A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) [anarsistbakis] Yenilemeler 17 - 1 Kasım 2003

From zamane divane <anarsistbakis@yahoo.co.uk>
Date Mon, 3 Nov 2003 08:54:52 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

YENİLEMELER - 17 [Anarşist Bakış web sitesi yenilendi / 01-Kasım-2003]
NOT: "Anarşist Bakış" sitesi ile "Türkiye Solu" sitelerinin yenileme
haberleri için iki ayrı grup oluşturuldu.
Türkiye Solu sitesinin yenileme haberlerini de almak isteyenler, şu
adrese girerek üye olabilirler:
[http://groups.yahoo.com/group/turkiyesolu/]. [Daha önceki yenilemelerde
belirtidiği üzere üye olma isteklerini belirten [anarsistbakis]
üyelerinin bu işlemi yapmasına gerek yoktur.]
01-Kasım-2003
"Makaleler" kısmına eklemeler yapıldı (Aşağıda).
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/anarchy_articles.html
----------------------------------------------------------------------------
[MARKSİZMİN ANARŞİST ELEŞTİRİSİ]
"MARKS'IN SERMAYE KURAMI- II", Ron Tabor, 2001 (çeviri)
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/tabor-marksinsermayekurami2.html
İÇİNDEKİLER
IV. SERMAYE BİRİKİMİ
Birikim Süreci
Ürettiğinin Hakimiyeti Altındaki İinsanlık
Sermaye: Sadece Dondurulmuş Emek mi?
Üretim Araçları: Tamamen Maddi mi?
Emeğin Üretkenliği mi, yoksa Sermayenin Üretkenliği mi?
Sömürü: Bilimsel Olarak mı Gösterildi?
V. EMEK-DEĞER KURAMI
Kapitalist Gelişmenin Eğilimleri
Sosyalizm: Kapitalist Gelişmenin Gereği mi?
Emeğin Diyalektiği?
Bir Bütün Olarak Marks'ın Kuramı
İnsanlık: Emekle mi Tanımlanmış?
Marksizmin Mantığı
Marksizmin İronileri
Ütopya'nın Sonu mu?
Okuyucuya: Bu yazı bu derginin bir önceki sayısında yayınlanan
makalenin devamıdır. Orada sermaye kuramının Marksist dünya görüşü içindeki
rolünün, Marks'ın kapitalizmi ele alış yönteminin ve kuramının ilk
bileşenlerinin kabataslak bir resmini çizmiştim. Bunlar, onun metaları
analizini, onun değer anlayışını ve kapitalizmdeki sömürünün doğasını
kavrayışını, artı-değerin üretimini içermekteydi. Yine Marks'ın
yaklaşımının ve dünya görüşünün bazı uzantılarını tartışmıştım. Bu
bağlamda benim iki ana iddiam var: (1) Marksizm, Marks'ın bilimsel
olduğunu iddia etmesine rağmen bir felsefidir; ve (2) onun bilimsel
doğasına olan inanç, özellikle de Marksizmin sosyalizmin tarihin
"zorunlu" sonucu olduğundaki ısrarı, ve Marksist kuramdan kaynaklanan
stratejik adımlar, Marksistlerin, Marksizmin savunduğu ve öngördüğü
kurtarılmış --sınıfsız ve devletsiz-- toplumlar yerine totaliter
rejimler kurmalarına yol açmıştır. Bu makalede, Marks'ın kuramının en
önemli noktasına, onun sermaye analizine yoğunlaşacağız. Bu makalenin
ilk parçasında yazdıklarımı burada okuyuculara hatırlatmak istiyorum.
Marksizm hakkındaki savlarımı kanıtlayabileceğim iddiasında değilim.
Benim ortaya koyduğum şey, Marksizmin ne olduğuna ve ortaya çıkan
tarihsel sonuçlara ilişkin kendi yorumumdur. Analizinin büyük bir kısmı,
örneğin sermayenin ve rantın yeniden üretimini ele alışı, ticari sermaye
ve hayali [fictitious] sermaye, yani Kapital'in 2. ve 3. ciltlerindeki
malzemenin çoğu ya dışarıda bırakılmıştır ya da oldukça kısaca
değinilmiştir. Bunun yerine Marks'ın kuramının odak noktası, onun sermaye
anlayışı üzerinde yoğunlaşacağım.Devamı...>>
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/tabor-marksinsermayekurami2.html
----------------------------------------------------------------------------
"KISIM C.3 ŞİRKETLERDE KARLAR İLE ÜCRETLER ARASINDAKİ BÖLÜŞÜMÜ NE
BELİRLER?", Anarşist Sıkça Sorulan Sorular, (çeviri)
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/sss-kisimc3.html

