A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) 15 Mayıs İstanbul

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 20 May 2003 11:03:18 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

[ Savaşkarşıtları Web sitesinden:
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=8&ArsivAnaID=14001
]

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü; İstanbul'da
Başka Kültür Evi'nde yaklaşık 80-100 kişinin ve
basının da katılımı ile kutlandı.
Bu yıl yine iki vicdani retçi; Sami Serkan Kazak ve
Ahmet Cem Öztürk retlerini basının ve katılımcıların
önünüde deklare ettiler.
Ayrıca İsrail- New Profile'den de vicdani retçi bir
konuğumuz vardı. Roni Barkan bir vicdani retçi olarak
İsrail'de nasıl bir süreçten geçtiğini, İsrail
savaşkarşıtı hareketin durumunu ve Filistin halkıyla
bu hareketin ilişkilerini bizlere anlatmaya çalıştı.
Kendisine yöneltilen sorulara cevaplar verdi.
Program ilk olarak "Ret-1111" filminin gösterilişi ile
başladı.
Sonra Roni Barkan ile söyleşi yapıldı.
Söyleşinin hemen ardından vicdani retçiler retlerini
açıkladılar.
Daha sonra 2001 yılında Ankara İHD'de yaptığı basın
açıklaması ile vicdani reddini açıklayan Mehmet
Tarhan, bir eşcinsel olarak nasıl vicdani retçi
olduğunu anlattı.
Üçüncü konuğumuz ise; İngiltere'den yola çıkan Canlı
Kalkan kafilesine Türkiye'den katılanların içinde yer
alan Şaban Dayanan idi. Şaban bizlere; bu eylemi, bir
sivil itaatsizlik eylemi olarak gördüğünü, Irak'a
ölmeye veya öldürmeye gitmediğini, yalnızca belli bir
süre kalarak Irak halkı ile dayanışma içinde olduğunu
göstermek istediğini anlattı.
Söyleşinin son kısmında ise bir İAMİ (İstanbul
Antimilitarist İnisiyatif) aktivisti İnci Ağlagül
vardı. O ise İAMİ içinde ve Vicdani Retçilerle
birlikte bir kadın olarak neden yer aldığını anlattı.
Antimilitarist hareketin cinsel ayrımcılığında
karşında olduğunu ancak henüz bu olgunlukta olmadığını
gördüğünü söyledi.
Ve programın son kısmında, Kazım Koyuncu, her zaman
olduğu gibi antimilitaristlerle birlikte gitarıyla
çalıp söyledi.

[Uşak Anarşist Otonomu üyesi olduğu gerekçesiyle bir
süre tutuklu kalan ve haklarında açılan davadan beraat
eden Uşaklılardan] Sami Serkan Kazak'ın ret açıklaması

Ben bu dünyaya hayatımı bireylere veya kurumlara
adamak için gelmedim. Oysa devlet doğduğum andan
itibaren beni vatandaşı ilan edip, üzerimde hakkı
olduğunu iddia ediyor. Hiçbir bireyin, üzerimde hak
iddia etmesine izin vermediğim gibi, hiçbir devlete ve
kuruma da izin vermiyorum

Militarist kurum ve aygıtların varlığı devam ettiği
sürece, savaşların bitmeyeceğine, insanların ve
doğanın özgür olamayacağına inanıyorum. Benim
beynimde:sınırsız, otoritesiz, silahsız bir dünya var.
Irk, din , cins gibi ayrımların olmadığı, özgür
bireylerin yaşadığı bir dünya.

Sonuç olarak: Beynimdeki dünyayı pratikte de var
edebilmek için; herhangi bir devlet kurumuna hizmet
etmeyi ve askerlik yapmayı reddediyorum. Aynı zamanda;
geri hizmet, tecil, çürük, raporu gibi uygulama ve
düzenlemeleri de kabul etmiyorum .

Sami Serkan Kazak


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center