A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Verenigd Koninkrijk, AF, Organise #60 - Olie (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Thu, 29 May 2003 21:04:20 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Het ministerie van Energie van de VS kondigde in het begin van deze
maand aan dat in 2025 de import van olie van de VS misschien 70%
van de totale vraag in de VS zal bedragen (1). De voorraden olie van de
VS raken uitgeput en veel andere niet OPEC-velden beginnen ook op te
drogen. 'Dit betekent echt dat het overgrote deel van het toekomstige
aanbod zal moeten komen uit de Golf regio' (2). Omdat Irak na Saudi
ArabiŽ de grootste reserve van olie in de wereld heeft, lijkt het
verstandig die te pakken, in het bijzonder nu Bush en Cheney in het
Witte Huis zijn; beide zijn vroegere leidinggevenden uit de olie industrie
terwijl Bush senior in 1954 oprichter was van de Zapata Offshore Oil
Company. Cheney verkocht Saddam, toen hij president was van de
Halliburton Company van Houston, voor 23 miljard dollar aan materiaal
voor olievelden. "In de New Yorker van afgelopen april schreef de
onderzoeksverslaggever Nicholas Lemann dat Condoleeza Rice,
adviseur van Bush, hem vertelde dat ze leden van de Nationale
Veiligheidsraad bijeen had geroepen en hen had gevraagd "na te
denken over hoe van deze mogelijkheden gebruik kon worden
gemaakt", die ze vergeleek met die van 1945-1947: het begin van de
Koude Oorlog." (John Pilger) "De regering van Bush, die nauw
verbonden is met de wereldwijde olie industrie, is er op belust Iraks
massieve nog niet aangeboorde reserves te grijpen, na die van Saudi
ArabiŽ de grootste in de wereld. Maar Frankrijk en Rusland, die een
vetorecht hebben in de VN Veiligheidsraad, hebben voor miljarden
dollars aan contracten met Bagdad, waarvan ze vrezen dat ze
verdwijnen in het geval dat 'Washington de olie grijpt', als de VS een
opvolger van Saddam installeert." (The Observer)

Er zijn hier een aantal met elkaar verbonden kwesties: Ten eerste zijn
de winsten van individuele bedrijven afhankelijk van de verhoudingen
met de olie producerende staten. Een verandering van de olieproduktie
- waaronder nieuwe bronnen van aanbod (zoals die in Centraal AziŽ of
door de Irakese olie opnieuw op de open markt te brengen) - verzwakt
de macht van de OPEC, het consortium van olie producerende staten,
waardoor de onderhandelingspositie van de bedrijven die van hen
kopen wordt versterkt. Verder zal een uitbreiding van de Amerikaanse
militaire macht in het gebied natuurlijk worden gebruikt om de bedrijven
van Amerikaanse oorsprong te bevoordelen ten opzichte van,
bijvoorbeeld, Franse bedrijven. Echter, als het alleen een kwestie van
de belangen van individuele bedrijven of sectoren van de economie zou
zijn, dan zou concurrentie op de markt hen dwingen om, vanwege korte
termijn redenen, zaken te doen met Irak, ongeacht welk regime daar
aan de macht is; dus ten tweede, en van het grootste belang, is het de
vraag waar de winsten die zijn afgeroomd van de ruggen van de
arbeidersklasse in de olie-producerende gebieden terecht komen. Ze
kunnen opnieuw worden geinvesteerd in het economische
wereldsysteem dat wordt overheerst door elites in het Westen zoals we
kunnen zien in dit citaat over Saoedi ArabiŽ uit de Washington Post:
"Sinds de jaren '70 is Saoedi ArabiŽ opgeschoven van een rol als een
grote olieaanbieder naar het worden van de voornaamste bondgenoot
en economische partner van de VS in de regio. In de jaren '70 en '80
versterkte het het internationale banksysteem met haar olie
opbrengsten Ö Sinds 1981 hebben bouwbedrijven en wapenaanbieders
volgens de Onderzoeksdienst van het Congres meer dan 50 miljard
dollar verdiend in Saoedi ArabiŽ. Ö.. Investeringen van de VS in het
land stegen volgens het Ministerie van Handel tot 4,8 miljard dollar in
2000. De oliegigant Exxon Mobil uit de VS werd recentelijk door de
Saoedische regering uitgekozen om drie consortiums voor het
ontwikkelen van gasprojecten ter waarde van 20-26 miljard dollar te
leiden." (Washington Post 21-9/01). Echter, een nationalistische
regering die in een olie producerend land aan de macht is, die zich richt
op het opbouwen van een eigen industriŽle basis, zoals de meeste van
de regeringen in het Midden Oosten waar "het Westen" tegen heeft
gevochten, van Nasser tot Hussein, zou leiden tot verloren winsten
omdat de rijkdom die zou kunnen gaan naar de geldkisten van de
banken, de wapenbedrijven, bouwbedrijven e.d. uit het Westen, in
plaats hiervan zou worden geÔnvesteerd in de ontwikkeling van de
lokale industrie. Dit is slecht nieuws, niet alleen vanwege de verloren
winst, maar nog fundamenteler gezien het gegeven dat we praten over
gebieden waar een van de meest waardevolle goederen in de wereld
ligt - een grondstof die de basis zou kunnen vormen voor de
ontwikkeling van een imperialistische rivaal van "het Westen".

