A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Bericht over Bolivia van de Uruguayaanse Anarchistische Federatie - FAU Internacional RLAM internacional@red-libertaria.net (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 3 Nov 2003 20:51:07 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Volgens een recente communicatie van de Uruguayaanse kameraden
van de FAU (Uruguayaanse Anarchistische Federatie), gedateerd 15
Okt., vindt in Bolivia een echte opstand plaats, waarbij je in gedachten
moet houden dat de FAU de gebeurtenissen via het Internet volgt, niet
via de massamedia die weinig of niets hebben gepubliceerd (natuurlijk
is het niet in het belang van de massamedia te berichten over een
rebellie als er overeenkomstige sociale situaties en soortgelijke
onderdrukkers zijn.) In Uruguay is er een wat lichtere mobilisatie van het
volk tegen de bedoelingen om olieraffinaderijen te privatiseren. We
praten over dezelfde oliemaatschappijen als in Bolivia, wat een toeval!
Een referendum dat de wet kan laten verdwijnen is al door de regering
goedgekeurd. Als het referendum vandaag zou worden gehouden, zou
de wet worden afgewezen; maar de regering, en de politieke partijen die
de regering steunen, zullen alle middelen gebruiken om de eerdere wet
te ondersteunen. Tot nu toe hebben ze de mentaliteit van het volk niet
veranderd, we zullen zien of dit door gaat, alles lijkt er op te wijzen dat
het door gaat. Er is veel armoede, die blijft toenemen, ontevredenheid
en de [verlangen naar] strijd is zeer sterk. Hoewel het lang niet hetzelfde
is als waaronder de Boliviaanse kameraden moeten leven.

Juan Carlos

Officiële verklaring van de Uruguayaanse Anarchistische Federatie
(FAU)

Aan het lijdende en dappere volk van Bolivia: Gezondheid!

Gas, onderdrukking en bloed in het Boliviaanse drama

De grote mars op woensdag de 15e. "We roepen de bevolking op de
straat op te gaan om de blokkades te steunen. Laten we het verzet
tijdens de repressie organiseren, aldus de oproep van het 'Gas
Defensie Coordinatie Comité'". Deze strijd van het volk heeft er al toe
geleid dat het project geen gas meer levert.

De beste ogen in ons Latijns Amerika en de wereld zien vandaag met
pijn en hoop de strijd van de Bolivianen, in hun lijden en beroofd
worden. Hun rebellie, militantie en verlangen naar een betere wereld
maken deel uit van onze beste geschiedenis. De tirannen, de oligarchie,
de volgelingen van het rijk hebben op verschillende historische
momenten hun bloed laten vloeien. Maar zijn niet in staat geweest om
hun verlangens naar rechtvaardigheid en vrijheid tot zwijgen te brengen.

Zoals in andere eeuwen gaat het volk, vandaag in de 21e eeuw, de
straat op, om verzet te bieden tegen de moordenaars van het systeem
dat hen slechts ellende en onderdrukking blijft bieden. Het volk zegt:
'Niet meer!'" Nee tegen de macabere ontwerpen van oneindige
wreedheid, van het wereldwijde en imperialistische neo-liberalisme.

Hun verontwaardiging, hun woede, hun pijnlijke roep om
rechtvaardigheid, hun wens om de straat op te gaan, om de brutale
repressie te ondergaan is een versterkend voorbeeld voor al de
volkeren van de wereld die lijden maar nog steeds dromen.

Tegenover dit brutale model, tegenover deze structuur van
transnationale wereldoverheersing, tegenover de timide verzoeken die
door zo velen naar voren worden gebracht, tonen de dappere en sterke
Bolivianen hun borsten en gebalde vuisten.

Marsen, onbeperkte stakingen, blokkades van snelwegen, de
mobilisatie en strijd op straat, bergen, wouden en heuvels hebben
Bolivia doen schrikken en verlammen; ze hebben de eis om het gas niet
aan de transnationale maatschappijen te geven en het aftreden van de
marionettenregering van Sanchez de Lozada omgezet in een
volksrebellie die inziet dat de enige ware oplossing een sociale revolutie
is, die een vergaande verandering in de politiek-economische structuren
voortbrengt. Veel sectoren voelen aan dat nu het uur van het volk is
aangebroken.

Dozijnen van vermoorden en honderden gewonden zijn de gevolgen
van de bloedige repressie van deze drie weken van strijd van boeren en
arbeiders. Maandag werd een tragische balans opgemaakt: veertien
doden en honderd gewonden. Een waar bloedbad.

De regering van Bush kon haar hand niet verbergen; het had al haar
solidariteit met de regering van Sanchez de Lozada getoond, en de
OAS hield een bijeenkomst in haar hoofdkwartier in Washington. Ze
willen de democratie van de rijken, van de voornaamste internationale
bloedzuigers, redden.

Alle sociale organisaties van Bolivia, de Confederatie van Boeren en de
Vakbonden voorzien vandaag de voortzetting van de strijd. Solidariteit
met deze ware confrontatie tegen het neoliberale imperialistische beleid
dat blijft leiden tot de toename van ellende van ons volk.

De strijd van de Bolivianen is onze strijd.

Montevideo, 15 oktober 2003-11-03
Namens de FAU
Juan Pilo
Secretaris

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center