Herhangi bir anda, işçilere karşılığı ödenenden daha fazla bir değeri
temsil eden mal ve hizmetler biçiminde, belirli [given] miktardaki
ödenmemiş emek dolaşımda bulunur. Bu belirli ödenmemiş emek toplamı,
toplam mevcut karı temsil eder. Her şirket toplamdan kendisine düşen
payı azami kılmaya çalışır; eğer bir şirket ortalamadan-yüksek bir pay
alırsa, bunun anlamı diğer şirketlerin ortalamadan daha azını aldığıdır.
Sebepleri daha ileride tartışılacak nedenlerle (bakınız Kısım C.5),
şirket ne kadar büyük olursa, mevcut artıktan daha büyük bir pay alma
olasılığı da o kadar artar. Burada dikkat edilmesi gereken önemli şey,
şirketlerin karları (ödenmemiş emek) oluşturan toplam artı değerden
paylarına [düşeni] gerçeğe dönüştürmek için piyasada rekabet
ettikleridir. Ancak, bu karların kaynağı piyasada değil, üretimde
yatmaktadır. Bir kimse var olmayan bir şeyi satın alamaz, ve eğer birisi
kazanırsa bir başkası kaybeder.
Yukarıda işaret edildiği üzere, üretim maliyetleri piyasa fiyatlarını
belirler. Herhangi bir şirkette, üretim maliyetlerinin büyük bir kısmını
ücretler oluşturur. Diğer maliyetlere (hammaddeler gibi) bakarsak, yine
ücretler onların fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar.
Açıktır ki, bir metanın fiyatının maliyetler ve karlar şeklinde bölünmesi
sabit bir oran değildir; [yani] fiyatlar, ücret seviyeleri ile
üretkenlik arasındaki karşılıklı etkileşimin karmaşık bir
sonucudur.Devamı...>>
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/sss-kisimc3.html

----------------------------------------------------------------------------
"KAHVE, KAPİTALİZM VE DEVLET", Joseph Heathcott, 2000 (çeviri)
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/heathcott-kahvekapitalizm.html
Bu güzel yeryüzünde benim favori içeceğim kahvedir. Aslında, bu
makale büyük ölçüde damla damla kostik sıvıda biriken uzun, enerjik kafein
molekülleri tarafından kuvvetlendirildi. Ve Equal Exchange ([Eşit
Değişim]; bir adil-ticaret alışveriş kooperatifi) yoluyla satın aldığım
organik fasulyeleri tüketmek küçük bir haz duymakla beraber, bu, --çoğu
gıda gibi-- kahvenin derinden derine sömürgecilik tarihinin içine
gömülmüş olması olgusunu pek de ortadan kaldırmaz.
Kahve tüketimi efsanelerinin kökeni garip ve pastoraldir. Bir gün
İranlı çoban Kaldi, keçilerinin belli bir ağacın küçük meyvelerini yedikten
sonra yerlerinde duramadıklarını fark eder. Ancak mütevazi çobanlar ve
kıpır kıpır keçiler, kahveyi dünyanın politik gündemine çıkaran gerçek
tarihleri yalancı çıkarırlar. Pastoral efsaneler, metropolitan
genişlemeyi, emperyalist savaşımı, sömürgesel boyunduruğu, dehşetli
köleliği, ve en rezilce, en barbarca yönetilen sömürü türü
--plantasyon-- etrafında şekillenen birikim rejimini hesaba
katmaz.Devamı...>>
http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/heathcott-kahvekapitalizm.html*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center