A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VAN KOLONIALISATIE NAAR MIGRATIE - VAN DE MACHT NAAR DE DOOD (en)

From Rob@ainfos.ca, Visser@ainfos.ca, rvisser@antenna.nl
Date Sun, 18 May 2003 15:28:36 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Gecopieerd van de alter-ee lijst. Om te worden gebruikt als pamfletten
voor de fietskaravaan naar thessaloniki.
Toen de tyranieke europese machten andere continenten "ontdekten"
en "onderzochten", zagen ze de mogelijkheid hun macht te versterken
door het land in beslag te nemen en de mensen in de nieuwe gebieden
uit te buiten als lastdieren en gemartelde slaven. Ieder type van verzet
werd beantwoord met extreme repressie, met propaganda en leugens,
omdat ze intrinsiek werden gerechtvaardigd door de verheerlijking en
uitbreiding van de monarchie of de natiestaat.

De huidige situatie is zelfs nog erger!
De rijkdom wordt niet langer gemeten door de hoeveelheid land die de
betreffende natie bezit, maar de hoeveelheid winst die kan worden
getrokken uit goederen, natuurlijke hulpbronnen en mensen in de
gecontroleerde gebieden.
Uitbuiting met alle noodzakelijke middelen!
De wereldmachten zijn niet langer koningen, kerken of regeringen maar
grote bedrijven en het geldsysteem - hoewel de staten nog steeds een
rol kunnen spelen bij het beschermen van het politieke en militaire fort
van degenen die de macht hebben. Dus in plaats van het direct stelen
van het land en het openlijk tot slaaf maken van de mensen waar de
winst kan worden gemaakt, ligt de nadruk nu op het gebruiken van
propaganda om ieder verzet van de ontevredenen te elimineren. In de
sociaal-democratieën wordt de leugen van pseudo-participatie zelfs nog
meer volgehouden door een moordende economische logica die
kapitalisme wordt genoemd. De meest bevoorrechte landen zijn in dit
geval natuurlijk de landen in Noord Amerika en de Europese Unie, maar
de landen die het rustig accepteren en samenwerken met de westerse
machten worden economisch beloond. Maar de algemene voorwaarden
voor het leven worden in gelijke mate vernietigd door de materialistische
logica van het kapitalisme. De natuur wordt totaal vernietigd, mensen
worden in de armoede, ziekte en fysieke en geestelijke gevangenschap
geduwd. De enige kans om (deze zin wordt hier afgebroken, editor).

Migratie is niets nieuws - zo lang mensen op aarde hebben rondgelopen
zijn ze altijd rondgetrokken op zoek naar betere levensvoorwaarden. Nu
wordt migratie gedemoniseerd door middel van ideëen van raciale
superioriteit door de toegang tot het beschermde "paradijs" te weigeren
vanwege een paspoort, terwijl deportatie of het niet toelaten aan de
grenzen voor velen marteling en de dood betekent. Natuurlijk wordt
deze vuiligheid gelegitimeerd door propaganda door de pers en de
algemene sociale opvoeding die beweert dat de rijken hun rijkdom
verdienen en de buitenlanders gelukkig kunnen zijn in hun zonnige
landen. Marteling en moord worden ofwel genegeerd of gebruikt om
degenen die het uitschreeuwen tot zwijgen te brengen.

De IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) veroordeelt miljoenen
mensen tot de dood, wast het bloed van hun handen en zwijgt
systematisch over hun medeplichtigheid aan doodvonnissen van
mensen om het geld te laten blijven rollen. Tussen rijke regeringen -
bovenal de VS en de EU - en de onschuldige NGO's wordt de IOM
gebruikt als een effectief instrument omdat het opereert buiten het
publieke oog en een menslievend oog lijkt te hebben. Terwijl de
wereldeconomie meer en meer mensen dwingt te migreren,
functioneert de IOM als dit agentschap van arbeidsdwang, terwijl het
iedere verantwoordelijkheid voor de noodzaak van migratie ontkent. De
IOM weet hoe het aan de ene kant de eigen belangen agressief moet
behartigen in het oosten terwijl ze zichzelf aan de andere kant in het
westen voorstellen als goedbedoelende dienstverlenende organisatie -
overal toegejuicht door democratische bastaards! En door te leren van -
en het verbinden van kennis van verschillende systemen van controle
ontwikkelen ze meer brutale grenssystemen om de heilige gebieden
ontoegankelijk te houden - er binnen komen betekent je leven op het
spel zetten.

Het is niet genoeg het werk van de IOM of van enige andere machtige
organisatie te bekritiseren maar om aan te tonen dat het leven op aarde
niet mogelijk is voor iemand zo lang dit systeem niet volledig wordt
vernietigd en iedereen het eigen leven en niet dat van anderen kan
bepalen!

Vernietig de IOM - Anarchie dringend nodig !!!


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center