A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Georges Brassens - yaşam boyu bir anarşist (en)

From Bureau of Public Secrets <knabb@slip.net>
Date Mon, 3 Nov 2003 13:19:40 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Georges Brassens -
yaşam boyu bir anarşist & Fransız "Şarkı Rönesansı"

"Brassens ve 2. Dünya Savaşı-sonrası diğer Fransız
şarkıcıları modern zamanlardaki en büyük şarkı
rönesansının yaratıcılarıdırlar. . . . Brassens'in
büyük sırrı bütünsel bir öz-bilinçle asimile
edilemeyenler adına konuşmasıydı. Şunu biliyordu ki, o
ve giderek artan sayıdaki destekçileri asimile
edilememişti ve hiçbir zaman asimile edilemeyecekti,
ve bunun nedenini biliyordu, ve şarkıları her ne
konuda olursa olsun her şarkısında bunu söylüyordu.
Karşıkültür onun sayesinde rüştünü ispat ediyor."
(Kenneth Rexroth, "Subversive Aspects of Popular Songs
/ Popüler Şarkıların Yıkıcı Etkileri")

Georges Brassens, yaşamı boyunca bir anarşistti ve
çoğunluğu belirli politik meselelerden çok yaşamdaki
basit acı ve mutluluklarla ilgili olan şarkıları canlı
bir antiotoriter ruhu yansıtmaktadır.

Ne yazık ki, İngilizce-konuşan insanların çok azı
ondan haberdardır.

Bu durumu telafi etmek için, Brassens ve Fransız
"şarkı rönesansı"nın diğer yaratıcılarından kısaca
bahseden ve ayrıca Web üzerindeki diğer
bazı daha işlevsel Brassens sitelerine linkler de
içeren yeni bir websitesi oluşturdum. Adresi
http://www.bopsecrets.org/recent/brassens.htm


**********************************************
Bunun benzeri kısa mesajlar Bureau of Public Secrets
websitesine yapılan en son eklemeleri duyurmak
amacıyla her ay bir ya da iki defa gönderilmektedir.
Eğer böylesi duyurular almak istemiyorsanız, lütfen
şimdiki mesajı Konu (Subject) satırına "UNSUBSCRIBE"
yazarak yanıtlatın.
**********************************************


BUREAU OF PUBLIC SECRETS
KAMUSAL SIRLAR BÜROSU
http://www.bopsecrets.org

"Sönük ortamları, kendi tınısında şakıyarak dans
ettirmek."


[çeviri - batur özdinç/ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center