A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) SAF: Kravallerna måste ses ur ett bredare perspektiv

From Worker <worker-sv@ainfos.ca>
Date Mon, 5 May 2003 19:22:10 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Annika Billström vill föra dialog med de fredliga arrangörerna av Reclaim
the City. Vad hon inte har förstått är att hon är en bricka i problemet
till varför kravallerna alls uppstår. Hon har svalt den mediala bilden av
horder av "förvirrade vänsterungdomar" som har gått bärsärk och
vandaliserat vår "vackra huvudstad". Det är beklämmande. Lika beklämmande
som att de som vurmar för ökande befogenheter för polis och rättsväsende
åter igen fått vatten på kvarnen och skriker efter högre straff och
kraftigare repression. Samtidigt har ungdomarna som arrangerade Reclaim the
City lyckats med någonting som den etablerade vänstern inte lyckas med;
nämligen sätta 1:a maj på almanackan för den icke-demonstrerande
allmänheten och på tidningarnas löpsedlar.

Gatans Parlament (som arrangerade torsdagens Reclaim the City) skriver att
de tycker att den etablerade vänstern hycklar. 1:a maj borde vara en
arbetarrörelsens och de utsattas kampdag, men istället har den mer och mer
utvattnats ju mer den forna arbetarrörelsen slukats av maktens sötma. Att
socialdemokratin fortfarande alls demonstrerar på första maj tyder antingen
på ett svek mot de verkligt utsatta eller på identitetsproblem utan dess
like. Men socialdemokraterna och den övriga etablerade parlamentariska
vänstern gör ett misstag; man underskattar medborgaren! Man tror att
hyckleriet inte märks, att människor ska låta sig hunsas med, att människor
inte förstår. Men allt fler vägrar låta sina liv styras av Ringholms
budgetar, vars enda innovationer de senaste decennierna ligger i att de nu
är på CD-ROM-skivor och inte i tjocka luntor. Allt fler vägrar finna sig i
social utslagenhet, i att makten och de som säger sig värna de utslagna,
trots att de sitter vid makten år efter år, fortsätter blunda för
orättvisorna och vägrar lyssna till gräsrötterna. Där de etablerade
krafterna misslyckas, finner nya krafter utrymme, och det är här man bör
söka bakgrunden till torsdagens kravaller.

Vi i Sveriges Anarkistfederationen är anarkister. Det betyder inte att vi
per definition hurrar över kravaller. Det betyder inte att vi tycker att
alla ska "få göra vad dom vill", och vi vill inte införa anarki enligt den
starkes rätt. Tvärtom kämpar vi för allas rätt och allas möjligheter. Och
framför mycket annat kämpar vi för ett myndiggörande av individen och
respekt mellan människor. Torsdagens kravaller kan man säga mycket om.
Många buar, andra hurrar. Gatans Parlament kallar det för en seger. Vi
tycker inte att det viktiga är att skrika "rätt" eller "fel" utan att se
händelserna i sin kontext. Varför utbröt kravaller? Varför är det kul att
slå sönder en bank eller Burger King? Vi tolkar detta som utryck för
vanmakt, utryck för ogillande som inte kan få sitt uttryck i dagens
parlamentariska politiska situation som allt mer strävar åt att med våld
tysta varje form av opposition.

Aktionsformen "Reclaim the Streets/City" har vårt stöd. Vi menar att det är
väldigt viktigt att skapa forum som ger uttryck för folks missnöje, som
bryter ner de gängse rådande strukturerna och låter folk känna att de har
möjligheter. Att de kan och får påverka. Att Reclaim the City i år tågade
till Stureplan är också en stor symbolisk seger. När Reclaim the City för
två år sedan arrangerade en förortsfestival blev ett mönster som också
syntes under torsdagen väldigt tydligt. Ett antal mindre Reclaim the City
fester i förorter som Alby och Bagarmossen gick obemärkta förbi, men när
karnevalen skulle besöka Djursholm gick det hus i helvete både hos boende i
Djursholm och framförallt polisen. När Reclaim the City hållit sig till
utslagna områden har de fått hållas, men ett Reclaim på Stureplan eller
Djursholm kunde inte accepteras av etablissemang och polis. Med andra ord
finns det en tydlig geografisk segregering i Stockholm, och att Reclaim the
City riktade stöten mot, som de skriver, "själva hjärtat av
konsumtionssamhället och överklassens närmast orgieliknande kalasande på
våra gemensamma resurser" är beundransvärt.

Händelserna på Stureplan har målats ut som vad anarki handlar om i
praktiken. Det är ett stort misstag och tyder på bristande kunskaper i vad
anarkism handlar om. Precis som Sveriges Anarkistfederation inte tar
ställning till om kravallerna var "rätt" eller "fel" finns det anarkister
som ställer sig positiva respektive negativa till dom. Men kärnan i det
hela är att Reclaim the City är en kampform, ett sätt att skapa utrymme i
ett samhälle utan möjligheter. Anarkismen däremot, är en ideologi, som
visserligen kan anamma denna kampform, men knappast är synonym med den.

Att gå på en gatufest med intentionen om att ha kul och festa, men istället
bli slagen blodig av polis, skapar ilska och frustration. Frustration som
lätt manifesteras i våld och skadegörelse. Att polisen väljer att spärra in
ett par tusen människor på en trång plats, oavsett vilka brott som begåtts,
och låter batonger och arga hundar tala, skapar kaos och panik. Kaos och
panik som skulle ha kunnat undvikas. Alla deltagarna, oavsett om dom
tillhör den stora massan eller den klick som vill förstöra, blir
bestraffade. Bestraffade för att dom befinner sig på fel plats på fel
tillfälle. Bestraffade för att de vill ha kul och för att de tror att en
annan värld är möjlig. Vi vill å det grövsta kritisera polisens insats. Det
är inte okej att misshandla minderåriga för att de klottrar, det är inte
okej att låta hundar bita flyende oskyldiga. Vi kan aldrig acceptera att
polisen hanterar situationer som den på Stureplan med övervåld. Sveriges
rättsystem, dess poliskår och poliskårens befogenheter bör omprövas.

Vi hyllar Reclaim som kampform och ser fram emot kommande Reclaim the
City-fester.

Sveriges Anarkistfederation i Stockholm
www.a-federationen.net/stockholm
saf_stockholm@hotmail.com
*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center