De olie industrie is behalve een bron van kapitaal ook een producent
van een belangrijke grondstof. Terwijl "Amerika"zeker niet afhankelijk is
van importen er van uit het Midden Oosten, zijn grote delen van de
wereld, waaronder Europa en Japan, dit wel en dus is het zo dat hoe
meer macht Washington in het Midden Oosten heeft hoe meer invloed
het heeft over deze mogelijke rivalen. Dus vertegenwoordigt de
Amerikaanse staat niet alleen de belangen van oliebedrijven, maar de
totale belangen van de elite uit het bedrijfsleven. Verder, terwijl er nu
geen Amerikaanse afhankelijkheid van olie uit het Midden Oosten is,
kan dit in de toekomst radicaal anders zijn; het Ministerie van Energie
van de VS kondigde aan dat in 2025 70% van de in de VS
geconsumeerde olie zal worden geimporteerd. Gesteld kan worden dat
dit voor de VS een strategisch nadeel betekent; er is natuurlijk een
andere mogelijkheid, om maar niet te spreken over het wat dringender
probleem van wereldwijde opwarming, en de toename van astma
vanwege uitlaatgassen - de ontwikkeling van duurzame
transportalternatieven voor de door benzine gedreven auto. Maar ik zou
niet ademloos daar op wachten in het geval van een regering van ex-
leidinggevenden uit de olie industrie wier verkiezingscampagne werd
gefinancierd door grote oliebedrijven.

(1) The looming war isn't about Chemical Warheads Ö Robert Fisk 18
Jan 03
(2) Michael Renner: Worldwatch Institute 01/03

De inkomsten van de VS uit de Oliehandel

In 1992 leverde de controle van de wereldwijde olie economie door de
VS 4500 miljard dollar per jaar op. Dit was eenvoudigweg een
onkostenvergoeding voor het gebruik van dollars in de handel. Ieder
land dat olie wilde kopen of verkopen deed dit in dollars. Deze moesten
worden gekocht van Amerikaanse banken, en de banken vroegen als
zakenmensen onkostenvergoedingen voor het voorrecht. Deze
onkostenvergoedingen helpen de VS haar enorme tekort op de
handelsbalans ieder jaar te financieren. Het optreden van een
alternatieve munteenheid is een bedreiging voor deze leuke kleine
opbrengst. Dus voegt het ontstaan van de Euro als een mogelijke
munteenheid voor de handel een andere noodzaak toe om nu deze
oorlog te voeren. Het helpt ook de oppositie van Frankrijk en Duitsland
tegen deze oorlog te verklaren.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center