A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Portekiz, Oporto, Anarko-sendikalizm üzerine tartışma (en, pt)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 4 Nov 2003 08:51:48 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

26 Ekim tarihinde Oporto'da (Ekolojist Dernek “Terra Viva” ve Oporto
AIT/IWA üyelerinin bir girişimi olan) Liberter Buluşma'nın bir parçası
olarak anarkosendikalizm tartışması gerçekleştirildi. Tartışmaya on kadar
yoldaş katıldı. Tartışmalar şu konular üzerineydi:
Anarkosendikalizm üzerine bazı genellemeler ve onun bir parçası olduğu
iddiasını taşıyan farklı akımlar.
3, 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Barselona'da gerçekleştirilen Avrupa Alternatif
Sendikalar Toplantısı.
Strateji konusunda bir öneri sunumu yapıldı, şöyle ki, bürokratik
sendikalar içerisinde, (Portekiz'de otkökü sendika bulunmuyor) içinde
anarşist bir öz barındıran, dogmatik-olmayan ve ideolojik-olmayan otkökü
sendikacılık ilkelerine dayanan örgütlü eğilimlerle birlikte kollektif bir
perspektifle bir güç oluşturmak.
Ayrıca, önümüzdeki ilkbaharda bir "işsizlik yürüyüşü" yapılması önerisi
geldi; bu öneri Lizbon'da «Biblioteca dos Operários» toplanan bir grup
tarafından yapıldı.
Rio de Janeiro Anarşist Federasyonu'ndan gelen bir yoldaş tarafından,
birçok işçiyi işten atan “Petrobras” patronlarıyla işçilerin bağımsız öz-
örgütlenmesi yoluyla yüzleşebilecek yeterli gücü kazanan bir mücadele
örneği vererek, bağımsız bir sendika oluşmasını sağlayan Brezilya'daki
petrol işçilerinin mücadelesi anlatıldı.
Sözlü müdaheleler genel olarak yapıcıydı, tartışma akşam yemeğinde ve
sonraki günlerde e-mailler yoluyla da sürdü.


[M.B. - çeviri batur özdinç/ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center