A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Gazete #4 - GEÇİCİ VERGİLER KALICI OLDU

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 3 Nov 2003 11:15:43 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

G E Ç İ C İ V E R G İ L E R K A L I C I O L D U
Hükümet, devlet kurumunun vazgeçilmez parçalarından
vergi uygulamasında yine bir ilkesizlik örneği
sergiledi; 17 Ağustos depremi sonrasında getirilen ve
deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim ve özel
işlem vergilerini kalıcı hale getirme kararı aldı.

1999'da hükümet, deprem vergisi adıyla bilinen ek
vergiler koymuştu. Cep telefonundan, vergi
beyannamelerine, Spor Toto kuponlarından Milli Piyango
biletlerine, uçak biletlerinden gümrük ve pasaport
işlemlerine kadar özel işlem ve özel iletişim adında
yeni vergiler ödenmeye başlanmıştı. Ancak bu vergiler
depremden sonra da ekonomik kriz gerekçesiyle
sürdürüldü.

17 Ağustos depremi devlet kurumu için bir sınama
olmuştu. Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak
üzere bölgedeki şehirlerin etkilendiği depremin ilk
günlerinde devlet hiçbir yardım faaliyetini organize
edememiş, sadece bölgede daha çok karışıklık çıkartan
bürokratlar gitmişti. Buna karşılık bölgeye depremden
hemen sonra kurtarma ve yardım amaçlı bir çok insan
gitmiş, kamyonlarla tonlarca gıda ve eşya iletilmişti.
Hatta maddi durumu kötü olduğundan yardım edemeyen bir
köylünün tarlasındaki karpuzları şehire getirerek
bedava dağıtması gibi bir çok örnek görülmüştü o
günlerde.

Tüm bu yardımlar, devletin organize(!?) olabildiği
ilerleyen günlerde kesilmek zorunda kaldı. Devlet ilk
olarak diğer şehirlerden gelen yardımları merkezi bir
yerde toplayıp dağıtmak şeklinde bir karar aldı ve
başka yerlerde dağıtım yapmayı yasakladı. Bu sebepten
dolayı bölgeye gelen yardımda önemli bir azalma oldu.
Ardından alınan kararla ise yardım nerede ise kesildi
: Devlet, deprem vergisi koymuştu. Bu deprem vergisi
ise bölgede kullanılmak yerine o günlerde memur
maaşlarını ödemek için kullanılmıştı.

Depremde , dünyada yüzyılın felaketi olarak anılırken,
bölgenin sanayi bölgesi olmasından dolayı gelecek
vergiler kesilmesin diye afet bölgesi ilan
edilmemişti. Prefabrik konutlar uzun bir süre
bitirilememiş ve insanlar çadırlarda aylarca
yaşamıştı. Dönemin bakanlarından Koray Aydın,
prefabrikleri bahane edere kendi reklamını
billboardlarda yapmıştı. Kalıcı konutlar ise depremden
yıllar sonra yeni yeni bitiriliyor...

Deprem vergisi, bunca olaydan sonra belki depremin
etkileri asla geçmeyeceği için belki de başka
nedenlerle(!) kalıcı hale getiriliyor. Siyasi iktidarı
ellerinde tutanlar bu paraları egemenliklerini ve
servetlerini arttırmak için kullanırken olan gene her
zamanki gibi açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca
insana oluyor.


[Kara Gazete: http://karagazete.cjb.net]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center