A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Polen, <kopierad från: alter-ee> Första Maj I Warszawa (en)

From Worker <worker-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 4 May 2003 22:01:27 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Runt 300 människor deltog i Första Maj marsch/gatufest i Warszawa. Marschen
stannade vid presidentpalates med en ljudbil och tal mot staten hölls.

Demonstrationen fick ganska intressant bevakning i pressen eftersom
affischerna hade en bland annat hade en anti-media vinkling och bilder på
en berömd programledare. Han tog med en affisch till TV i går och klagade
över att anarkister förlämpade honom.

Laure,
Alter-EE mailing list
Alter-EE@lists.most.org.pl*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center