A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) NEDEN NEFAC ÜYESİ DEĞİLİZ?

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 3 Nov 2003 13:43:21 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

NEDEN NEFAC ÜYESİ DEĞİLİZ?
"Anarşist Örgütlenme Üzerine Düşünceler"
Yazıya başlamadan önce Kuzeydoğu Anarko-Komünist
Federasyonu (NEFAC) ile hiçbir rakiplik arzusunu
gütmediğimizi vurgulamalıyız. Aslında, çoğu üyesinin
niyetlerini paylaşıyoruz. Anarşistler olarak, iki
temel amacı paylaşıyoruz: kapitalizmin ve devletin
ortadan kaldırılması. Belirli ilkelerde bu gibi
anlaşmalar, bununla birlikte, anarşist ideolojileri ve
örgütleri (NEFAC gibi) eleştiriden muaf kılmıyor.

NEFAC, Northeastern Anarchist: The Magazine of the
Northeastern Federation of Anarcho-Communists (
derginin ‘kontaklar’ kısmına bakın) tarafından
tanımlandığı gibi, “anarşizm içindeki komünist
gelenekle özdeşleşen Kuzey Amerika’nın kuzeydoğu
bölgesinden devrimcilerin bir organizasyonudur.
Federasyon tutarlılık, taktiksel birlik, kolektif
sorumluluk, ve federalizm ilkeleri etrafında organize
edilmiştir ve etkinliklerimiz çalışma ve teorik
gelişim, anarşist ajitasyon ve propaganda ve sınıf
mücadelesine karışmayı kapsar." NEFAC tüzüğünde
taslağı çizilmiş bir takım kurallara ve ilkelere bağlı
kalmakta hem fikir olan Kuzeydoğunun başından sonuna
varolan kolektiflerin teorik olarak hiyerarşik olmayan
bir federasyondan meydana gelir. Web sayfalarına göre,
NEFAC’a katılmak isteyen bir kolektifin "koordinasyon
komitesine bağlı kalma isteğinin yazıldığı bir mektup
göndermesi gerekiyor." Bu adım bir dizi bürokratik ve
idari prosedürü takip ediyor: oylama, teftiş, ayrıca
mektuplaşma, vb.

Bu eleştiriyi hazırlarken, NEFAC organizasyonunun
başlangıçta beklediğimizden daha bürokratik, şaşırtıcı
ve görünür biçimde tutarsız olduğunu keşfettik.
Federasyon politikalarını okumak hemen hemen yıllık
federal vergi formlarımızı doldurmak gibiydi.

NEFAC’ı birincil olarak eleştiri noktamız onların son
derece bürokratik yapısıdır. Bizler anarşist
organizasyonların gerçekleştirmeye çabaladıkları
toplumu yansıtması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten
bürokratik ve kişisel olmayan bir toplum
yabancılaşmasının ortasında büyümüş insanlar olarak,
bu toplum bir kere yıkıldığında bürokratik yapıları
ayakta tutmakla uğraşmak istemeyiz. O nedenle
yaratmaya çalıştığımız toplumla uyuşmayan aşırı
derecede bürokratik olan örgütsel modellerin kullanımı
üzerine NEFAC’ın ısrarını görüyoruz.

NEFAC’ın örgütsel yapısı “anarko-komünizm”
ideolojisine bağlılığa dayanmaktadır." Çok detaya
girmeden NEFAC tarafından sunulduğu için bunun kısa
bir eleştirisini sunmak istiyoruz.

Northeastern Anarchist dergisinin ve diğer NEFAC
literatür sayfalarını karıştırdığımızda, NEFAC’ın
neyin savunucusu olduğunu tamamen anlamanın zor
olduğunu keşfettik. Böyle yayınların kısa içerikli
veya gerçek eleştirel analizlerle retorikten ve modası
geçmiş devrimci klişelerden meydana geldiği
görülmektedir. NEFAC ayrıca 1800’lerin sonlarından ve
1900’lerin başlarından Peter Kropotkin’in ve diğer
anarşistlerin devrimci teorilerine sarılmakla
uğraşmaktadır. Bu yazıların bazıları kendi ilgilerini
korurken, son 100 yılda kapitalizm, endüstri ve devlet
tarafından gerçekleştirilen toplum üzerindeki büyük
orandaki değişimlere hitap edebilmek için
güncelleştirilmeleri gerekiyor. Böyle yapmadığı
sürece, NEFAC geçmişin çağdışı ideallerine sıkıca
sarılıyor olacaktır.

NEFAC arasında, birkaç kolektif “Genel Sekreterlik” ve
“Uluslar arası Sekreterlik” gibi roller atamaktadır.
Bu grupların hangi pratik amaçlara hizmet ettikleri
konusunda sersemletilmiş durumdayız. Bize gereksiz bir
işbölümü ve hiyerarşilere doğru olası bir eğilim
yaratıyorlarmış gibi geliyor. Bize, NEFAC’ın birincil
aktivitelerinin gerçek otonomist sınıf mücadelesine
katılmak veya teşvik etmek yerine federasyonu sürekli
kılmakla ilgili olduğunu gösteriyor.

NEFAC’la herhangi bir rakiplik istemediğimizi
söyleyerek, bununla birlikte bu yayında sunulanlara
benzer fikirlerle ilgilenen gruplar ve bireyleri
karşılıklı mektuplaşmaya çağırıyoruz. Bu yüzden başka
bir federasyon oluşumunu önermiyor, fakat bir dizi
ilişki ve informal ağları öneriyoruz. Herkesten bu
konuda bir şeyler duymak isteriz ve federasyon
içindeki insanlardan bu makaleyi okuyarak federasyon
hakkında eleştirel bakmalarını bekliyoruz.


Kaynak:
Why We’re Not Members of NEFAC
"Some thoughts on Anarchist Organization"
http://www.angelfire.com/zine2/blackstarnorth/nefac.html

Çeviri: kara umut <karaumut2000@yahoo.com>*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center