A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) AB'de Anarşi - Resistance #23 (en)

From Al S <klasbatalemo@yahoo.ie>
Date Thu, 29 May 2003 15:50:13 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

İrlanda ve Britanya'dan gelen anarşistler birkaç hafta içinde
Evian'a doğru yola çıkacaklar, ancak denize girmek için
değil. G8 zirvesi 1-3 Temmuz tarihleri arasında Evian'da
gerçekleştiriliyor ve mevcut küresel trendin bir yansıması
şeklinde Avrupa'nın dört bir yanından gelen onbinlerce
gösterici, gezegenin en zengin ve sanayileşmiş sekiz
ulusunun seçkinlerine karşı seslerini olabildiğince
duyurmak istiyor. Anarşist Federasyon, Evian'daki
G8'e karşı kurulan Fransız-İtalyan tabanlı bir ağ olan
"Anti-Otoriter ve Anti-kapitalist Mücadeleler
Ortaklığı"na (Convergence of Anti-Authoritarian
and Anti-capitalist Struggles) (CLAAAC) yönelik
desteğini açıklamış bulunuyor.


>İnternetteki bildirilerinden bir alıntı:
http://www.claaacg8.org8

"Bizler, insanlar arasında, piyasa, tahakküm, yabancılaşma
ve sömürü ilişkilerinden farklı şekillerde ilişkiler
kurulabileceğine inanıyoruz. Kirlilik, doğal kaynakların
sömürüsü ve gelir farklılıkları bunlardan da beter sorunlardır.
Küreselleşme, yaşam ve çalışma koşullarının kötüleştirilmesi
ve toplumsal kontrolün arttırılması anlamına geliyor.
Devletle işbirliği içinde olan patronlar, kamu hizmetlerinin
yok edilmesi, işçi haklarına yönelik saldırılar, iş güvencesinin
ortadan kaldırılması, esneklik, geçici işten çıkarmalar ve
(sosyal yardımlar, emekli maaşları vb.) sosyal hakların geri
alınması gibi yöntemlerle karşı saldırıya geçtiler. Kapitalist
sistem -bütün bunlara neden olması kaçınılmaz olduğundan-
reformize edilemez. Kapitalizmden kopuş, bizim
düşüncemize göre, insani ve ekolojik ekonomi felaketini
engellemenin olası tek yoludur".

Biz bundan daha iyi ifade edemezdik!
Orada görüşmek üzere!

*****

Avrupa'dan özetler

Yunanistan: 20 bin polis Atina'daki AB toplantısını korurken
savaş-karşıtı 8 bin gösterici polisle çatıştı, dükkan ve bankaları
dağıttı. Polis, biber gazıyla ve vahşice döverek tepki verirken,
taşlar, şişeler ve molotof kokteylleri ile karşılaştı. Çeşitli
yerlerden birkaç farklı gösterici grubu toplantının yapıldığı yere
yaklaşmayı başardı. Birkaç sivil polis göstericiler tarafından
dövüldü ve alandan uzaklaştırıldı. İngiliz, İtalyan ve Fransız
elçilikleri saldırıya uğradı ve British Airways bürosu işgal edildi.
Gözaltına alınanların sayısı gün sonunda 106'yı bulmuştu.
AB'nin genişlemesi, yalnızca zenginlerin çıkarına hizmet eden
ekonomideki "liberalleşme"yi hızlandıracak.

İspanya: Barselona kenti, 10 Nisan Perşembe günü
Irak'taki ölümleri ve sürekli savaşı protesto etmek için
sokakları dolduran binlerce gösterici tarafından sarsıldı.
Anarko-sendikalist sendikaların (CGT, CNT-AIT, SO)
24 saatlik genel grev çağrısının ardından pekçok işyeri
kapandı. Eylemler gece geç saatlere kadar sürdü.
Madrid'de ve İspanya'nın başka yerlerinde de
grev ve gösteriler yapıldı.

İtalya: Bir milyon kişi CUB, COBAS ve anarko-sendikalist
USI-AIT gibi taban sendikalarının çağrısına uyarak bir günlük
genel greve gitti. Birçok kent ve kasabada yürüyüş ve
gösteriler düzenledi.


******************************************************

> Anarşist Federasyon'un aylık periyodik bülteni,
Resistance #23'ün sayfalarından alınmıştır

Kendi yerelinizde dağıtmak için, bizimle irtibata geçin:

contact@af-ireland.cjb.net

Resistance'ı elektronik ortamdan edinmek için,
şu adrese bir email gönderin:

ResistanceIreland-subscribe@yahoogroups.com

http://www.af-ireland.cjb.net


[çeviri - batur özdinç/ainfos]


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center