Verdere bijeenkomsten
zullen in Miami worden aangekondigd.
Van: Katherine Lo <kat-A-riseup.net>

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center